فلزیاب
ramin

ramin

جمعه, 13 فروردين 775 ساعت 06:43

فلزیاب ام پی تری MP III

فلزیاب ام پی تری MP III دارای تنظیمات خاص روش حرکتی AC یا MOITION برای افزایش توان تعادل درجستجو میباشد

فلزیاب ام پی تری MP III تنظیمات نقطه زنی DC یا MOITION NON  را دارا است که توان کاوش مرکز هدف یا طلا را نسبت به زاویه دیواره هدف افزایش می دهد

دوشنبه, 14 -2669 ساعت 06:20

فلزیاب تفکیک طلا عمق زیاد

فلزیاب تفکیک طلا را در عمق زیاد انجام دهد یک فلزیاب با قدرت بالا در زمینه عملیات جستجو انواع فلزات و الیاژ فلزات در صحنه کار اصلی در زمین الوده به مواد معدنی و منابع ناسازگار با لایه های متفاوت میباشد

فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی که بتواند یک طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC یا MOTION تفکیک نماید یک فلزیاب مطمئن است و این فلزیاب میتواند از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوری باشد که طلا را مستقیم از دیگر فلزات تفکیک نماید و برای هر نوع فلز عدد تفکیک مخصوص خود را داشته باشد

فلزیاب با تفکیک باید بتواند اهن و الومینیوم و نیکل و طلا و برنز و برنج و مس و نقره و حفره را با عدد مربوط به همان فلز یا حفره تفکیک نماید که به این عدد تفکیک عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میگویند که در فلزیاب فرکانسی با وجود مدار طبق قانون رادار میتوان از این اعداد در هر نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوری برای تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC و نقطه زنی DC بهره برده

سه شنبه, 10 فروردين 775 ساعت 10:20

فلزیاب مطمئن

فلزیاب مطمئن را بعضی فلزیاب خارجی می دانند یا در مقابل فلزیاب ایرانی میگویند فلزیاب ساخت ایران مطمئن نمی باشد ولی یک موضوع در جریان است اول ایا ان فلزیاب که بعنوان فلزیاب خارجی ارائه میگردد واقعاً فلزیاب خارجی است و اینکه ان فلزیاب خارجی است دارای قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد را دارا میباشد یا در رابطه با فلزیاب خارجی فقط سخنان فروشنده فلزیاب اطمینان را ایجاد مینماید یا واقعاً ان فلزیاب مطمئن است که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

باید توجه نمود که قطعات الکترونیک توسط چند کمپانی سازنده قطعات الکترونیک در دنیا طراحی و تولید میگردد که همه سازندگان لوازم و سیستم الکترونیکی و فلزیاب در دنیا از قطعات این چند شرکت تولید کننده لوازم و قطعات الکترونیکی در همه دنیا بهره میبرند وساخت و طراحی و تکنولوژی قطعات الکترونیک در اختیار هر فرد یا شخص یا شرکتی نمی باشد که بتواند قطعات با کیفیت پایین را ارائه نماید در نتیجه فلزیاب مطمئن میتواند فلزیاب ایرانی با مشخصات تفکیک فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC و نقطه زنی DC باشد

فلزیاب مطمئن در اصل ان فلزیاب است که بتواند طلا و نقره و مس و روی و اهن را مجزا تفکیک نموده و تشخیص دهد که این عمل در یک فلزیاب با قدرت تفکیک عدد VDI در تنظیمات اساسی یا تنظیمات اصلی BASIC ADJUSTMENT قابل انجام میباشد

هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورکه از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لوپی باشد نمی تواند قدرت تفکیک فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و برنز را با عدد VDI در تنظیمات اساسی یا تنظیمات اصلی BASIC ADJUSTMENT دارا باشد  زیرا فقط توان تشخیص فلز اهنی از فلز غیر اهنی یا میدان مغناطیس اهنربا را داشته

دوشنبه, 09 فروردين 775 ساعت 05:49

فلزیاب رد رادار RED RADAR

فلزیاب رد رادار RED RADAR  از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب رد رادار RED RADAR  میتواند امواج الکترو مغناطیس طلا را از انواع فلزات با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE تشخیص داده و قدرت کاوش طلا را برای حذف خطا از بین ببرد

چهارشنبه, 04 فروردين 775 ساعت 13:22

فلزیاب مگنکس

فلزیاب مگنکس MAGNEX  در شرایط تشخیص انواع فلزات قدرت تشخیص برای تفکیک را ندارد زیرا از دسته دستگاه های مگنتی یا دستگاه مگنتومتر میباشد اینکه میگویند که دستگاه مکنتومتر یا مگنتی فقط طلا قدیمی یا جنس قدیمی را تشخیص می دهد با انکه در اصل عمل این چنین نمی باشد دستکاه مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا دستگاه مگنتومتر یا دستگاه مگنتی یا تسلا از هر نوع و مدل و ساخت هر کجا دنیا که باشد نهایت قدرت تشخیص خواص مغناطیسی را داشته و این خواص مغناطیسی نشات گرفته از میدان مغناطیس میباشد و طلا فاقد جریان میدان مغناطیس در بازتاب برای تغییر در وضعیت دیگر نیرو ها میباشد در نتیجه توسط این دسته دستگاه ها مگنتی یا مگنتومتر یا تسلا تشخیص طلا قابل تشخیص نمی باشد

یکشنبه, 21 خرداد 1396 ساعت 04:21

فلزیاب دقت در نقطه زنی

فلزیاب دقت در نقطه زنی داشته باشد در بهترین شرایط تنظیمات باید قرار بگیرد در نقطه زنی برترین فلزیاب و بهترین فلزیاب ان فلزیاب است که بتواند بین دیواره طلا یا هدف و مرکز هدف یا طلا را تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیاب تصویری دقت در نقطه زنی DC یا NON – MOTION دارا میباشد و اینکه فلزیاب تصویری بهترین دقت در نقطه زنی را داشته باشد باید دارای خصوصیات خاص یک فلزیاب تصویری واقعی را داشته باشد

فلزیاب تصویری دقت در نقطه زنی را در صورتی به انجام میرساندکه بتواند دارای تنظیمات قابل تغییرنسبت به موقعیت ان منطقه باشد

فلزیاب تصویری باید از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد تا یک فلزیاب واقعی باشد زیرا فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن نوع هدف نیاز به تشخیص موج ایستا سه بعدی از هدف یا طلا یا دیگر منابع را داشته و این تشخیص موج سه بعدی  که از الکترون ایستا ایجاد میگردد در وضعیت فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات میباشد در نتیجه فلزیاب فرکانسی که مدار ان طراحی طبق اصول رادار تصویری با تفکیک عدد VDI و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند نوع هدف یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید

دیگر فلزیاب ها که توان تشخیص فرکانس را در بازتاب ندارد و تغییرات میدان مغناطیس عمل مینماید قدرت تشخیص تغییر فرکانس بازتاب شده را ندارد تا بتواند یک فلزیاب تصویری واقعی با دقت بالا در نقطه زنی بخصوص برای تفکیک طلا در عمق زیاد باشد و این توانایی را ندارند

سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 13:38

فلزیاب طلا شکل ذرات

فلزیاب طلا را میتواند به شکل ذرات با وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار تشخیص داده و واکنش فلزیاب بر روی طلا مانند ذرات باشد و این در وضعیتی ایجاد میگردد که نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای طلا و اورانیوم و ارسنیک و انیموان به همراه کوارتزباشد و تابش انرژی این دسته مواد معدنی و منابع در اطراف یک گنج طلا یا طلا موجب میگردد که طلا ذرات انرژی این دسته منابع و مواد معدنی را جذب نموده و بعد ازتکمیل شدن اقدام به بازتاب نموده و در این وضعیت انباشتگی الکتریکی در اطراف گنج طلا باعث میگردد که طلا یا گنج طلا نیز همان سیگنال علائمی را از خود نشان دهد که مواد معدنی و منابع صحنه کاربصورت ذرات مزاحم اشکار مینماید

بعضی مواقع تعدادی از فلزات یا طلا یا گنج یا دفینه مشخصات شبیه به ذرات را اشکار مینماید در اینجا کار با فلزیاب برای تشخیص نوع هدف یا تفکیک دچار انحراف یا خطا در تفکیک و شعاع زنی یا روش حرکتی یا نقطه زنی میگردد که این موقعیت که در خاک ایران بسیار به چشم میخورد و برای فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  یا مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتوراختلاف در تشخیص فاز در کل ان محدوده ایجاد نموده و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در این موقعیت نتواند فلزطلا یا گنج طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC تشخیص داده یا مرکز گنج طلا را مشخص نماید

چهارشنبه, 10 خرداد 1396 ساعت 14:09

فلزیاب لوکینگ

فلزیاب لوکینگ LOOKING در عملیات شعاع زنی قدرت بالای در تشخیص محدوده هدف اصلی یا طلا طبق تنظیمات تعیین شده در عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

فلزیاب لوکینگ LOOKING دارای سنسور مادون قرمز در جهت تفکیک اعداد VDI تعیین شده برای فلز مورد نظر یا طلا میباشد و سنسور مادون قرمز در صورتیکه ان فلزیاب از نوع  فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی قدرت تفکیک را برای فلزاتی غیر مغناطیس مانند طلا افزایش می دهد

فلزیاب لوکینگ LOOKING از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

شنبه, 30 ارديبهشت 1396 ساعت 06:02

WWW.RESCAN.IR

 در سایت اینترنتنی WWW.RESCAN.IR جریانات واقعی فلزیاب را بدست خواهید اورد که اطلاعات دقیق نحوه واکنش فلزیاب ها مشخص شده است در سایت WWW.RESCAN.IR خصوصیات فلزیاب برای کسب تجربه در خرید فلزیاب ارائه شده است و این اطلاعات در نوع خود در دنیا بی نظیر میباشد

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 03:27

فلزیاب الودگی طلا بزرگ

فلزیاب الودگی طلا بزرگ یا طلا قدیمی یا گنج را میتواند بجای مرکز هدف اصلی یا گنج طلا تشخیص داده و مشخص نماید در اصل میتوان ابراز نمود فلزاتی مانند طلا که در جریان مرور زمان دچار پوسیدگی در ترکیب مواد درونی خود نمی باشد میتواند در اثر مرور زمان انرژی جذب نموده و در مقابل انرژی جذب شده را با اطراف خود تابش دهد و این تابش به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند در محدوده اطراف خود یا محدوده ای وسیعتر انعکاس دهد و این انعکاس اطراف یک گنج بزرگ یا طلا با ابعاد بزرگ میتواند انحراف در تشخیص فلزیاب را گسترش داده و اپراتور فلزیاب نتواند محل دقیق طلا بزرگ را نشان دهد

الودگی که طلا بزرگ در صحنه کار ایجاد مینماید میتواند به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز وابسته باشد در زمین های که مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای وضعیت ناسازگاری باشد یا مواد معدنی و منابعی چون سیلیس و اهک و نمک و رسوبات در ان محدوده به همراه گنج طلا یا طلا با سطح بزرگ وجود داشته باشد انجام عملیات برای کاوش مرکز طلا چند برابر سخت تر از پیدا نمودن مرکز طلا یا طلا بزرگ یا گنج طلا در یک زمین با مواد معدنی و منابع سازگار یا یکدست میباشد

 در این موقعیت برای تشخیص مرکز هدف اصلی یا فلز بزرگ یا طلا بزرگ داشتن تنظیمات متناسب برای تشخیص یک هدف اصلی یا طلا بزرگ لازمه تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا بزرگ میباشد

تنظیماتی که میتواند موقعیت یک طلا بزرگ یا فلز بزرگ را تشخیص داده و از دیگر منابع که در اطراف یک طلا بزرگ شرایط طلا بزرگ را بخود گرفته است تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتوان موقعیت منابع انحراف دهنده که خود را جای طلا بزرگ یا گنج بزرگ نشان می دهد را با محدوده مرکز طلا بزرگ تشخیص داده و تفکیک نمود البته به شرط انکه ان فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد زیرا این دسته فلزیاب میتواند طول موج و دامنه موج بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا بزرگ را تشخیص داده و مجزا تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه1 از21