فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری پیکسل را بصورت لکه رنگ در صفحه نمایشگر اشکار مینماید و نرم افزار فلزیاب تصویری طبق عملکرد پیکسل در تصویرد P.P.I میباشد و وضعیت پیکسل P.P.I دارای دو نوع عملیات در رادار میباشد.

اول از طریق عملی و پیاده نمودن نقشه و شکل مسیر و مختصات اطراف هدف یا طلا یا گنج برای پیدا نمودن محدوده و مرکز هدف یا گنج طلا میباشد

 روش دوم آن است که مختصات هدف یا گنج طلا یا زیرخاکی  توسط لکه رنگ تصویری بر روی صفحه نمایشگر یا LCD توسط برنامه P.I.P قابل مشاهده و اجرا میباشد که به عملکرد اولی عملیات دستی و مختصات بر سطح زمین GROUND COORDINATE  و به اختصار به GND CRD میگویند و در روش دوم عملیات مختصات بر صفحه نمایشگر و ترکیب هدف بدست آمده تلقی میگردد

هر پیکسل اشکار شده در زمان تصویرگیری طبق تنظیمات کام یا قدم بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید که در اصل این پیکسل ها طبق شکل حرکت سرجستجوگر میتواند تصویر تغییرات یا فلزات یا طلا را بصورت لکه رنگ مشخص مینماید

قدم دقیق و درست برداشتن یا حرکت منظم سرجستجوگر فلزیاب تصویری موجب میگردد لکه رنگ های منظم مربوط به هدف اصلی یا طلا بهتر و واضح تر اشکار گردد که اشتباه در قدم برداشتن میتواند پیکسل اشکار گردیده را با بی نظمی روبرو نموده و حتی اگر هدف یا طلا در ان محدوده نباشد موجب گردد که لکه رنگ شبیه به هدف اصلی یا طلا ظاهر گردد و برعکس نیز میتواند اتفاق افتاده و کام یا قدم منظم برنداشتن موجب از بین رفتن شکل اصلی لکه رنگ هدف اصلی یا طلا بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری گردد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز