فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

دید فلزیاب برای مواد معدنی و منابع توان قدرت تفکیک فلزیاب را افزایش می دهد و دید فلزیاب برای نادیده گرفته  ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کارمیتواند قدرت تفکیک طلا را افزایش داده و فلزیاب که توان نادید گرفتن مواد معدنی و منابع صحنه کار را به نسبت دید فلز مورد نظر یا طلا را داشته باشد میتواند از اختلال مواد معدنی و منابع در دید خود جلوگیری بعمل اورد و فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میباشد این قدرت را دارا است که در دید خود فقط فلز تعیین شده را قرار داده و تفکیک نماید و مواد معدنی و منابع که دارای ذرات انرژی بالای میباشد را از دید خود خارج نموده یا نادیده بگیرد

مواد معدنی و منابع از دیدگاه سیستم فلزیاب و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به سه دسته تقسیم میشود؛

صحنه کار سبک یا یکدست

صحنه کار میانه یا متوسط یا نیمه الوده

صحنه کار سنگین  یا الوده

صحنه کار سبک یا یکدست عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از یک نوع باشد.

صحنه کار میانه یا متوسط  یا نیمه الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات موافق نزدیک به یکدیگر میباشد.

صحنه کار سنگین یا الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات  متضاد یا مخالف یکدیگر باشد.

اهداف و منابع به نسبت الیاژ و نوع شرایط فیزیکی و شیمیائی از نظر تشخیص از دید سیستم میتواند متفاوت باشد.