چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 501

نحوه تشخیص فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی بستگی به نوع تنظیمات ان دارد زیرا فلزیاب فرکانسی نیزوجود دارد که دارای تنظیمات تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد و در اصل مدار سیگنال ژنراتور است که به جای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با عدد VDI یا EDIT فقط دارای تنظیمات تشخیص طلا یا نقره یا اهن و حفره میباشد و دیگر فلزات را در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی تواند تشخیص داده یا تفکیک نماید و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا سطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE را ندارند که بتوان با تغییر ان الیاژ فلزات یا ذرات مزاحم که خود را شبیه طلا یا دیگر فلزات مورد نظر نشان می دهد مشخص نموده یا تفکیک دقیق به انجام برسد

نحوه تشخیص فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در تشخیص وضعیت فرکانس فلزات یا فرکانس فلزات میباشد

فلزیاب فرکانس یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا وی دی ای دیسک VDI DISC یا وی دی ای اسپید VDI SENS میباشد