فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ترکیب نقطه زن انتنی یا نقطه زنی انتنی از شرایط نوع تنظیمات در فلزیاب انتنی شکل میگیرد و هر میزان تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با دقت بالاتر به نسبت نوع واد معدنی و منابع صحنه کار در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE تعیین گردد یک ترکیب نقطه زنی خوب از تنظیمات برای تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا در فلزیاب انتنی یا ردیاب فلزیاب انتنی پدید می اید و ان دسته فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب وی ال اف VLF بصورت فلزیاب ترکیب شده با فلزیاب انتنی برای نقطه زنی ارائه میگردد دارای خطا بالای میباشد و یک فلزیاب انتنی نقطه زن واقعی طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI نمی باشد و از قانون تشخیص فرکانس طلا یا فلزات بهره نمی برد

نقطه زن انتنی از اصول فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی بهره میبرد که این اصول در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به غیر از فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی قابلیت اجراء ندارد شرایط کار با فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی نیازمند مختصات یابی وضعیت هدف در صحنه کار میباشد تا با شعاع زنی درست و دقیق نقطه زنی انتنی با دقت به انجام میرسد

فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا سیستمهای انتن دار یا انتنی یا رادار زمینی دستی در صورتیکه یک اپراتور حرفه ای با ان عملیات نقطه زنی و جستجو را به انجام رساند از نظر توانائی از دیگر سیستمهای یابنده یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نقطه زنی برتر است زیرا با سیستم فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی اپراتور یا کاربر میتواند دیواره و محدوده و مرکز هدف را ازروشهای گوناگون و نوع الیاژ هدف را تشخص داده و تفکیک نماید  .

با فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا سیستمهای انتن دار اپراتور میتواند از فاصله دور هدف را شعاع زنی یا ردیابی نموده و مختصات محدوده هدف را مشخص نماید و از روش پهلو یا مقابل هدف یا تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX نقطه مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داده و امکان خطا را تا حد ممکن کاهش داد  .

در سیستمهای دیگر یابنده یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا دیگرسیستم انتن دار یا فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی که این تنظیمات را دارا نمی باشند اپراتوریا کاربر نمی تواند این نوع ارزیابی را به انجام رساند.

میزان موفقیت با سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک EDIT یا VDI DISC و تشخیص و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX بیشتر از دیگر سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد.