فلزیاب
مشاوره

مشاوره (171)

سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 ساعت 10:07

فلزیاب جای گنج

نوشته شده توسط

فلزیاب جای گنج را بخواهد مشحص نماید لازمه ان توان اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب در جهت کار با فلزیاب برای بدست اوردن مهارت در زمینه تفکیک انواع فلزات در عمق های گوناگون و در شرایط متفاوت میباشد

فلزیاب جای گنج را بخواهد تشخیص دهد باید از دست فلزیاب های حرفه ای با توان تفکیک طلا GOLD در عمق زیاد باشد زیرا جای گنج خود بطور طبیعی در اثر مرور زمان حوزه مغناطیسی و فرکانسی گسترده ای را ایجاد مینماید که میتواند زوایا و دیواره ای شبیه مرکز هدف اصلی یا طلا در اطراف خود شکل دهد

همین گستردگی علائم میتواند توان فلزیاب را در کاوش مرکز اصلی گنج با انحراف در فاصله روبرو نماید که یک اپراتور فلزیاب حرفه ای یا کاربر حرفه ای فلزیاب میتواند با مختصات یابی صحیح دیواره و مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نماید  

فلزیاب جای گنج را مشخص نماید در ابتدا باید یک فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی باشد که بتواند با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE بتواند نوع هدف اصلی یا طلا یا گنج یا ذرات یا دیگر مواد معدنی و منابع را تفکیک نموده و از یکدیگر جدا نماید و این نوع فلزیاب باید فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم باشد

فلزیاب جای گنج را مشخص نماید نیازمند موارد زیادی در تخصص کار با فلزیاب و امورات باستانی میباشد که کار هر کسی نمی باشد

 برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

WWW.FUTUREGPR.COM

مشاهده کاتولوگ انواع فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 ساعت 10:04

فلزیاب پوسیدگی فلزالیاژی

نوشته شده توسط

فلزیاب پوسیدگی فلزالیاژی را میتواند به جای فلزی مانند طلا GOLD تشخیص داده و مشخص نماید و نوع الیاژ اهداف به نسبت میزان فلزات ترکیب شده برای مدت زمان اکسید شدن درمرور زمان میتواند متفاوت باشد و این تفاوت در نوع ترکیب الیاژ اهداف به نسبت سرعت پوسیدگی فلزات ترکیب شده میتواند علائم گوناگون را از خود منعکس نماید

اهداف الیاژی که در درون ان انواع الیاژ وجود داشته و ان نوع مواد در هدف که سریعتر پوسیده شده یا در زمان کمتر اکسید می شود نسبت به ان مواد که با زمان بیشتری طول میکشد پوسیده شود در هم ترکیب شده باشد عاملی میگردد که ان دسته مواد که زودتر پوسیده شده و اندازه این مواد نسبت به دیگر مواد که در زمان طولانی تر پوسیده می شود میزان بالاتری داشته باشد به مرور زمان موجب افزایش سرعت پوسیدگی دیگر منابع که سرعت خود سوزی کمتری دارد نیز گردد

 این نوع هدف میتواند علائم بازتاب شده مانند یک هدف غیر اهنی با ارزش مانند طلا GOLD را ایجاد نماید و این موضوع نیز میتواند سیستم فلزیاب را به خطا انداخته

اگر یک توده یا مقداری مواد معدنی و منابع با شرایط درهم امیخته از منابع اهنی و غیر اهنی در کنار یکدیگر قرار بگیرد به خاطر اینکه از نظر ساختار با اطراف خود متفاوت است موجب میگردد که علائم بازتابی مانند یک هدف غیراهنی با ارزش مانند طلا GOLD را نیز ایجاد نماید و این عوامل بر روی تشخیص فلزیاب از هر نوع و ساخت هر کجا باشد اثر نامطلوب بگذارد و فقط با سیستم فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان اهداف و این نوع منابع را از یکدیگر تفکیک نمود

 برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

WWW.FUTUREGPR.COM

مشاهده کاتولوگ انواع فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 ساعت 10:02

فلزیاب بدون تفکیک خطا

نوشته شده توسط

فلزیاب بدون تفکیک خطا بالای را در تشخیص هدف اصلی یا طلا دارا میباشد و خطا فلزیاب در فلزیاب های دارای تفکیک با عدد VDI بسیار پایین تر از خطا فلزیاب بدون تفکیک است و فلزیاب تفکیک داربا عدد VDI نیز خطا کمتری نسبت به فلزیاب های که تفاوت بین فلز اهنی از فلز غیر اهنی را تشخیص می دهد بطور طبیعی دارا است

 اهداف که پوسیده میشود شکل اولیه خود را از دست داده و ترکیب ان تغییر مینماید و به همان میزان علائم بازتاب گردیده از این اهداف تغییر یافته نیز تغییر میابد مانند اهن که بعد از پوسیدگی شرایط اولیه خود را از دست داده و علائمی مانند یک هدف غیر اهنی را از خود بازتاب داده و علائم یک اهن پوسیده بسیار شبیه یک هدف از نوع طلا GOLD میباشد البته مواد معدنی از نوع اکسید اهن یا منابع مانند سنگ حدید نیز همین شرایط را داشته و علائم شبیه به طلا GOLD را بازتاب نموده و این شبیه بودن علائم به یکدیگر میتواند تشخیص فلزیاب را به خطا اندازد

 سیستم فلزیاب که دارای تفکیک با عدد VDI و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تغییر این تنظیمات قابلیت جدا سازی یا تفکیک این منابع وذرات را از هدف اصلی یا طلا دارا میباشد

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

WWW.FUTUREGPR.COM

مشاهده کاتولوگ انواع فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 ساعت 10:00

فلزیاب لیزری تفکیک دار

نوشته شده توسط

فلزیاب لیزری تفکیک دار دارای توانائی تشخیص اهداف و منابع و طلا از یکدیگر با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION میباشد که وجود مادون قرمز در فلزیاب لیزری قدرت تفکیک فلزیاب را افزایش داده و این افزایش قدرت در فلزیاب توان فلزیاب لیزری را از دیگر فلزیاب ها جدا مینماید

اهداف پارا مغناطیس مانند طلا GOLD که دما و بطبع دارای مادون قرمز میباشد بوسیله این دسته سیستمها فلزیاب لیزری یا فلزیاب مادون قرمز که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد واضحتر مشخص میگردد.

بعد از مدتی که از عمر اهداف و منابع میگذرد دچار اکسید یا خودسوزی و پوسیدگی بنابر شرایط همان هدف یا منبع میگردد و این وضعیت بر روی علائم سیستم فلزیاب تاثیر میگذارد و فلزیاب دارای مادون قرمز این توانایی را با وجود مادون قرمز و تنظیمات ذکر گردیده دارا میگردد که بتواند علائم دارای حرارت بالا را که انحراف در تشخیص فلزیاب بخاطر میدان مغناطیس با شدت زیاد را دارد از دید فلزیاب لیزری دور نماید زیرا مادون قرمز خود دارای شرایط الکترومغناطیس یا تشعشع میباشد که این تشعشع مربوط به مادون قرمز به وضعیت علائم فرکانسی یک هدف اصلی یا طلا یا پارا مغناطیس بهتر واکنش نشان می دهد 

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

WWW.FUTUREGPR.COM

مشاهده کاتولوگ انواع فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 ساعت 09:58

فلزیاب تفکیک دار صدا زمینه

نوشته شده توسط

فلزیاب تفکیک دار صدا زمینه یک نوع فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که برای تشخیص اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن و نیکل و الومینیم از تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE میباشد که تنظیمات صدا را برای صدا بم و تند کارایی داشته و میتوان نوع صدا را تغییر داده تا بهترین صدا را بدست اورد و صدا زمینه یا صدا یکسره با تنظیمات تفکیک و تنظیمات ابعاد هدف و تنظیمات نوع صدا در ارتباط است و نسبت به هر نوع فلزیاب یک تغییر صدا یا نوسان صدا زمینه را دارا میباشد

فلزیاب تفکیک دار از نوع صدا زمینه باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بر روی هر نوع هدف یک نوع نوسان متعلق به همان هدف در صدا زمینه ایجاد میگردد

چنین تشخیص با صدا زمینه در هر نوع فلزیاب وجود ندارد و فلزیاب تفکیک دار با صدا زمینه قدرت بالای در تشخیص و تفکیک اهداف با نوسان صدا زمینه برای اهداف اصلی یا طلا در عمق زیاد را دارد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از انجا بنابر اصول رادار طراحی شده است که توان تفکیک اهداف یا طلا را در عمق زیاد داشته باشد و به همین نسبت نوع صدا زمینه در این نوع فلزیاب ها توان بالای در کاوش و تفکیک اهداف و طلا را در عمق زیاد دارا است

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

WWW.FUTUREGPR.COM

مشاهده کاتولوگ انواع فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 ساعت 09:56

فلزیاب تصویری تفکیک دار پیشرفته

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری در اصل عملکرد خود دارای توانایی بالای میباشد و فلزیاب تصویری تفکیک دار پیشرفته یک فلزیاب با ترکیب تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE میباشد و فلزیاب تصویری تفکیک دار پیشرفته نمی تواند از نوع  دستگاه مگنت یا یون یاب یا تسلامتر یا فلزیاب های ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO و ... باشد زیرا دارای توان تفکیک طبق تنظیمات ذکر گردیده نمی باشد

 فلزیاب تصویری تفکیک دار پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات بیان گردیده میباشد چون این نوع فلزیاب ها فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی مانند رادار از شرایط تغییر فرکانس و جریان و انرژی و نیرو مربوط به خطوط فرکانس پایین گذر میباشد که با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE وضعیت هدف اصلی یا طلا را مشخص مینماید و عمل تفکیک DISCRIMINATION را به انجام میرساند

فلزیاب تفکیک دار از نوع فلزیاب تصویری با برنامه لکه سه رنگی باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد میتواند اهداف هر میزان دارای حالت اکسید یا یونیزاسیون یا یونیزه شدن یا به زبان عام پوسیدگی ان فلزات کمتر باشد مانند طلا  توسط سیستمهای لکه رنگی یا سه رنگ  با رنگهای روشنتر اشکار میگردد و انها که سرعت خود سوزی بالاتری دارد با رنگ تندتراشکار میگردد.

فلزیاب تفکیکی دار که از نوع فلزیاب تصویری تفکیک دار پیشرفته با برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO میباشد که از طریق رنگها میتوان نوع اهداف را مشخص نمود اهداف الیاژی باعث میگردد که رنگ اهداف الیاژی از ترکیب چند رنگ اشکار گردد و بطبع عدد VDI مربوط به ان لکه رنگ نیز از میانگین الیاژ ان هدف و رنگ پدید امده ظاهر میگردد.

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

WWW.FUTUREGPR.COM

مشاهده کاتولوگ انواع فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 ساعت 09:54

فلزیاب انتنی تفکیک دار

نوشته شده توسط

فلزیاب تفکیک دار که از نوع فلزیاب انتنی تفکیک دار یا فلزیاب انتنی تفکیکی باشد با تغییر عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند اهداف الیاژی را از هدف خالص جدا نموده و تفکیک نماید

فلزیاب انتنی یا انتنی از نوع فلزیاب شعاع زن و نقطه زن میباشد و فلزیاب انتنی در زمانی فلزیاب انتنی میباشد که بنابر اصول رادار RADAR طراحی شده باشد و فلزیاب انتنی در دسته انتن ان مواد رادیو اکتیو یا مواد اکتیو بهره برده میشود و ان دسته که از این نوع مواد اطلاع ندارند در دسته انتن فلزیاب انتنی از جیوه بهره میبرند و فلزیاب انتنی یا فلزیاب خوراکی در بازار زیاد مشاهده میگردد ولی فلزیاب انتنی واقعی نمی باشد و هر کس که دسته انتن فلزیاب انتنی را مشاهده مینماید فکر میکند میتواند با یک دسته انتن ساختن میتواند فلزیاب انتنی اصل را بدست اورد با اینکه این چنین نمی باشد زیرا حتی بدنه دسته انتن فلزیاب انتنی باید طبق اصول رادارRADAR طراحی شده باشد و برای همین است که فلزیاب انتنی در بازار زیاد مشاهده میگردد ولی توان تفکیک اهداف یا فلزات مانند طلا را نداشته و دارای مدارالکترونیکی راداری نمی باشد در نتیجه فلزیاب انتنی تفکیک دار باید دارای مدار الکترونیکی از روی رادار زمینی دستی و با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد
برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

WWW.FUTUREGPR.COM

مشاهده کاتولوگ انواع فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 ساعت 09:52

فلزیاب سطوح خاک

نوشته شده توسط

فلزیاب سطوح خاک را اگر بتواند تشخیص دهد یا فلزیاب یا طلایاب که توان تشخیص لایه های خاک یا سطوح خاک را داشته باشد یک فلزیاب یا طلایاب با توان بالای میباشد

زیرا تشخیص لایه خاک یا سطوح خاک یا زمین این کمک به اپراتور فلزیاب یا کاربرفلزیاب مینماید که بتواند وضعیت هدف اصلی یا طلا را در ان صحنه کاربا تنظیمات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام رساند یا تطابق عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE هدف اصلی یا طلا را در هر نوع صحنه کار به نسبت نوع مواد معدنی و منابع و ذرات بدست اورد تا تفکیک DISCRIMINATION در حد مطلوب به انجام برسد تا خطا فلزیاب در تفکیک و تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا کاهش یابد

فلزیاب که میتواند سطوح خاک ولایه های خاک را تشخیص داده و نوع مواد معدنی و منابع سطوح خاک و لایه خاک را که صحنه کاروجود دارد تفکیک نماید این قدرت را دارا است که بتواند نوع ذرات موجود در صحنه کار را نیز مشخص نموده تا بتوان ان نوع ذرات که موجب انحراف تشخیص و تفکیک فلزیاب میگردد از کدام دسته میباشد و در اینجا عدد VDI مربوط به ذرات را میتوان بدست اورد وان نقاط که موجب واکنش اشتباه فلزیاب میگردد در ان محدوده توسط کاربر فلزیاب یا اپراتور فلزیاب مشخص گردیده تا از جلوی خطا فلزیاب گرفته شود

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

WWW.FUTUREGPR.COM

مشاهده کاتولوگ انواع فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 ساعت 09:50

فلزیاب قیمت کارخانه

نوشته شده توسط

فلزیاب قیمت کارخانه را دارا باشد مطمئناً فلزیاب با قیمت متناسب میباشد و همه فلزیاب ها در کارخانه تولید نمی شود که قیمت متناسب داشته باشد و قیمت کارخانه متناسب است زیرا تولید فلزیاب را بصورت تعداد زیاد به انجام رسانده و همین موضوع باعث میگردد که فلزیاب با قیمت پایین و کیفیت بالا به بازار فلزیاب یا طلایاب ارائه گردد

فلزیاب ساخت کارخانه در دنیا به دو دسته عمده تقسیم میگردد فلزیاب ساخت کارخانه های که فلزیاب اماتوری یا فلزیاب تفریحی یا فلزیاب سرگرمی میباشد مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی که توان پایین در کاوش اهداف در عمق زیاد دارد یا دارای توان با عمق کم میباشد و بیشتر کارخانجات فلزیاب در دنیا این نوع فلزیاب ها را تولید مینمایند زیرا تولید و ساخت انها کم هزینه و راحت میباشد و به دلیل سادگی در کارتوجه خریداران را بیشتر جلب مینماید و برای همین ظاهر زیبا و بازاری پسندی برای این دسته فلزیاب ها ایجاد مینماید

دسته دوم کارخانجات فلزیاب میباشد که فلزیاب با عمق زیاد را طراحی و تولید مینماید و این نوع دسته کارخانه های فلزیاب اقدام به طراحی فلزیاب مخصوص خود را مینمایند  و اصولاً فلزیاب ها یا اینگونه کارخانجات دارای فلزیاب با ترکیب ظاهر مربوط به خود میباشند و فلزیاب های عمومی را تولید نمی کنند بلکه فلزیاب های حرفه ای را که خود طراحی مینماید به بازار ارائه مینمایند و اصولاً این دسته کارخانجات فلزیاب اقدام به ساخت فلزیاب دستی مینمایند زیرا فلزیاب این دسته کارخانجات فلزیاب حرفه ای با دقت بالا و دارای قدرت تفکیک زیاد میباشد و نمی توان این نوع فلزیاب ها را بصورت ماشینی تولید نموده زیرا دقت بالا در ساخت این دسته فلزیاب نیاز است و این نوع کارخانجات فلزیاب برای اینکه بازار فلزیاب را در اختیار خود داشته باشند سعی مینمایند فلزیاب با کیفیت بالا را با قیمت پایین و متناسب ارائه نمایند

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

WWW.FUTUREGPR.COM

مشاهده کاتولوگ انواع فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 ساعت 09:44

فلزیاب دو حالته انتنی تصویری

نوشته شده توسط

فلزیاب دو حالته انتنی تصویری یک فلزیاب پیشرفته یا طلایاب پیشرفته میباشد که هر نوع فلزیاب را نمی توان بصورت فلزیاب دو حالته انتنی تصویری یا فلزیاب تصویری و انتنی در نظر گرفت و فلزیاب انتنی تصویری باید از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد زیرا فقط این نوع فلزیاب ها میباشد که میتوان مدار انها را طبق اصول رادار زمینی دستی طراحی و تولید نمود

 دیگر فلزیاب ها که از دسته فلزیاب ولتاژ القایی میباشد نمی تواند یک فلزیاب انتنی تصویری باشد زیرا فلزیاب انتنی اصل و فلزیاب تصویری اصل باید دارای توان تفکیک DISCRIMINATION طبق اصول رادار باشد و هر نوع فلزیاب که از نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری باشد باید با تغییر جریان و انرژی و نیرودر میدان فرکانس هدف اصلی یا طلا عمل نماید که این عملکرد فقط از فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بر می اید

فلزیاب دوحالته انتنی تصویری باید فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

برگرفته از سایت WWW.METALDETECTOR3.COM

WWW.FUTUREGPR.COM

مشاهده کاتولوگ انواع فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

صفحه1 از13