فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

عمق مفید فلزیاب برای کاوش طلا به نسبت وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ ترکیبی طلا نیز وابسته است و در هر موقعیت از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کارترکیب واکنش فلزیاب میتواند برای افزایش عمق مفید تنظیمات خاص همان منطقه را نیاز داشته و در فلزیاب های که دارای تنظیمات خاص نمی باشد عمق فلزیاب را نمی توان برای کاوش طلا تغییر داده تا افزایش عمق مفید برای کاوش طلا پدید بیاید و فلزیاب برای افزایش عمق مفید با قدرت تفکیک در مداران فلزیاب ارتباط داشته و این ارتباط با تغییرات تنظیمات برای عمق مفید شکل میگیرد و اگر اپراتور فلزیاب مهارت کامل داشته باشد بین خطوط اطراف طلا یا مرکزخود طلا را میتواند با تغییر تنظیمات تفکیک مانند عدد   VDIو ابعاد هدف IND SIZE تشخیص داده تا وضعیت مرکز طلا برای کاوش طلا در جهت افزایش عمق مفید طلا در فلزیاب ایجاد گردد  

الیاژهدف در عمق مفید کاوش فلزیاب اثرمیگذارد و میتواند علائمی را هدف پراکنده نماید که تشخیص فلزیاب را در نقطه زنی و تشخیص محدوده و مرکز هدف با خطا یا کاهش عمق روبرو نماید و در کنار الیاژهدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار شکل فیزیکی هدف یا لایه های زمین در تشخیص عمق مفید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تاثیرگذار است

فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تغییر این تنظیمات توان تشخیص تمرکز در سیگنال علائم پراکنده شده را از سیگنال علائم با تراکم بالاتر در ان محدوده را دارا میباشد و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این شرایط قدرت تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را برای عمق مفید کاوش طلا تعیین مینماید