فلزیاب
مشاوره

مشاوره (213)

شنبه, 30 ارديبهشت 1396 ساعت 06:02

WWW.RESCAN.IR

نوشته شده توسط

 در سایت اینترنتنی WWW.RESCAN.IR جریانات واقعی فلزیاب را بدست خواهید اورد که اطلاعات دقیق نحوه واکنش فلزیاب ها مشخص شده است در سایت WWW.RESCAN.IR خصوصیات فلزیاب برای کسب تجربه در خرید فلزیاب ارائه شده است و این اطلاعات در نوع خود در دنیا بی نظیر میباشد

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 03:27

فلزیاب الودگی طلا بزرگ

نوشته شده توسط

فلزیاب الودگی طلا بزرگ یا طلا قدیمی یا گنج را میتواند بجای مرکز هدف اصلی یا گنج طلا تشخیص داده و مشخص نماید در اصل میتوان ابراز نمود فلزاتی مانند طلا که در جریان مرور زمان دچار پوسیدگی در ترکیب مواد درونی خود نمی باشد میتواند در اثر مرور زمان انرژی جذب نموده و در مقابل انرژی جذب شده را با اطراف خود تابش دهد و این تابش به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند در محدوده اطراف خود یا محدوده ای وسیعتر انعکاس دهد و این انعکاس اطراف یک گنج بزرگ یا طلا با ابعاد بزرگ میتواند انحراف در تشخیص فلزیاب را گسترش داده و اپراتور فلزیاب نتواند محل دقیق طلا بزرگ را نشان دهد

الودگی که طلا بزرگ در صحنه کار ایجاد مینماید میتواند به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز وابسته باشد در زمین های که مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای وضعیت ناسازگاری باشد یا مواد معدنی و منابعی چون سیلیس و اهک و نمک و رسوبات در ان محدوده به همراه گنج طلا یا طلا با سطح بزرگ وجود داشته باشد انجام عملیات برای کاوش مرکز طلا چند برابر سخت تر از پیدا نمودن مرکز طلا یا طلا بزرگ یا گنج طلا در یک زمین با مواد معدنی و منابع سازگار یا یکدست میباشد

 در این موقعیت برای تشخیص مرکز هدف اصلی یا فلز بزرگ یا طلا بزرگ داشتن تنظیمات متناسب برای تشخیص یک هدف اصلی یا طلا بزرگ لازمه تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ میباشد

تنظیماتی که میتواند موقعیت یک طلا بزرگ یا فلز بزرگ را تشخیص داده و از دیگر منابع که در اطراف یک طلا بزرگ شرایط طلا بزرگ را بخود گرفته است تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتوان موقعیت منابع انحراف دهنده که خود را جای طلا بزرگ یا گنج بزرگ نشان می دهد را با محدوده مرکز طلا بزرگ تشخیص داده و تفکیک نمود البته به شرط انکه ان فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد زیرا این دسته فلزیاب میتواند طول موج و دامنه موج بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا بزرگ را تشخیص داده و مجزا تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 ساعت 11:07

فلزیاب فرکانسی تفکیک VDI

نوشته شده توسط

فلزیاب با تفکیک VDI یا عدد VDI میتواند از نوع فلزیاب مغناطیسی یا از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و تفاوت عدد VDI در فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی در این است که فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تفکیک با عدد VDI را در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT دارا میباشد و از محدوده امواج الکترو مغناطیس در فرکانس هدف یا طلا تعیین شده در عدد VDI برای تشخیص هدف اصلی یا طلا بهره میبرد و اگر عمق فلز بویژه طلا تغییر یابد عدد VDI تعیین شده برای تفکیک طلا یا فلز مورد نظر تفاوتی نمی کند یا عدد VDI برای یک فلز یا طلا در سطح و عمق یکسان است و برای همین مشخصات است که یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی توان تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد دارا میباشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 ساعت 03:47

نقطه زنی طلا کوچک

نوشته شده توسط

نقطه زنی طلا کوچک با فلزیاب کویلی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب سنسور دار در جهت تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا در عمق کم با فلزیاب از نوع مغناطیسی یا ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و ....  بسیار راحت میباشد ولی برای یک هدف اصلی یا طلا کوچک در عمق بالا انجام شدنی نمی باشد و این دسته فلزیاب توان تشخیص یک هدف اصلی یا طلا در عمق زیاد را نداشته و در صورتیکه حساسیت این دسته فلزیاب را افزایش داده ثبات در این نوع فلزیاب ها بخصوص در روش حرکتی یا AC برای مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا کوچک افزایش یافته و واکنش بی دلیل در این دسته فلزیاب ها افزایش میابد و چون نوع تشخیص این فلزیاب ها از تغییر جریان میدان مغناطیس در سرجستجوگر میباشد یک هدف طلا کوچک برای این دسته فلزیاب ایجاد میدان مغناطیس برای واکنش را بازتاب نمی نماید تا این دسته فلزیاب بتواند در عمق زیاد یک طلا را در عمق زیاد را تشخیص داده و حتی برای تشخیص یک طلا با ابعاد بزرگ توان تشخیص و پیدا نمودن را دارا نمی باشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 13:57

فلزیاب طلا مواد معدنی گرم

نوشته شده توسط

فلزیاب طلا را در محوطه ای که مواد معدنی و منابع گرم وجود دارد با شرایط خاص مربوط به همان محدوده یا منطقه تشخیص داده و تفکیک مینماید در صورتیکه طلا در محدوده ای قرار گرفته باشد که مواد معدنی و منابع ان محدوده دارای گرما قرار گرفته باشد سیگنال علائم گسترده ای را ایجاد مینماید زیرا طلا قدرت جذب پذیری بالای داشته و گرمای مواد معدنی و منابع را جذب نموده و در اثر تکمیل شدن دریافت انرژی گرمای انرا با جهش الکترونی بازتاب نموده و تابش الکترون طلا موجب میگردد که مواد معدنی و منابع نیز با شرایط ذرات انرژی طلا روبرو شده و طلا در یک وضعیت بزرگ تر از اندازه واقعی خود را نشان دهد و این موضوع بر روی فلزیاب ها اثرمتقابل گذاشته و فلزیاب در این محدوده بالاترین نقطه ای را که نیروی مربوط به طلا را جذب نموده است بعنوان مرکز هدف اصلی یا طلا نشان می دهد و فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتریا مگنت در این محدوده ثبات خود را از دست داده و نمی تواند مرکز هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد مشخص نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 10:35

فلزیاب عمق واقعی

نوشته شده توسط

فلزیاب عمق واقعی یک هدف یا طلا را اشکار نماید با ابعاد ان هدف یا طلا در عمق و مواد معدنی و منابع صحنه کار مرتبط است و عمق واقعی فلزیاب که متعلق به توان فلزیاب میباشد در کل با قدرت مدار فلزیاب برای تفکیک اهداف بخصوص طلا ارتباط تنگاتنگ دارد  

در زمین های که مواد معدنی و منابع در لایه های گوناگون یا در هم ریخته وجود دارد موجب میگردد سیگنال علائم اهداف یا طلا خود را با همان نظم اولیه به فلزیاب نشان ندهد با در طی مسیر حرکت علائم سیگنال انواع فلزات یا طلا یا هدف مورد نظر تغییر وضعیت داده یا نظم اولیه خود را از دست داده و به همان شکل و تناسب که فلزیاب برای تشخیص نیاز دارد منعکس نمی گردد در این موقعیت توان فلزیاب برای تشخیص یک هدف اصلی یا طلا در این وضعیت با کاهش توان عمق روبرو میگردد

در فلزیاب های ولتاژ القایی  یا فلزیاب مغناطیسی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتر وجود مواد معدنی و منابع با لایه های گوناگون میتواند ترکیب شکل ناپایدار در میدان مغناطیس بین مواد معدنی ومنابع را شکل داده که پدیده ذرات انرژی شکل گرفته و باعث میگردد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در اثر وجود میدان مغناطیس متفاوت نتوانند در ان میدان مغناطیس که در سرجستجوگر خود دارد با تعادل وضعیت یک هدف بخصوص طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و حتی ثبات خود را برای اهداف یا طلا در عمق کم نیز از دست بدهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 15:11

نحوه شعاع زنی و نقطه زنی

نوشته شده توسط

نحوه شعاع زنی و نقطه زنی در فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی و از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با نحوه شعاع زنی و نقطه زنی انتنی خوراکی یا ردیاب خوراکی با مدار الکترونیکی یا بدون مدار الکترونیکی که از قانون رادار با تفکیک تبعیت نمی کند یکسان نمی باشد

نحوه شعاع زنی و نقطه زنی در فلزیاب انتنی با تفکیک عدد VDI از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از روش علمی و فنون مختصات یابی باید به انجام برسد تا بتوان وضعیت دیواره و محدوده هدف اصلی یا طلا مشخص گردد

در مختصات یابی مرکز هدف اصلی یا طلا شکل حرکت انتن به نسبت زاویه ای که دسته انتن  تغییر جهت می دهد باید در نظر گرفته شود و این تغییر جهت بر روی یک ضلع میتواند از فاصله دورتر نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا بیشتر باشد و هر میزان فاصله بر روی یک ضلع کمتر شود زاویه حرکت دسته انتن کاهش یابد

در این محدوده که با دسته انتن در یک ضلع در یک خط مستقیم به مرکز هدف اصلی یا طلا نزدیک میشوید یک نقطه در دیواره هدف اصلی یا طلا وجود دارد که وضعیت حرکت زاویه دسته انتن به دو جهت موافق و مخالف واکنش از خود نشان می دهد که میتواند انحراف در تشخیص حرکت زاویه دسته انتن فلزیاب انتنی ایجاد نماید که در این نقطه اگر اشتباه شود فلزیاب انتنی دیواره بیرونی هدف اصلی یا طلا را بعنوان مرکز هدف اصلی یا طلا نشان داده و در همین وضعیت یک شرایط شبیه به مرکز هدف اصلی یا طلا برای اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب ایجاد مینماید

عملیات کاوش یک هدف یا طلا در عمق به مهارت اپراتورفلزیاب در تنظیم سیستم فلزیاب انتنی و نحوه عملیات شعاع زنی یا نقطه زنی یا حرکتی AC با دسته انتن فلزیاب انتنی دارد که شرایط مختصات موقعیت هدف اصلی یا طلا را بر روی صحنه کارترسیم مینماید.

زمانیکه یک  اپراتورفلزیاب با سیستم خود در زمان تمرین میتواند یک هدف یا طلا را در عمق کاوش نماید نشانه توان سیستم فلزیاب در کاوش اهداف در عمق یا زیر زمین میباشد البته به همراه تجربه اپراتورفلزیاب  در تنظیم و روش جستجو بر روی صحنه کار است

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 ساعت 17:22

زمان واکنش فلزیاب طلا کوچک در عمق

نوشته شده توسط

زمان واکنش فلزیاب برای طلا کوچک در عمق زیاد افزایش یافته و این افزایش زمان میتواند موجب گردد که فلزیاب ها مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتر در اثر تغییر زمان در واکنش نتواند تغییر فاز فلز طلا را در عمق بیشتر از توان این دسته فلزیاب یا دستگاه ها تشخیص داده و فلز طلا کوچک یا حتی بزرگ از دید این دسته فلزیاب در عمق زیاد خارج میباشد البته این نوع فلزیاب ها و دستگاه  ها بخاطر وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر خود برای کاوش طلا در عمق زیاد توان بالای ندارد

زمان واکنش فلزیاب برای طلا کوچک در عمق زیاد در یک محدوده میتواند بعد از عبور از روی فلز طلا ایجاد گردد و این موضوع میتواند خطا در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را در فلزیاب ایجاد نماید و در اینجا تغییر در زاویه حرکت سرجستجوگر از چهار طرف محدوده ای که فلزیاب در این شرایط واکنش از خود نشان داده است باید به انجام برسد تا امکان مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا یا فلز در عمق زیاد مشخص گردد و این موضوع برای یک فلز گنج طلا قدیمی بیشتر از یک فلزنو یا فلز جدید برای فلزیاب ها اتفاق می افتد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 ساعت 13:23

تنظیمات ابعاد فلزیاب

نوشته شده توسط

تنظیمات ابعاد هدف در فلزیاب یا تنظیمات اندازه طلا یا هر نوع فلز در فلزیاب در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل اجراء میباشد

تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص فلزات را در شرایط نامطلوب زمین افزایش داده و در این شرایطی که فلزیاب واکنش به یک محدوده نشان دهد برای اینکه اپراتور فلزیاب متوجه شود که ان فلز یا طلا یا هدف واقعاً همان فلز یا طلا یا هدفی است که میخواهد با تغییر عدد تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتواند متوجه شود که ان هدف واقعی است یا دیگر منابع و ذرات است که با علائم سیگنال شبیه به هدف اصلی یا طلا خود را به سیستم فلزیاب نشان داده است و موجب انحراف در تشخیص فلزیاب شده است

وجود تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X فقط در فلزیاب های از نوع فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI طراحی شده است کاربرد دارد و در دیگر فلزیاب ها تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE وجود نداشته و کاربرد ندارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

دوشنبه, 18 ارديبهشت 1396 ساعت 14:36

تفکیک طلا عمق فلزیاب

نوشته شده توسط

تفکیک طلا در عمق با فلزیاب با تفکیک باید با همان عدد VDI که در سطح انجام میگردد باید در عمق نیز اشکار نماید این خصوصیات یک فلزیاب طبق قانون رادار در فلزیاب میباشد و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارای این توان میباشد

در بعضی از فلزیاب های ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از نوع فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR که با عدد VDI عمل مینماید عمق فلز طلا که تغییر مینماید عدد VDI اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر نیز متفاوت می شود و این یک اشکال اساسی این دسته فلزیاب ها در تشخیص برای تفکیک میباشد و عامل اصلی ان بهره گیری از میدان مغناطیس در سرجستجوگر برای تشخیص فلزیاب میباشد یا اختلال در ثبات میدان مغناطیس سرجستجوگر با ایجاد بی نظمی از مغناطیس فلزات ایجاد میگردد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه1 از16