چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 549

فلزیاب مهم جستجو طلا

برای تشخیص قدرت عمق فلزیاب مهم جستجو طلا GOLD در عمق زیاد میباشد و کار فلزیاب برای کاوش طلا جدید تضمین عملکرد تفکیک طلا در عمق زیاد را به همراه خواهد داشت و یک فلزیاب که طلا GOLD را در عمق زیاد تفکیک نماید میتواند تنظیماتی را دارا باشد که وضعیت زمین را برای فلزیاب تعریف نموده تا توان جستجو فلزیاب برای کاوش طلا GOLD یا انواع فلزات با دقت بالاتر بخصوص در زمین های الوده یا کوهستانی به انجام برساند و فلزیابی که در این شرایط بتواند عمل نماید فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی باتنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب صدا زمینه میباشد زیرا دارای تنظیمات و تشخیص طبق شرایط رادار با فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات میباشد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب مهم جستجو طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب