فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

کانال ما در تلگرام

کانال ما در تلگرام ادرس ربات تلگرام @FELEZYABBOT یا شماره 09123800094 را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود. شما میتوانید. آخرین اطلاعات ما را در کانال felezyaban مشاهده بفرمایید..

فلزیاب فرکانسی دقت در تفکیک طلا یا انواع فلزات را به نسبت فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی در عمق زیاد در روش حرکتی AC دارا میباشد زیرا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای توان تفکیک بازتاب انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

نوع لکه رنگ منظم یا حرکت انتن یا تغییر صدا اشکار شده درفلزیاب فرکانسی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تفکیک و تشخیص  EDIT وابسته به نوع هدف تعیین شده میباشد که این وابستگی میتواند درصدا یا لکه رنگ منظم یا حرکت انتن متفاوت اشکار گردد

 لکه رنگ در فلزیاب تصویری یا عدد VDI در نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO یا  تغییر صدا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به نسبت عمر یا قدمت فلزات یا طلا متفاوت میباشد و واکنش بر روی فلزات قدیمی یا طلا قدیمی واضحترو منظم تر نسبت به طلا جدید یا فلزنو اشکار میگردد

نوع توانائی شنوائی افراد در سیستمهای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای صدا یکسره یا فرکانسی صوتی در جهت تشخیص حائز اهمیت میباشد که با تنظیمات کلید PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST میتوان بهترین صدا زمینه را برای تشخیص طلا یا اهداف در عمق زیاد نسبت به شنوایی اپراتور ایجاد نمود یا بدست اورد

فلزیاب فرکانسی واکنش طبیعی بر روی فرکانس طلا یا انواع فلزات را دارا میباشد و این واکنش میتواند بصورت تغییر نوسان صدا در صدای زمینه یا لکه رنگ تصویری یا درنرم افزار تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI در فلزیاب تصویری یا حرکت انتن در فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری باشد

سیستمهای فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بصورت تصویری یا بصورت انتنی یا با صدا زمینه یا صدا یکسره بطور طبیعی بر روی اهداف دارای سرعت یا شدت بیشتر درحوزه نیرو و جریان و انرژی و امواج پاسخ واضحتری را اشکار مینماید و بر روی اهداف یا طلا جدید واکنش پایین تری نسبت به یک طلا قدیمی یا هدف قدیمی را دارد و بر روی اهداف با عمر طولانی که از محل اصلی خود خارج نشده اند تغییر صدا یا لکه رنگ منظم یا عدد VDI یا حرکت انتن واضحی را خواهد داشت  

 شرایطی وضوح صدا در تفکیک با صدا که بر روی صدا زمینه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از فلزات قدیمی یا طلا قدیمی که ازمحل اصلی خود خارج نشده است پدید میاید حاصل انرژی در فرکانس طلا یا انواع فلزات میباشد که در اثر مرور زمان بدلیل جذب و تابش ذرات انرژی به اطراف خود شکل گرفته است و این انرژی در فرکانس طلا یا انواع فلزات بر روی تشخیص با صدا زمینه در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی اثر بالاتری را نسبت به طلا جدید یا فلز جدید میگذارد که این وضعیت را برای تشخیص و تفکیک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک عدد VDI در EDIT و تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD در عمق زیاد پدید می اورد

البته در این دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که از نوع فلزیاب تصویری یا انتنی میباشد نیز توان عملکرد بر روی فلزات قدیمی یا طلا قدیمی بهتر از فلزات نو یا طلا جدید میباشد

فلزیاب فرکانسی پاسخ طلا قدیمی با صدا زمینه را بهتر از پاسخ بر روی طلا یا فلز جدید را به همراه خواهد داشت و ان هم به دلیل وجود انرژی بالاتر در فلزات قدیمی یا طلا قدیمی از امواج الکترو مغناطیس با شدت انرژی بالاتردر محل اصلی دست نخورده طلا یا انواع فلزات میباشد

 این تفاوت تغییر صدا زمینه در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از موقعیت بازتاب فرکانس طلا قدیمی یا انواع فلزات قدیمی بصورت مجزا با صدا متفاوت از شرایط تشخیص مدار فلزیاب فرکانس طبق اصول تفکیک فرکانس ایجاد میگردد

پاسخ طلا یا واکنش بر روی فلزات یا طلا با صدا زمینه درفلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی دارای شرایطی متفاوت نسبت به فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE ی فلزیاب بی اف او BFO دارا است و فلزیاب  مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی میتواند در عمق کم با صدا فلزات یا طلا را تشخیص داده و مشخص یا تفکیک نمایید ولی اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را نمی تواند در روش حرکتی AC در عمق زیاد مشخص نموده یا تفکیک نماید

 برای همین اشکال در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی  طراحان فلزیاب اقدام به طراحی فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه با اصول رادار نموده که بتواند طلا یا اهداف را در با نوسان صدا زمینه در عمق زیاد در روش حرکتی AC تشخیص داده و تفکیک نمایند

فلزیاب صدا زمینه که در زمین الوده با کیفیت بالا عمل مینماید فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت تفکیک طبق عدد VDI طبق اصول رادار میباشد و این دسته فلزیاب ها میتواند فلزیاب انتنی صدا دار باشد که با عملیات جستجو انتنی منطقه را شعاع زنی و نقطه زنی نموده و با صدا زمینه نوسان تغییرات صدا زمینه را بدست اورد تا مشخص گردد از کدام دسته فلز یا طلا میباشد

سیستمهای صدا دار دارای صدا زمینه یا صدا یکسره و یکنواخت یک فلزیاب حرفه ای میباشد که برای عملیات حرفه ای در مناطق الوده و دارای کانالهای بحرانی زیاد طراحی میگردد تا بتواند شرایط صحنه کار الوده بر روی تنظیمات اعمال گردد تا تغییرات نوسان صدا در صدا زمینه به بهترین نحوبرای طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد اشکار گردد

 این دسته سیستمها فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی تنظیمات مربوط به صدا را در حالت های گوناگون را دارا میباشد

بهره گیری از فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه برای عملیات کاوش اهداف در شرایط نامطلوب و سخت و دشوار از نظر الودگی صحنه کار طراحی و ساخته شده است

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه میتوان بر روی تنظیمات صدا تغییراتی متناسب با صحنه کارایجاد نموده  تا صدا زمینه برایی تشخیص دقیق هدف نیز در ان موقعیت به حالت تعادل در تشخیص برسد.