فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب عمق طلا و اندازه طلا را در زمان جستجو طلا یا کاوش گنج در نظر میگیرد یا در دید خود قرار می دهد و عمق طلا و اندازه طلا برای دید فلزیاب در تشخیص و تفکیک ارتباط ماهیتی یا ذاتی با یکدیگر داشته

بین عمق طلا یا هدف با اندازه طلا یا هدف در صحنه کاربرای تشخیص و تفکیک فلزیاب ارتباط مستقیم وجود داشته که این ارتباط با نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارنیز مرتبط است و این ارتباط اندازه طلا یا  هدف با عمق طلا یا هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کاربا توان فلزیاب برای کاوش یک طلا یا هدف در عمق زیاد نیز مرتبط است و این ارتباط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب قابل اعمال است تا ایجاد انحراف در فلزیاب را برای خطا ازبین برده شود

از نظر دید سیستم فلزیاب ان مناطق الوده با خاک بد یا مواد معدنی و منابع دارای انواع ذرات با تعیین صحیح این تنظیمات قدرت فلزیاب متناسب با همان صحنه کار به حد مطلوب یا استانه میرساند

فلزیاب قدرتمند دارای این نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که میتواند قدرت واقعی خود را در صحنه کاربرای کاوش طلا یا هدف واقعی نشان دهد

فلزیاب دارای ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تغییر این تنظیمات میتواند ابعاد هدف یا اندازه طلا را با اندازه متفاوت تشخیص داده و تفکیک نماید و با وجود این نوع تنظیمات فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند بین طلا با دیگر منابع یا مواد معدنی و ذرات را تشخیص داده و خطا را از دید فلزیاب نادیده بگیرد