چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 558

نحوه عملکرد فلزیاب فرکانسی برای کاوش هدف یا طلا یا دیگر فلزات به اینصورت میباشد که هدف یا طلا در وضعیت ثابت قرار دارد بطور طبیعی دارای جریان و انرژی و نیرو و امواج و علائم مربوط به خود میباشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی علائم یا امواج یا جریان و انرژی و نیرو خود را منتشر نموده یا در حالت جذب قرار میگیرد و بارالکتریکی  مربوط به فرکانس در امواج الکترو مغناطیس فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی بر هدف ثابت که شرایط جریان و نیرو و انرژی ساکن یا تجمع بار استاتیک را داشته وارد نموده و این وارد نمودن نیرو یا بار از فرکانس یا امواج بر هدف شرایط الکترو استاتیک را پدید اورده و در عملیات جذبی بار الکتریکی منتشر شده از امواج مغناطیسی در فرکانس طلا یا فلز مورد نظر موجب جابجائی یا انتقال نیرو و انرژی و بار الکتریکی بین هدف یا طلا و فلزیاب فرکانسی شده و عامل حرکت انتن به سمت هدف یا واکنش فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری بر ان هدف یا طلا یا فلز مورد نظر طبق تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میگردد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب