فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب خاک زمین مواد معدنی و منابع از طلا

اگر در خاک زمین مواد معدنی و منابع از طلا بصورت دانه ای وجود داشته باشد در کنار ان نقره و جیوه و ارسنیک و انتنموان و کوارتز نیز یافت میگردد و در صورتیکه هدف از نوع طلا و نقره در چنین شرایط مواد معدنی و منابع قرار گرفته باشد و هدف از نوع طلا و نقره باشد وضعیت علائم متفاوتی از نظر سیگنال جریان میدان الکتریکی را هدف طلا و نقره  به نسبت میدان مغناطیس مربوط به دیگر مواد معدنی و منابع در کنار مواد معدنی طلا و نقره پدید می اید زیرا این مواد معدنی و منابع با یکدیگر به فشار بارالکتریکی یا جابجایی نیرو پرداخته و از این جریان میتواند میدان مغناطیس با میدان الکتریکی نزدیک به شکل هدف طلا و نقره را پدید اورده و این شرایط میتواند فلزیاب یا طلایاب را درتشخیص محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا یا نقره با خطا روبرو نماید در اینجا وجود تنظیمات تفکیک بنابر اعداد VDI و اندازه هدف میتواند تفاوت این تغییرات در علائم را تشخیص دهد که در ستون های جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE شرایط تغییر در اعداد VDI و ابعاد هدف توضیح داده شده است

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

فلزیاب طلا تعیین ذرات

فلزیاب تعیین وضعیت ذرات مغناطیسی مزاحم را داشته باشد میتواند در شرایط متفاوت از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار بهترین کارائی را برای تشخیص طلا را در جهت تفکیک دارا باشد و این تشخیص موقعیت ذرات مزاحم نسبت به سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات با نوع تنظیمات و طراحی مدار فلزیاب ارتباط مستقیم داشته و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی از انجا که با اصول رادار در تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات عمل مینماید توان تشخیص موقعیت ذرات مزاحم را دارا میباشد

این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها که با اصول فرکانس عمل مینماید در کنار تنظیمات ادیت EDIT با عدد VDI باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم باشد تا بتوان در هر شرایطی با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD وضعیت طلا یا هدف تعیین شده در عدد VDI را مشخص نمود

تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومترارتباطی به تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف ندارد چون از اختلاف در میدان مغناطیس طبق تفاوت فاز بهره میبرد و از فرکانس برای تشخیص بهره نمی برد

 

WWW.MDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

فلزیاب سیگنال پراکنده

در مناطق الوده یا کوهستانی سیگنال یا علائم یا جریان و ذرات مغناطیس  بصورت پراکنده یا پخشنده یا B منعکس میگردد و سیگنال پراکنده میتواند تشخیص فلزیاب را با اشتباه در تشخیص زاویه دیواره طلا یا دیواره هدف مورد نظر روبرو نماید و در وضعیت نامطلوب زمین و نامنظم بودن الیاژ فلزات یا ترکیب اثر مواد معدنی و منابع موجب میگردد که علائم بازتاب گردیده با شرایط پراکنده در صحنه کار منتشرمیگردد و تشخیص علائم نامنظم توسط سیستمها فلزیاب برای کاوش مرکز هدف بخصوص طلا که شرایط جداپذیری در ملوکول های خود در اثر مرور زمان ندارد با ناپایداری در تشخیص روبرو میگردد و توان سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنت دنیا در کاوش اهداف باستانی برای اهداف مدفون در یک محل بدون اینکه از جای اولیه خود خارج گردیده باشد بسیار پائین است که فروشندگان سیستمهای یابندها   DETECTORSاین شرایط را برای خریداران بیان نمی نمایند تا میزان فروش انها پائین نیاید.

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

 

فلزیاب فرکانسی طلا کاوش

فلزیاب فرکانسی در زمین الوده با توان بالاتری میتواند طلا یا انواع فلزات را تشخیص داده و برای کاوش تفکیک نماید زیرا فلزیاب فرکانسی میتواند انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات را با تعیین عدد VDI جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید و هر نوع فلزیاب فرکانسی میتواند طلا را تشخیص دهد  ولی بهترین فلزیاب فرکانسی که میتواند طلا را کاوش نماید از دسته فلزیاب فرکانسی با تفکیک از طریق اعداد VDI در ادیت EDIT و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که از طریق مدار طبق رادار زمینی دستی با پردازشگر متعادل کننده به همراه پردازشگر تشخیص فرکانس پایین گذرمیتواند علائم مربوط یک هدف اصل یا طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و اینگونه فلزیاب فرکانسی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا توان تشخیص یک فلز طلا را در عمق زیاد داشته باشد تا بتواند دیگر فلزات را از فلز طلا در عمق زیاد تشخیص دهد یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با داشتن این توان میتواند دیگر فلزات را نیز در عمق زیاد کاوش نموده و تفکیک نماید و دیگر توان فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات در این است که میتواند با تغییر اعداد تفکیک و اندازه هدف شرایط فلز واقعی یا طلا واقعی را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده تا خطا در کاوش طلا کاهش یافته یا از بین برود

 

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب

 

فلزیاب دقت کاوش طلا

کاوش طلا با هر نوع فلزیاب به انجام میرسد ولی دقت در تشخیص وضعیت طلا در عمق در زمین الوده موضوع مهمی در کاربرد فلزیاب برای تفکیک انواع فلزات برای جلوگیری از خطا در تشخیص میباشد و تفکیک انواع فلزات بصورت مجزا در فلزیاب این امکان را ایجاد مینماید که بتوان موقعیت واقعی یا محل طلا را از دیگر منابع و فلزات تشخیص داده تا ان دسته از منابع که خود را به جای طلا نشان داده قابل تشخیص باشد و بعضی از منابع یا جریانات که با یکدیگر ارتباط نیرو یا جابجائی ذرات داشته میتواند خطوط و میدان های مغناطیسی یا الکتریکی را شکل دهد که وضعیت صحنه کار را برای تشخیص دید فلزیاب تغییر داده و تبادل نیرو جریان باعث اختلاف در تشخیص منابع در اینگونه محدوده ها به جای طلا یا فلز مورد نظر گردد و در چنین حالتی از شرایط زمین فلزیاب باید بتواند انرژی فرکانس طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تعیین نماید و این نوع تشخیص برای تفکیک در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی طبق اصول رادار با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد VDI به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل تشخیص میباشد زیرا میتواند انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب دقت کاوش طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

 

فلزیاب تصویری تشخیص طلا

فلزیاب تصویری تفکیک طلا یا انواع فلزات طبق اصول فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات در امواج الکترومغناطیس طلا یا انواع فلزات پدید امده از میدان الکتریکی و مغناطیسی طلا یا انواع فلزات طبق تشخیص با اصول رادار به انجام رسانده و انجام عملیات تشخیص یا جستجو یا تفکیک با فلزیاب تصویری زمانی میتواند مورد تائید و قابل انالیز یا فیلتر برای مشخص نمودن طلا GOLD یا انواع فلزات باشد که ان فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری با عملکرد فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC لکه رنگ متعلق به طلا یا هدف را اشکار نموده و در سیستم فلزیاب تصویری فرکانسی پیشرفته از برنامه تفکیک رنگ COL PRO بهره برده میشود که با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید

 

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا

فلزیاب تصویری تشخیص طلا