فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

استراتژیک جستجو طلا با فلزیاب در نظر داشتن کیفیت فلزیاب در نحوه کار تفکیک طلا یا انواع فلزات در تشخیص ذرات مزاحم یا منابع دیگری میباشد که میتواند شرایط تشخیص و تفکیک فلزیاب را با خطا روبرو نماید و تنظیماتی که به اپراتور یا کاربر فلزیاب اجازه بدهد بتواند با تغییر تنظیمات شرایط خطا را نسبت به وضعیت طلا یا فلز تعیین شده در تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI برای تفکیک مشخص نماید میتواند استراتژیک بالائی را برای موفقیت در بر داشته باشد 

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری

تکنیک تفکیک فلزیاب به نوع طراحی مدار فلزیاب وابسته است و از آنجا که تکنولوژی قطعات الکترونیک در دنیا بسیار پیشرفت نموده است بکار گیری مدارات با کمترین قطعات ولی با بالاترین کارائی در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با تنظیمات سرعت SPEED و تنظیمات زمین GEB پا به عرصه طراحی و تولید و ساخت گذاشت است و قوانین و شرایط رادار در آنها بکار برده شده است که توانائی بالائی در عملیات جستجو و تفکیک طلا و انواع فلزات در عمق زیاد را دارند

 

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته

آموزش گنج یابی با فلزیاب  یک عمل علمی نمی باشد زیرا آموزش برای گنج یابی نیاز به مهارت زیادی در زمینه کار در صحنه کار اصلی برای کاوش گنج طلا داشته و آنکه با تضمین آموزش گنج یابی را ارائه مینماید نمی تواند شرایط موقعیت ان منطقه را برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در نظر داشته باشد و اگر آموزشی نیز ارائه گردد یک آموزش عمومی کار با فلزیاب میتواند باشد و هر اپراتور فلزیاب خود باید با تمرین تجربه و مهارت را بدست آورد البته این موضوع تجربه در رابطه با فلزیاب های دارای تنظیمات تفکیک و سطح و حجم صدق مینماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

آشکار سازی طلا با مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری انجام شدنی نمی باشد و آشکار سازی طلا با لکه رنگ یا تغییرات در تصاویر مگنتومتر تصویری به دلیل بهره گیری  از تشخیص جریان مغناطیس یا تغییرات مغناطیسی است که نمی گذارد  مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری طلا را تشخیص داده یا تفکیک نماید و آشکار سازی طلا نیاز به تشخیص وضعیت میدان الکتریکی طلا را دارد که این عمل با تشخیص جریان مغناطیس در تغییر فاز در عمق زیاد انجام شدنی نمی باشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

 

فلزیاب که آشکار ساز طلا باشد باید قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را داشته باشد و برترین دسته فلزیاب که توانائی تفکیک طلا را دارد فلزیاب تفکیک دار با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI برای تفکیک میباشد و بهترین فلزیاب تفکیک دار با عدد وی دی ای VDI فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد وی دی ای VDI به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد

گنج یاب

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب