فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تشخیص فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا سیگنال ژنراتوربنابر شرایط اصول مغناطیس درمدار و سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا وضعیت مغناطیس میباشد

نحوه عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج یا مکنتومتر یا یون یاب یا تسلا توان تشخیص فرکانس را نداشته و فقط میتواند مغناطیس یا تغییر میدان مغناطیس یا یون فلزات را تشخیص داده و همین امر باعث کاهش قدرت این دسته فلزیاب یا دستگاه ها در تشخیص فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد بویژه در روش حرکتی یا AC گردد چون مغناطیس در طول زمان حرکت در فاصله زمانی میتوان دچار تغییر نیرو یا ترکیب درشکل شرایط مغناطیس خود گردد

طلا دارای مغناطیس بالایی نمی باشد که توسط فلزیاب مغناطیسی یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا در عمق زیاد بخصوص در روش حرکتی AC قابل تشخیص باشد یا این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها قدرت تشخیص طلا را در عمق زیاد ندارد

 

فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت در روش حرکتی یا AC در حین جستجو با اختلال در تشخیص روبرو میگردد بخصوص زمانیکه در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی حساسیت برای عمق بیشتر افزایش یابد با اختلال یا بی ثباتی روبرو میگردند

هر نوع سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسورمغناطیسی که در فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه های مغناطیس سنج بهره برده میشود طبق اصول تشخیص وضعیت مغناطیس یا تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید و مغناطیس در جریان سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا  سنسور مغناطیسی به خاطر ایجاد میدان های مغناطیس متفاوت در لایه های زمین در صحنه کار از خود واکنش تغییرات مغناطیسی نشان داده و توان تشخیص در سر جستجوگر با تغییرات پیاپی مغناطیسی روبرو شده و توان خود را برای کاوش طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد از دست داده و واکنش مغناطیسی تا حد فاصله مشخصی از نظر زمانی توان تشخیص طلا یا انواع فلزات را در عمق دارا است و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها با ثبات در روش حرکتی AC با حساسیت بالا روبرو میگردد و بیشتر توان تشخیص طلا یا فلزات را در عمق کم دارا هستند

رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب فرکانس یا فلزیاب مغناطیسی میتواند لوپ متفاوت یا سرجستجوگر یا کوئل و سنسور متفاوت را برای تشخیص دارا باشد و در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مدار مغناطیسی ازسرجستجوگری میتوان بهره برد که طبق اصول مغناطیس عمل نماید و این دسته کوئل یا لوپ یا سنسور های مغناطیسی محدود و عملکردی نزدیک به هم داشته و قدرت کاوش طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد را در روش حرکتی AC برای نقطه زنی دقیق DC ندارد چون به راحتی تحت تاثیر میدان مغناطیس دیگر منابع قرار میگیرد و ثبات خود را از دست می دهد

رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که طبق اصول رادار میباشد از نظر عمکرد میتوان از سنسور نوری حرارتی یا سنسور التراسونیک یا مادون قرمز بصورت مجزا بهره برده شود و از دیدگاه عملکردی با کوئل یا لوپ سیم پیچ دار ویژه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی بصورت مجزا یا به همراه سنسورهای ذکرگردیده بهره برده شود و با تعیین فرکانس طلا یا فلزات با عدد VDI در EDIT و وی دی ای سینس VDI SENS و ترشهولد THRESHOLD و وی دی ای دیسک VDI DISC میتوان قدرت تفکیک برای عمق زیاد را افزایش داده و به حد تعادل رسانده

عملکرد سرجستجوگر یا کوئل و لوپ و سنسور در فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی متفاوت است و در سرجستجوگریا کوئل و لوپ یا سنسور مغناطیسی در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتریا مگنت از مغناطیس بهره برده میشود وتعیین فرکانس در تشخیص فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب وجود ندارد و نمی توان از سنسور نوری حرارتی یا مادون قرمز یا لیزز یا سنسور التراسونیک در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتریا مگنت استفاده نمود

در رادار زمینی دستی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به دلیل داشتن توان تعیین نوع فرکانس فلزات یا فرکانس طلا طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان از سرجستجوگر به شکل کوئل یا لوپ یا سنسورنوری حرارتی یا سنسور التراسونیک یا مادون قرمز یا لیزر بهره برد

 تکنولوژی طراحی مدارفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با عدد VDI عمل نماید و قابلیت تشخیص با سنسور نوری حرارتی یا مادون قرمز یا لیزر یا سنسور التراسونیک را داشته باشد انحصاری میباشد و کمتر سازنده فلزیاب یا تولید کننده فلزیاب در دنیا دارای این تکنولوژی است و برای این است که تولید و ساخت این نوع فلزیاب یا رادار زمینی دستی در دنیا محدود میباشد

سرجستجوگر در فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی میتواند متفاوت باشد در هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی بیشتر از سرجستجوگر یا کویل یا لوپ با سیم پیچ یا سنسور مغناطیسی بهره برده میشود و در رادار زمینی دستی و معدن یاب یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی از کوئل یا لوپ سیم پیچ یا سنسور نوری حرارتی و سنسور التراسونیک و مادون قرمز یا لیزر بهره برده شود و دلیل ان بهره گیری از فرکانس طلا یا فرکانس فلزات میباشد

تفاوت نوع سرجستجوگرکوئل یا لوپ یا سنسوردرفلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی در نوع طراحی مدارفلزیاب ها با یکدیگر میباشد یا تفاوت طراحی مدار فلزیاب موجب تفاوت درنوع سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور در ان فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتریا یون یاب یا تسلا میگردد

در فلزیاب انحراف تفکیک طلا میتواند از اثراشتباه درتنظیمات یا وجود منابع اکسید شده در اطراف طلا پدید اید و برای رفع انحراف تفکیک طلا در فلزیاب تشخیص وضعیت منابع و مواد معدنی صحنه کار و تعیین خطوط مغناطیسی مزاحم از دیگر منابع و مواد معدنی که میدان مغناطیس پرتراکم را دارا میباشد و وضعیت حوزه مغناطیسی و حوزه فرکانسی در ان محدوده و خلاء مغناطیسی پدید امده از هوازدهی باید مورد ارزیابی و تشخیص قرار بگیرد تا از تفاوت این محدوده ها و محل ها بتواند تنظیمات را تغییر داده تا مرکز هدف اصلی یا طلا اشکار گردد  

موضوع انحراف در تفکیک و تشخیص فلزیاب طلایاب گنج یاب میتواند عوامل متفاوت داشته باشد در ابتدا نوع مدار فلزیاب یا مدار طلایاب گنج یاب که وضعیت توان فلزیاب را تعیین مینماید مطرح میباشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  یا مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور یا هر نوع فلزیاب از نوع سنسور مغناطیسی نیز طلایاب گنج یاب نمی باشد یا هیچکدام این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص خواص فرکانس طلا یا خواص فرکانسی فلزات را نداشته تا توان تفکیک برای رفع انحراف تفکیک طلا شکل بگیرد و خواص فرکانس فلزات یا خواص فرکانس طلا توسط فلزیاب فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص است تا با تغییر این تنظیمات بتوان رفع انحراف تفکیک طلا یا فلزات و مناطق دارای وضعیت متفاوت از نظر خطوط مغناطیسی یا هوازدهی را مشخص نمود