فلزیاب
جمعه, 13 فروردين 775 ساعت 06:43

فلزیاب ام پی تری MP III

فلزیاب ام پی تری MP III دارای تنظیمات خاص روش حرکتی AC یا MOITION برای افزایش توان تعادل درجستجو میباشد

فلزیاب ام پی تری MP III تنظیمات نقطه زنی DC یا MOITION NON  را دارا است که توان کاوش مرکز هدف یا طلا را نسبت به زاویه دیواره هدف افزایش می دهد

منتشرشده در مشاوره
دوشنبه, 14 -2669 ساعت 06:20

فلزیاب تفکیک طلا عمق زیاد

فلزیاب تفکیک طلا را در عمق زیاد انجام دهد یک فلزیاب با قدرت بالا در زمینه عملیات جستجو انواع فلزات و الیاژ فلزات در صحنه کار اصلی در زمین الوده به مواد معدنی و منابع ناسازگار با لایه های متفاوت میباشد

فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی که بتواند یک طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC یا MOTION تفکیک نماید یک فلزیاب مطمئن است و این فلزیاب میتواند از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوری باشد که طلا را مستقیم از دیگر فلزات تفکیک نماید و برای هر نوع فلز عدد تفکیک مخصوص خود را داشته باشد

فلزیاب با تفکیک باید بتواند اهن و الومینیوم و نیکل و طلا و برنز و برنج و مس و نقره و حفره را با عدد مربوط به همان فلز یا حفره تفکیک نماید که به این عدد تفکیک عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میگویند که در فلزیاب فرکانسی با وجود مدار طبق قانون رادار میتوان از این اعداد در هر نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوری برای تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC و نقطه زنی DC بهره برده

منتشرشده در مشاوره
سه شنبه, 10 فروردين 775 ساعت 10:20

فلزیاب مطمئن

فلزیاب مطمئن را بعضی فلزیاب خارجی می دانند یا در مقابل فلزیاب ایرانی میگویند فلزیاب ساخت ایران مطمئن نمی باشد ولی یک موضوع در جریان است اول ایا ان فلزیاب که بعنوان فلزیاب خارجی ارائه میگردد واقعاً فلزیاب خارجی است و اینکه ان فلزیاب خارجی است دارای قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد را دارا میباشد یا در رابطه با فلزیاب خارجی فقط سخنان فروشنده فلزیاب اطمینان را ایجاد مینماید یا واقعاً ان فلزیاب مطمئن است که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

باید توجه نمود که قطعات الکترونیک توسط چند کمپانی سازنده قطعات الکترونیک در دنیا طراحی و تولید میگردد که همه سازندگان لوازم و سیستم الکترونیکی و فلزیاب در دنیا از قطعات این چند شرکت تولید کننده لوازم و قطعات الکترونیکی در همه دنیا بهره میبرند وساخت و طراحی و تکنولوژی قطعات الکترونیک در اختیار هر فرد یا شخص یا شرکتی نمی باشد که بتواند قطعات با کیفیت پایین را ارائه نماید در نتیجه فلزیاب مطمئن میتواند فلزیاب ایرانی با مشخصات تفکیک فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC و نقطه زنی DC باشد

فلزیاب مطمئن در اصل ان فلزیاب است که بتواند طلا و نقره و مس و روی و اهن را مجزا تفکیک نموده و تشخیص دهد که این عمل در یک فلزیاب با قدرت تفکیک عدد VDI در تنظیمات اساسی یا تنظیمات اصلی BASIC ADJUSTMENT قابل انجام میباشد

هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورکه از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لوپی باشد نمی تواند قدرت تفکیک فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و برنز را با عدد VDI در تنظیمات اساسی یا تنظیمات اصلی BASIC ADJUSTMENT دارا باشد  زیرا فقط توان تشخیص فلز اهنی از فلز غیر اهنی یا میدان مغناطیس اهنربا را داشته

منتشرشده در مشاوره
دوشنبه, 09 فروردين 775 ساعت 05:49

فلزیاب رد رادار RED RADAR

فلزیاب رد رادار RED RADAR  از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب رد رادار RED RADAR  میتواند امواج الکترو مغناطیس طلا را از انواع فلزات با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE تشخیص داده و قدرت کاوش طلا را برای حذف خطا از بین ببرد

منتشرشده در مشاوره
چهارشنبه, 04 فروردين 775 ساعت 13:22

فلزیاب مگنکس

فلزیاب مگنکس MAGNEX  در شرایط تشخیص انواع فلزات قدرت تشخیص برای تفکیک را ندارد زیرا از دسته دستگاه های مگنتی یا دستگاه مگنتومتر میباشد اینکه میگویند که دستگاه مکنتومتر یا مگنتی فقط طلا قدیمی یا جنس قدیمی را تشخیص می دهد با انکه در اصل عمل این چنین نمی باشد دستکاه مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا دستگاه مگنتومتر یا دستگاه مگنتی یا تسلا از هر نوع و مدل و ساخت هر کجا دنیا که باشد نهایت قدرت تشخیص خواص مغناطیسی را داشته و این خواص مغناطیسی نشات گرفته از میدان مغناطیس میباشد و طلا فاقد جریان میدان مغناطیس در بازتاب برای تغییر در وضعیت دیگر نیرو ها میباشد در نتیجه توسط این دسته دستگاه ها مگنتی یا مگنتومتر یا تسلا تشخیص طلا قابل تشخیص نمی باشد

منتشرشده در مشاوره
یکشنبه, 21 خرداد 1396 ساعت 04:21

فلزیاب دقت در نقطه زنی

فلزیاب دقت در نقطه زنی داشته باشد در بهترین شرایط تنظیمات باید قرار بگیرد در نقطه زنی برترین فلزیاب و بهترین فلزیاب ان فلزیاب است که بتواند بین دیواره طلا یا هدف و مرکز هدف یا طلا را تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیاب تصویری دقت در نقطه زنی DC یا NON – MOTION دارا میباشد و اینکه فلزیاب تصویری بهترین دقت در نقطه زنی را داشته باشد باید دارای خصوصیات خاص یک فلزیاب تصویری واقعی را داشته باشد

فلزیاب تصویری دقت در نقطه زنی را در صورتی به انجام میرساندکه بتواند دارای تنظیمات قابل تغییرنسبت به موقعیت ان منطقه باشد

فلزیاب تصویری باید از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد تا یک فلزیاب واقعی باشد زیرا فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن نوع هدف نیاز به تشخیص موج ایستا سه بعدی از هدف یا طلا یا دیگر منابع را داشته و این تشخیص موج سه بعدی  که از الکترون ایستا ایجاد میگردد در وضعیت فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات میباشد در نتیجه فلزیاب فرکانسی که مدار ان طراحی طبق اصول رادار تصویری با تفکیک عدد VDI و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند نوع هدف یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید

دیگر فلزیاب ها که توان تشخیص فرکانس را در بازتاب ندارد و تغییرات میدان مغناطیس عمل مینماید قدرت تشخیص تغییر فرکانس بازتاب شده را ندارد تا بتواند یک فلزیاب تصویری واقعی با دقت بالا در نقطه زنی بخصوص برای تفکیک طلا در عمق زیاد باشد و این توانایی را ندارند

منتشرشده در مشاوره
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 13:38

فلزیاب طلا شکل ذرات

فلزیاب طلا را میتواند به شکل ذرات با وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار تشخیص داده و واکنش فلزیاب بر روی طلا مانند ذرات باشد و این در وضعیتی ایجاد میگردد که نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای طلا و اورانیوم و ارسنیک و انیموان به همراه کوارتزباشد و تابش انرژی این دسته مواد معدنی و منابع در اطراف یک گنج طلا یا طلا موجب میگردد که طلا ذرات انرژی این دسته منابع و مواد معدنی را جذب نموده و بعد ازتکمیل شدن اقدام به بازتاب نموده و در این وضعیت انباشتگی الکتریکی در اطراف گنج طلا باعث میگردد که طلا یا گنج طلا نیز همان سیگنال علائمی را از خود نشان دهد که مواد معدنی و منابع صحنه کاربصورت ذرات مزاحم اشکار مینماید

بعضی مواقع تعدادی از فلزات یا طلا یا گنج یا دفینه مشخصات شبیه به ذرات را اشکار مینماید در اینجا کار با فلزیاب برای تشخیص نوع هدف یا تفکیک دچار انحراف یا خطا در تفکیک و شعاع زنی یا روش حرکتی یا نقطه زنی میگردد که این موقعیت که در خاک ایران بسیار به چشم میخورد و برای فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  یا مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتوراختلاف در تشخیص فاز در کل ان محدوده ایجاد نموده و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در این موقعیت نتواند فلزطلا یا گنج طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC تشخیص داده یا مرکز گنج طلا را مشخص نماید

منتشرشده در مشاوره
شنبه, 30 ارديبهشت 1396 ساعت 06:02

WWW.RESCAN.IR

 در سایت اینترنتنی WWW.RESCAN.IR جریانات واقعی فلزیاب را بدست خواهید اورد که اطلاعات دقیق نحوه واکنش فلزیاب ها مشخص شده است در سایت WWW.RESCAN.IR خصوصیات فلزیاب برای کسب تجربه در خرید فلزیاب ارائه شده است و این اطلاعات در نوع خود در دنیا بی نظیر میباشد

منتشرشده در مشاوره
دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 ساعت 11:07

فلزیاب فرکانسی تفکیک VDI

فلزیاب با تفکیک VDI یا عدد VDI میتواند از نوع فلزیاب مغناطیسی یا از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و تفاوت عدد VDI در فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی در این است که فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تفکیک با عدد VDI را در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT دارا میباشد و از محدوده امواج الکترو مغناطیس در فرکانس هدف یا طلا تعیین شده در عدد VDI برای تشخیص هدف اصلی یا طلا بهره میبرد و اگر عمق فلز بویژه طلا تغییر یابد عدد VDI تعیین شده برای تفکیک طلا یا فلز مورد نظر تفاوتی نمی کند یا عدد VDI برای یک فلز یا طلا در سطح و عمق یکسان است و برای همین مشخصات است که یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی توان تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد دارا میباشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 13:57

فلزیاب طلا مواد معدنی گرم

فلزیاب طلا را در محوطه ای که مواد معدنی و منابع گرم وجود دارد با شرایط خاص مربوط به همان محدوده یا منطقه تشخیص داده و تفکیک مینماید در صورتیکه طلا در محدوده ای قرار گرفته باشد که مواد معدنی و منابع ان محدوده دارای گرما قرار گرفته باشد سیگنال علائم گسترده ای را ایجاد مینماید زیرا طلا قدرت جذب پذیری بالای داشته و گرمای مواد معدنی و منابع را جذب نموده و در اثر تکمیل شدن دریافت انرژی گرمای انرا با جهش الکترونی بازتاب نموده و تابش الکترون طلا موجب میگردد که مواد معدنی و منابع نیز با شرایط ذرات انرژی طلا روبرو شده و طلا در یک وضعیت بزرگ تر از اندازه واقعی خود را نشان دهد و این موضوع بر روی فلزیاب ها اثرمتقابل گذاشته و فلزیاب در این محدوده بالاترین نقطه ای را که نیروی مربوط به طلا را جذب نموده است بعنوان مرکز هدف اصلی یا طلا نشان می دهد و فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتریا مگنت در این محدوده ثبات خود را از دست داده و نمی تواند مرکز هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد مشخص نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

منتشرشده در مشاوره
صفحه1 از8