فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری در اصل یک فلزیاب طبق اصول رادار تصویری میباشد و فلزیاب تصویری در کل با تغییرات فرکانسی عمل مینماید و فلزیاب تصویری برای تشخیص انواع فلزات یا طلا از قوانین فرکانس در رادار بهره میبرد و فلزیاب تصویری باید دارای مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد تا تصاویر لکه رنگ را که فلزیاب تصویری اشکار مینماید با تنظیمات عددی در نرم افزار فلزیاب تصویری قابل تنظیم و تغییرات باشد تا با فیلتر یا انالیز لکه رنگ ها در فلزیاب تصویری بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا را از ذرات انرژی دیگر منابع تشخیص داده و جدا نمود

فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویری هر نوع واکنشی را که بصورت لکه رنگ یا عدد VDI نشان میدهد بیانگرتشخیص پدید امده در مدار اصلی فلزیاب میباشد که توسط اپرتور یا کاربر تعیین گردیده است

  تشخیص اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر در نوع تصویری و دیگر نمونه ها یا واکنش انتن یا صدا از منابع مدار اصلی سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب شکل میگیرد و هر میزان تنظیمات یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نسبت به موقعیت صحنه کار و الیاژ هدف با صحت به انجام برسد  نوع تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توان بالاتری را برای بدست خواهد اورد یا منابع را از اهداف  اشکار مینماید و این تشخیص میتواند بصورت اعداد یا رنگ و لکه رنگ و تصاویریا صدا و حرکت انتن  باشد و در سیستم عددی یا تصویری واکنش سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  به شگل تصویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر ظاهر میگردد. 

در صورتیکه یک اپراتور در تغییرات بر روی تنظیمات برنامه نرم افزار مهارت یافته باشد میتواند با تغییرات بر روی تنظیمات نرم افزار شرایط وضعیت رنگ یا لکه رنگ یا تصاویر و و اعداد را مشخص نماید.

سیستم لکه رنگ یا اعداد یا صدا یا حرکت انتن یا رنگ و تصاویر از وضعیت تشخیص رادار بهره میبرند و طبق اصول رادار هر نوع تغییر در رادار مورد بررسی و به ثبت میرسد تا اپراتور بصورت ازاد تر از دید سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نسبت به واکنش ها عوامل ایجاد کننده تغییرات ارزیابی بدست اورد تا بتواند اهداف را از دیگر منابع مجزا نماید.

تا در صورت انحراف در تشخیص یا معدل گیری توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با ارزیابی یا فیلتر نمودن در عملیات تصویری یا عددی بتوان این انحراف را کاهش داده یا بین منابع با علائم مربوط به هدف مورد نظر تفاوت را بدست اورد.