فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب ولتاژ اختلاف تفکیک

فلزیاب که با جریان ولتاژ در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی شرایط میدان مغناطیس را ایجاد مینماید در تشخیص فلزات در عمق با اختلال در اختلاف فاز روبرو میشود و در اصل جریان پدید امده موجب میگردد نتوان فلز اهنی یا فلز بی ارزش از فلز غیر اهنی یا فلز با ارزش تشخیص دهد و برای همین شرایط هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب  تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور در شرایط مغناطیسی دیگر منابع یا ذرات مغناطیس را به جای یک فلز خوب یا طلا تشخیص داده یا فلزات پوسیده یا منابع دچار تغییر ات کربنی شده در طول زمان و سالیان دراز در محل اولیه خود باقی مانده است را بعنوان طلا GOLD تشخیص دهد

 

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب ولتاژ اختلاف تفکیک

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب مهم جستجو طلا

برای تشخیص قدرت عمق فلزیاب مهم جستجو طلا GOLD در عمق زیاد میباشد و کار فلزیاب برای کاوش طلا جدید تضمین عملکرد تفکیک طلا در عمق زیاد را به همراه خواهد داشت و یک فلزیاب که طلا GOLD را در عمق زیاد تفکیک نماید میتواند تنظیماتی را دارا باشد که وضعیت زمین را برای فلزیاب تعریف نموده تا توان جستجو فلزیاب برای کاوش طلا GOLD یا انواع فلزات با دقت بالاتر بخصوص در زمین های الوده یا کوهستانی به انجام برساند و فلزیابی که در این شرایط بتواند عمل نماید فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی باتنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب صدا زمینه میباشد زیرا دارای تنظیمات و تشخیص طبق شرایط رادار با فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات میباشد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب مهم جستجو طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب کاوش عمق طلا

اینکه فلزیاب نمی تواند در عمق زیاد کاوش طلا را با دقت بالا به انجام برساند مربوط به ساختار ترکیبی واکنش یا پاسخ طلا به سیگنال علائم در میدان مغناطیس میباشد و طلا پارا مغناطیسی یا غیر مغناطیسی میباشد که در هر شرایطی دچار اهنربائی نمیگردد و برای این است هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیابBFO  و .. میتواند طلاGOLD  در عمق کم تشخیص می دهد ولی در عمق زیاد نمی تواند طلا را تشخیص داده و مشخص نمایند و از انجا که نمی توانند طلا GOLD را در عمق زیاد تشخیص دهند دیگر فلزات را نیز با خطا در عمق زیاد نسبت به طبقه اهنی یا غیر اهنی بودن ان فلز تشخیص می دهد و چون از شرایط میدان مغناطیس در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی بهره میبرد توان تفکیک با عدد VDI طبق تنظیمات ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم را بنابر قانون فرکانس نداشته  

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب کاوش عمق طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

 

فلزیاب طلا عمق کم

فلزیاب طلا را در عمق کم خوب تشخیص می دهد و کاوش طلا با فلزیاب در عمق کم راحت تر از کاوش طلا در عمق زیاد است و فلزیاب  که کاوش طلا را در عمق زیاد انجام میدهد میتواند دیگر فلزات را نیز در عمق زیاد تفکیک دهد و در اینجا بحث تفکیک طلا در عمق زیاد مطرح میگردد که با کدام فلزیاب قابل تشخیص است و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا از انجا که با تشخیص تغییرات میدان مغناطیس عمل مینماید نمی تواند طلا که غیر مغناطیس میباشد را در عمق زیاد تشخیص دهد چون میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها درشرایط بی تعادلی در وضعیت زمین الوده دچار کاهش نیرو از انواع تغییرات مغناطیسی میگردد نمی تواند در عمق زیاد در روش حرکتی AC / MOTION طلا را تشخیص داده یا فلزات دیگر را درست تشخیص دهند

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب طلا عمق کم

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب فاز طلا

طلا در عمق زیاد برای فلزیاب مغناطیسی تغییرات مغناطیسی ایجاد نمی نماید که اختلاف فاز درشرایط تشخیص فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب  تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI ایجاد گردد فلزیاب که با اختلاف فاز از طریق میدان مغناطیس سرجستجوگر یا لوپ یا کویل یا سنسور مغناطیسی عمل مینماید توان بالائی در تشخیص یک هدف طلا در عمق زیاد برای کاوش نداشته و کاوش طلا با فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی برای کاوش طلا با این مشگل جریان مغناطیس پایین طلا روبرو است زیرا طلا دارای مغناطیس بالا نمی باشد که فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی بتواند از طریق میدان مغناطیس سرجستجوگر خود وضعیت مغناطیس طلا را بخصوص در عمق زیاد تشخیص دهد ولی در عمق کم این نوع فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میتواند طلا را تشخیص دهد ولی طلا را در عمق زیاد نمی تواند تشخیص دهد

 

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب فاز طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب مغناطیسی طلا کاوش

فلزیاب که در عمق زیاد در روش حرکتی MOTION یا شعاع زنی RADUIS بتواند طلا را تفکیک نماید باید شرایط تشخیص امواج الکترو مغناطیس طلا را دارا باشد که شکل گرفته از میدان الکتریکی و مغناطیسی طلا است و فلزیاب مغناطیسی توان تشخیص وضعیت امواج الکترو مغناطیس را ندارد زیرا طبق فرکانس عمل نمی نماید و فلزیاب مغناطیسی میتواند طلا را تشخیص دهد ولی در عمق کم توان تشخیص طلا GOLD را دارد و اینکه فلزیاب مغناطیسی طلا را در عمق زیاد میتواند کاوش نماید موضوع مهم در رابطه با جستجو طلا یا کاوش طلا برای قدرت عمق فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا مگنتومتریا یون یاب یا تسلا میباشد و این ضعف از جریان میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یل لوپ یا سنسور مغناطیسی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها شکل میگردد و موقعیت پدید امده در سرجستجوگر از وضعیت ایجاد ولتاژ در مدار برای شکل دادن به میدان مغناطیس میباشد که جریان ولتاژ در وضعیت اختلاف فاز نمی تواند قدرت بالائی در تمرکز برای فلزات غیر مغناطیس مانند طلا GOLD پدید اورد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب