فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

گنج یاب به این مضمون که درعام رواج پیدا نموده است وجود خارجی ندارد یا میتوان ابراز نمود گنج یاب در دنیا وجود ندارد و هیچ نوع یابنده DETECTOR فلزات یا اهداف را نمی توان گنج یاب معرفی نموده یا بیان نمود که این سیستم گنج یاب است و میتواند صد در صدی در هر مرحله عملیات گنج را تشخیص داده و دیگر عوامل نمی تواند بر روی تشخیص و تفکیک ان اثر بگذارد تا بتواند با تضمین گنج طلا را پیدا نماید

هر نوع یابنده DETECTOR فلزات و اهداف از تغییرات مغناطیس یا جریان و انرژی و نیرو و فرکانس برای تشخیص بهره میبرد و همه این سیگنال علائم از هر دسته که باشد ذاتاً نسبی میباشد و بطور طبیعی دارای خطا در تشخیص میتواند باشد و نوع تنظیمات و طراحی مداراست که میتواند توان سیستم یابنده DETECTOR را تعیین نماید و در نتیجه فلزیاب است که یک سیستم یابنده DETECTOR چند منظور میباشد و ان دسته که ادعا مینماید گنج یاب را ارائه مینمایند در اصل فلزیاب را دارند معرفی مینمایند

البته عده ای سیستمهای را ارائه مینمایند که میگویند طلا جدید را تشخیص نمی دهد و فقط طلا قدیمی را تشخیص می دهد که این موضوع از نظر علمی در تشخیص یابنده ها DETECTORS درست نمی باشد و پایه علمی ندارد زیرا فلزیاب METAL DETECTOR یا هر نوع یابنده DETECTOR باید بتواند فلز جدید یا طلا جدید را تشخیص دهد تا قدرت تشخیص و تفکیک طلا قدیمی را از نظرسطح الکتریکی و فرکانس طلا نو یا فرکانس فلزات نو را داشته باشد تا بتواند یک طلا قدیمی یا گنج را پیدا نماید و تنظیماتی را فلزیاب داشته باشد که بتواند تفاوت خطا از طلا یا فلز مورد نظر را مشخص نماید تا عمل تفکیک به انجام برسد  

البته در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی قدمت فلزات یا طلا موجب افزایش توان تشخیص و تفکیک این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها میگردد