فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب فوق پیشرفته راداری میتواند از انواع فلزیاب ها باشد یا در هر نوع فلزیاب میتوان فلزیاب حرفه ای وجود داشته باشد و ان فلزیاب حرفه ای فقط در دسته طراحی و نوع نقشه مدار خود دارای وضعیت حرفه ای باشد و فلزیاب حرفه ای میتواند در دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مغناطیس سنج باشد و در بین انواع فلزیاب از این دسته یک فلزیاب حرفه ای قلمداد گردد ولی در مقابل فلزیاب های با تفکیک عدد VDI این دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج در دسته فلزیاب حرفه ای قرار نگیرد یا به نسبت فلزیاب فوق حرفه ای راداری این دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج یک فلزیاب حرفه ای نباشد و یک فلزیاب فوق حرفه ای راداری  در اصل فلزیاب حرفه ای واقعی برای تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد و یک فلزیاب با تفکیک عدد VDI با ابعاد هدف IND SIZE از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در دسته فلزیاب حرفه ای اصل در دنیا قرار میگیرد  

سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب حرفه ای به سیستم فلزیاب راداری  اطلاق میگردد که قسمتهای پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT و پرو اپشن PRO OPTION ان قابلیت تنظیم یا کنترل را داشته باشد.

ابتدا این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب حرفه ای در تفکیک و تشخیصEDIT  یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باید عمل نماید.

تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X ان طبق طبقه بندی جدول عمق DEPTH SCALE در حالت معمولی تنظیمات هدف را مجزا نماید.

از تغییرات در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تا حد ممکن موانع پدید امده از منابع و مواد معدنی و دیکر اهداف را جدا نماید.