فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تریشورز به معنای گنج یا اثاربا ارزش نیز میباشد و بعضی از اپراتور ها که با فلزیاب به دنبال آثار باستانی میروند در مناطقی که انسانها زندگی نموده اند به دنبال اهداف با ارزش از نوع طلا یا دیگر اهداف میروند این عمل یک اشتباه بزرگ است زیرا در مرحله اول آثاری در این نقاط وجود دارد که از نظر معنوی دارای ارزش فراوانی میباشد و عملیات در اینگونه مناطق نیازمند تجربه باستان شناسی میباشد که جستجو در این مناطق با وجود باستان شناس حرفه ای قابل انجام میباشد که ایندسته باستان شناس ها بدون اسناد معتبر اقدام به حفاری باستانی نمی نمایند.

در مرحله دوم وجود تغییرات کربنی و مغناطیسی و جابجائی ملکولی و وجود هوازدهی یا هوازدگی وهمرفتی و نیروهای ایستای پدید آمده در مناطق باستانی توانائی تشخیص سیستم فلزیاب را تا حد زیادی کاهش داده و اگر هدفی هم در آن منطقه وجود داشته باشد سیستم فلزیاب بطور طبیعی از تشخیص ان هدف صرفنظر مینماید.

در مرحله سوم اگر اشخاصی که در زمان گذشته زندگی مینمودند چنین اموال با ارزشی را اگر میخواستند در محل زندگی خود نگهداری نمایند این اموال را در عمق زیاد در زیر زمین نگه میداشتند و از انجا که در این مناطق انسانها زندگی نموده و سطح و لایه های روی زمین دچار تغییرات گردیده است خود این تغییرات عاملی میگردد که بر سر راه نفوذ سیستم فلزیاب به عمق مانع یا کانالهای انحرافی ایجاد گردد و سیستم فلزیاب نتواند چنین اهدافی را کاوش نماید.

در مرحله چهارم از انجا که امکان جنگ و درگیری و سرقت و چپاول از طرف دشمنان در زمان قدیم وجود داشته اشخاص در زمانهای قدیم عمدتاً اموال با ارزش خود را که انباشته میگردید در  محل زندگی خود نگهداری نمی نمودند پس کاوش با فلزیاب در این مناطق بیهوده است.

درمرحله پنجم اسنادی که از وجود اثار باستانی یا گنجها مربوط به زمان گذشته در اختیار افراد قرار دارد اکثراً ساختگی و تقلبی میباشد و اسناد اصلی و واقعی عمدتاً در خزانه حکومتها قرار داشته که بالطبع در این زمان در اختیار دولتها میباشد و با اسناد یا نقشه گنج تقلبی فعلی که در اختیار افراد قرار دارد  اقدام به حفاری و کاوش در مناطق باستانی ننمائید که عملی بیهوده است.

در مرحله ششم اشخاص در قدیم اموال با ارزش خود را در هر دوره به صورتی خاصی پنهان مینمودند که به سادگی قابل کاوش یا پیدا نمودن توسط دیگرافراد نباشد.

در مرحله هفتم از آنجا که در گذشته سیستمهای مکانیکی مانند شاقولی یا ترکه انار و البالوئی و ... مورد استفاده دیگر اشخاص بوده و برای کاوش و حفاری اموال با ارزش یا اب بکار برده میشده است  اشخاص در اطراف اموال با ارزش خود تله های کربنی مانند ذغال سنگ یا ذغال چوب ... و کلسیمی مانند استخوان حیوانات یا آهک ...و حفره یا کانال و چاهی ایجاد مینمودند تا اشخاص یا سیستم مکانیکی زمان گذشته را منحرف نماید و افراد متفرقه نتوانند اموال با ارزش انها را بدست آورند و این منابع مزاحم ایجاد شده بشدت بر روی سیستمهای فلزیاب فعلی موجود در دنیا تاثیر نامطلوب میگذارد و اجازه نمی دهد سیستم فلزیاب مرکز هدف واقعی را بدست آورد.

در مرحله هشتم در مناطق باستانی مانند قبرستان و ساختمانها و قلعه و آبادی و شهرهای قدیمی به غیر از تغییری که عملکرد انسانها بر ان نقطه یا محدوده داشته است  وجود چاهها و کانالها وحفره ها  و محل دفن مدفوع یا زباله ها و موادغذائی و مصالح ساختمانی که از دیگر محلها منتقل شده است برای سیستمهای فلزیاب موجود دنیا مشکل اساسی ایجاد مینماید و اجازه نمی دهد سیستم فلزیاب محل هدف اصلی باستانی را کاوش نماید.

در مجموع موانع یا کانالهای انحرافی که مناطق و اثار باستانی برای سیستمهای فلزیاب موجود دنیا ایجاد مینماید عمل نمودن با این نوع سیستمها را در مناطق باستانی عملی بی حاصل و بیهوده مینماید.

در کل برای انجام عملیات باستان شناسی یا گنج یابی  تجربه و داشتن اطلاعات باستانی واقعی امری مهم است که هر شخصی از پس ان بر نمیاید