فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب سیگنال پراکنده

در مناطق الوده یا کوهستانی سیگنال یا علائم یا جریان و ذرات مغناطیس  بصورت پراکنده یا پخشنده یا B منعکس میگردد و سیگنال پراکنده میتواند تشخیص فلزیاب را با اشتباه در تشخیص زاویه دیواره طلا یا دیواره هدف مورد نظر روبرو نماید و در وضعیت نامطلوب زمین و نامنظم بودن الیاژ فلزات یا ترکیب اثر مواد معدنی و منابع موجب میگردد که علائم بازتاب گردیده با شرایط پراکنده در صحنه کار منتشرمیگردد و تشخیص علائم نامنظم توسط سیستمها فلزیاب برای کاوش مرکز هدف بخصوص طلا که شرایط جداپذیری در ملوکول های خود در اثر مرور زمان ندارد با ناپایداری در تشخیص روبرو میگردد و توان سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنت دنیا در کاوش اهداف باستانی برای اهداف مدفون در یک محل بدون اینکه از جای اولیه خود خارج گردیده باشد بسیار پائین است که فروشندگان سیستمهای یابندها   DETECTORSاین شرایط را برای خریداران بیان نمی نمایند تا میزان فروش انها پائین نیاید.

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

 

فلزیاب فرکانسی طلا کاوش

فلزیاب فرکانسی در زمین الوده با توان بالاتری میتواند طلا یا انواع فلزات را تشخیص داده و برای کاوش تفکیک نماید زیرا فلزیاب فرکانسی میتواند انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات را با تعیین عدد VDI جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید و هر نوع فلزیاب فرکانسی میتواند طلا را تشخیص دهد  ولی بهترین فلزیاب فرکانسی که میتواند طلا را کاوش نماید از دسته فلزیاب فرکانسی با تفکیک از طریق اعداد VDI در ادیت EDIT و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که از طریق مدار طبق رادار زمینی دستی با پردازشگر متعادل کننده به همراه پردازشگر تشخیص فرکانس پایین گذرمیتواند علائم مربوط یک هدف اصل یا طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و اینگونه فلزیاب فرکانسی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا توان تشخیص یک فلز طلا را در عمق زیاد داشته باشد تا بتواند دیگر فلزات را از فلز طلا در عمق زیاد تشخیص دهد یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با داشتن این توان میتواند دیگر فلزات را نیز در عمق زیاد کاوش نموده و تفکیک نماید و دیگر توان فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات در این است که میتواند با تغییر اعداد تفکیک و اندازه هدف شرایط فلز واقعی یا طلا واقعی را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده تا خطا در کاوش طلا کاهش یافته یا از بین برود

 

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب

 

فلزیاب دقت کاوش طلا

کاوش طلا با هر نوع فلزیاب به انجام میرسد ولی دقت در تشخیص وضعیت طلا در عمق در زمین الوده موضوع مهمی در کاربرد فلزیاب برای تفکیک انواع فلزات برای جلوگیری از خطا در تشخیص میباشد و تفکیک انواع فلزات بصورت مجزا در فلزیاب این امکان را ایجاد مینماید که بتوان موقعیت واقعی یا محل طلا را از دیگر منابع و فلزات تشخیص داده تا ان دسته از منابع که خود را به جای طلا نشان داده قابل تشخیص باشد و بعضی از منابع یا جریانات که با یکدیگر ارتباط نیرو یا جابجائی ذرات داشته میتواند خطوط و میدان های مغناطیسی یا الکتریکی را شکل دهد که وضعیت صحنه کار را برای تشخیص دید فلزیاب تغییر داده و تبادل نیرو جریان باعث اختلاف در تشخیص منابع در اینگونه محدوده ها به جای طلا یا فلز مورد نظر گردد و در چنین حالتی از شرایط زمین فلزیاب باید بتواند انرژی فرکانس طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تعیین نماید و این نوع تشخیص برای تفکیک در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی طبق اصول رادار با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد VDI به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل تشخیص میباشد زیرا میتواند انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب دقت کاوش طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

 

فلزیاب تصویری تشخیص طلا

فلزیاب تصویری تفکیک طلا یا انواع فلزات طبق اصول فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات در امواج الکترومغناطیس طلا یا انواع فلزات پدید امده از میدان الکتریکی و مغناطیسی طلا یا انواع فلزات طبق تشخیص با اصول رادار به انجام رسانده و انجام عملیات تشخیص یا جستجو یا تفکیک با فلزیاب تصویری زمانی میتواند مورد تائید و قابل انالیز یا فیلتر برای مشخص نمودن طلا GOLD یا انواع فلزات باشد که ان فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری با عملکرد فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC لکه رنگ متعلق به طلا یا هدف را اشکار نموده و در سیستم فلزیاب تصویری فرکانسی پیشرفته از برنامه تفکیک رنگ COL PRO بهره برده میشود که با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید

 

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا

فلزیاب تصویری تشخیص طلا

فلزیاب مشگل تفکیک

مشگل تفکیک فلزیاب در تشخیص وضعیت فلز یا طلا GOLD به نسبت شرایط منابع و مواد معدنی و شرایط خاک زمین میباشد و این مشگل میتواند از وضعیت نوع خاک زمین باشد و زمین الوده که دارای مغناطیس های متفاوت از مواد معدنی و منابع گوناگون میباشد بر روی نحوه عملکرد فلزیاب برای تفکیک مشگل ایجاد مینماید و در صورتیکه ان فلزیاب از شرایط مغناطیس برای تشخیص در اختلاف فاز بهره میبرد با مشگل تشخیص منابع دارای جریان مغناطیس با شدت بالا نسبت به اطراف خود روبرو میشود که این جریان میدان مغناطیس میتواند از فلزات یا طلا نباشد بلکه از تغییرات در محیط زیر سرجستجوگر یا لوپ و کوئل و سنسور مغناطیسی میباشد و این مشگل تفکیک در تشخیص در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور با شرایط مغناطیسی با اختلال در تشخیص فلزات اهنی از فلزات غیراهنی یا فلزیاب با ارزش از بی ارزش روبرو شده و نمی تواند موقعیت تغییرات زمین را به نسبت فلزات یا هدف تشخیص دهد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

09126270600

77071446 021

  

فلزیاب

فلزیاب مشگل تفکیک

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب طلا مغناطیس زمین الوده

فلزیاب که برای کاوش طلا در نظر گرفته میشود در زمین الوده یا زمین کوهستانی به دلیل وجود مغناطیس در مواد معدنی یا منابع با تناقض در تشخیص روبرو میگردد چون وضعیت صحنه کار دارای میدان مغناطیس متفاوت میتواند باشد و این میدان ها میتواند بر یکدیگر نیرو وارد کرده یا همراه شده یا وضعیت ترکیب و تبدیل را ایجاد نماید که هر کدام این شرایط میتواند فلزیاب  های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی با اختلاف در تشخیص شرایط طلا یا فلز مورد نظر ایجاد نماید بخصوص طلا در عمق زیاد باشد اطراف ان به دلیل تابش ذرات بیشتر دارای بار الکتریکی متفاوت از میدان های مغناطیس گوناگون قرار داشته و محدوده ای با فشار جریان مغناطیسی بالائی را ایجاد مینماید و همین عوامل موجب خطا در نقطه زنی DC / NON MOTION در مناطق الوده یا کوهستانی در این دسته زمین ها یا دستگاه ها میگردد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب طلا مغناطیس زمین الوده

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب