فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب ساده یا فلزیاب ساده مغناطیسی با فلزیاب پیچیده فرکانسی حرفه ای با تفکیک عدد VDI بسیار در انجام عملیات جستجو متفاوت است و فلزیاب ساده مغناطیسی در انجام عملیات قدرت تفکیک انواع فلزات را بصورت مجزا نداشته و فلزیاب ساده مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های تسلا یا مگنتومترنمی توانند انواع فلزات را مجزا از یکدیگر تفکیک نمایند و فقط میتوانند اهنی و غیر اهنی بودن یک فلز را تشخیص داده و یک فلز غیراهنی مانند طلا را نمی توانند از فلز غیر اهنی دیگر مانند برنج یا مس یا روی مجزا با واکنش متفاوت تشخیص داده و تفکیک نماید و همه این فلزات غیراهنی هم طبقه را با یک واکنش یکسان اشکار مینماید ولی فلزیاب فرکانسی پیچیده توان تفکیک انواع فلزات و طلا را در عمق زیاد با عدد VDI مربوط به همان فلز یا طلا را داشته و میتواند فلزات هم طبقه مانند برنج و مس و روی و طلا را مجزا با عدد VDI متعلق به همان فلز یا طلا جداگانه تفکیک نماید

سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از نظر کاوش به دو دسته دارای تفکیک یا فاقد تفکیک تقسیم میگردد.

طراحی سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای عملیات جستجو به دو دسته دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و فاقد تفکیک و تشخیص مجزا میگردد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC اصولاً عملکردی با دقت بالاتر نسبت به سیستمهای فاقد تفکیک و تشخیص را دارد.

در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب فاقد تفکیک و تشخیص یا ساده شرایط زمین و نوع هدف را نمی توان مشخص نمود و درصد خطا بالاتری نسبت سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با تفکیک و تشخیص یا پیچیده دارد.

نوع منابع زمین و مواد معدنی را با سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC از روش ارزیابی میتوان بدست اورد و همین شرایط را در تنظیمات سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتوان لحاظ نمود.

البته تفکیک در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در اصل بصورت تشخیص میباشد زیرا منابع صحنه کار و الیاژ هدف بر روی واکنش سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اثر متقابل خواهد گذاشت.

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب و دیگر یابندها در شرایط پیجیدگی در تنظیمات در صورت داشتن اپراتور با تجربه به سادگی در عملیات کاوش هدف را میتواند پیدا نماید.

هر سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را که یک اپراتور با داشتن مهارت بر روی همان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یک هدف فرضی را کاوش یا مسیر یابی یا نقطه یابی نماید بیانگر توان ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در عملکرد میباشد.