چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 2496

قیمت فلزیاب تصویری به نوع مداران فلزیاب تصویری ارتباط مستقیم دارد و البته قیمت فلزیاب تصویری به نوع تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE دارد و تفکیک در سیستم‏های فلزیاب یا رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR و معدنیاب بیشتر تشخیص است تا تفکیک باشد زیرا تفکیک یک عمل قطعی و کامل است اما سیستم‏های فلزیاب دنیا و رادار های زمینی دستی یا معدن یاب و سیستم هایی فلزیاب که با امواج و جریان و انرژی عمل مینماید مانند فلزیاب و معدن یاب دارای عملکردی نسبی میباشد پس در نتیجه به کارگیری کلمه تشخیص صحیح تر است برای جداسازی اهداف توسط سیستم فلزیاب از یکدیگرتمامی ارائه کنندگان این نوع سیستمها فلزیاب در دنیابه صورت جاری و عام کلمه تفکیک را به کار می‏برند و اگر تفکیک به صورت کامل در سیستم‏ها فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا هرنوع یابنده دنیا انجام می‏شد دیگر مشکل بین هدف اصلی و منابع و اهداف همگن و منظم و یا نامنظم  نیز پدید نمی‏آمد که چنین عمل صد در صدی جدا سازی یا تفکیک در سیستم‏های فلزیاب  موجود دنیا وجود ندارد.

 قیمت دستگاه فلزیاب تصویری به نوع ان سیستم فلزیاب و برنامه و نرم افزارو نوع تنظیمات سیستم فلزیاب مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بستگی دارد.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز