چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 777

فلزیاب تصویری نقطه طلا را در شرایط لکه رنگ مشخص مینماید و برای  دقیق مشخص شدن مرکز طلا یا فلز مورد نظر باید تنظیمات فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری نیز درست و دقیق تعیین گردد و در صورتیکه بخواهید با دقت محدوده طلا یا فلز مورد نظر  را مشخص نمائید میتوانید از تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری نیز بهره ببرید که این عمل تشخیص محدوده و نقطه مرکز طلا با تغییر تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم بدست می آید

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری  

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری نقطه طلا

فلزیاب | طلایاب | تریشورز