چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 430

فلزیاب دما فلزات

فلزیاب که بتواند وضعیت فلزات بخصوص طلا را از روی حرارت یا دما ان تشخیص دهد فلزیاب لیزری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT یا با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد زیرا فلزیاب لیزری از مادون قرمز بهره میبرد که میتواند با فرکانس منتشر شده همراه یا مدلیشن شده و وضعیت تغییرات مادون قرمز حاصله از حرارت انرژی طلا یا فلز را تشخیص داده و طبق عدد وی دی ای VDI موقعیت طلا یا فلز تعیین شده را مشخص نموده و تفکیک نماید

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.GALAXY25.COM

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا