فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب دستی یا فلزیاب خودکار هر کدام عملکرد خود را داشته و عملکرد فلزیاب دستی با فلزیاب خودکار در واکنش به فلزات یا طلا متفاوت است و فلزیاب دستی در نحوه واکنش به انواع فلزات یا طلا طبق تنظیمات دستی بر روی فلزیاب عمل نموده و این دسته فلزیاب ها که تنظیمات دستی داشته که این تنظیمات دستی برای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای فلزیاب های میباشد که مدار انها از نوع مدار دیجیتال میباشد

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اتوماتیک بیشتر از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج میباشد و این دسته فلزیاب بصورت اتوماتیک و خودکار تصمیم میگیرد که واکنش بر روی فلزات یا طلا را اشکار نماید و قدرت تشخیص در تنظیمات تفکیک در اختیار اپراتور فلزیاب در تنظیمات پابه اساسی BASIC ADJUSTMENT نمی باشد که فقط فلزیاب بر روی همان فلز یا طلا از خود واکنش نشان دهد

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که به دو حالت دستی و اتوماتیک یا خودکار عمل مینمایند از نوع فلزیاب فرکانس القائی میباشد.

درفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با وجود تنظیمات دستی اپراتورفلزیاب میتواند  از نظر تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم IND SIZE را تنظیم و نوع هدف و اندازه انرا تعیین نماید.

سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دستی را اپراتور میتواند در حالت عادی قرار داده یا تنظیمات را بر روی حالت اعداد یا وسط تعیین نموده و بصورت میانه سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را فعال نماید.

در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که تنظیم توسط اپراتور قابل تغییر و تعیین میباشد حق انتخاب برای اپراتور در جهت تشخیص موقعیت هدف افزایش میابد و صحنه کار برا ی سیستم فلزیاب قابل تعریف میباشد تا نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بنابر ان میتوان تعیین نمود.