فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

اصول نحوه کار فلزیاب تصویری تفکیک دار برای تفکیک طلا یا انواع فلزات تشخیص انرژی حاصله از فرکانس طلا یا انواع فلزات مانند شرایط تشخیص رادار فرکانسی میباشد و برای همین شرایط است که فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد تفکیک نموده و با لکه رنگ با رنگ های متفاوت آشکار نماید

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

اصل کار فلزیاب تصویری تفکیک دار فرکانسی بنابر اصول رادار RADAR میباشد و ذات فلزیاب تصویری شکل گرفته از روی رادار تصویری میباشد و کار فلزیاب تصویری آشکار نمودن طلا یا انواع اهداف با لکه رنگ میباشد و فلزیاب تصویری فرکانسی طبق شرایط فرکانس طلا یا انواع فلزات با ترکیب تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD سیگنال علائم بازتاب شده را مورد ارزیابی قرار داده و با لکه رنگ های متفاوت آشکار مینماید

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

فلزیاب تصویری در عملیات جستجو در روش حرکتی برای نقطه زنی نیاز به ترسیم نقشه خطوط منظم را دارد تا بتوان وضعیت و محل دقیق طلا یا هدف را مشخص نمود و جستجو در صحنه کار با فلزیاب تصویری اصول حرکتی خاص خود را دارا است و این اصول بصورت حرکت با گام منظم به سمت جلو عقب میباشد  که ترسیم نقشه دقیق حرکت با کوئل یا لوپ یا سنسور موجب میگردد که لکه رنگ طلا یا هدف اصلی با ترکیب واقعی آشکار گردد

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

طلایاب

دقت عمل فلزیاب لیزری به دلیل بهره بردن از مدار فرکانسی دارای قدرت بالاتری نسبت به دیگر فلزیاب ها در زمینه جستجو در روش حرکتی AC / MOTION یا شعاع زنی RADIUS و نقطه زنی DC یا غیر حرکتی NON MOTION میباشد

مادون قرمز یا لیزر در صحنه کار تشعشعات الکترو مغناطیس منتشر نموده که این سیگنال علائم بوسیله جاذبه زمین به سمت زمین حرکت مینماید و مادون قرمز و علائم منتشر شده از فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD جذب منابع یا هدفی معادل همان علائم دارای خواص فرکانسی و خواص مغناطیسی و میدان مغناطیسی یا الکتریکی با شرایط حرارت و مادون قرمز که در تنظیمات ذکر گردیده تعیین شده است میگردد یا وضعیت تعیین شده در تنظیمات فلزیاب فرکانسی شرایط تشخیص را فراهم میاورد و این هم سوی یا بازتاب علائم هدف یا طلا در فلزیاب فرکانسی مورد تحلیل و سنجش قرار گرفته و موجب واکنش بهتر سیستم فلزیاب فرکانسی به هدف تعیین شده میگردد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

نرم افزار مگنتومتر تصویری در اصل قدرت و شرایط تفکیک طلا یا انواع فلزات را نداشته و ذاتاً مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری نمی تواند طلا جدید یا فلزیاب جدید را تشخیص داده و تفکیک نماید و اصول کار نرم افزار مگنتومتر تصویری نیز بنابر عملکرد مدار مگنتومتر تصویری میباشد و نرم افزار مگنتومتر تصویری یا تسلا تصویری یا مگنتی تصویری لکه رنگی از طلا جدید یا فلزات جدید یا طلا قدیمی یا فلزات قدیمی را آشکار نمی نماید تا قابلیت تفکیک شکل بگیرد

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن

 

فلزیاب راداری حرارتی که دارای حرارت سنج معمولی نیز میباشد در اصل حرارت سنج یا حرارت یاب حرارت موقعیت عمومی را تشخیص داده و بازتاب آنرا به همراه بازتاب حرارت حاصله از منابع تعیین شده در تنظیمات عدد VDI را در پردازشگر سیستم فلزیاب فرکانسی راداری قابل ارزیابی قرار داده و وضعیت تفاوت را برای تشخیص مشخص مینماید و این علائم که توسط سنسور سیستم حرارتی دریافت شده و قابل نمایش درصفحه دیجیتال حرارتی نمی باشد توسط تبدیل کننده و تقویت کننده در مدار فلزیاب تبدیل به علائم قابل تشخیص میگردد و واکنش  بر روی فلزیاب بصورت صدا یا حرکت آنتن یا تصویر آشکار میگردد و این اتفاق بیشتر بر روی اهداف با قدمت زیاد در زیر زمین پیش میاید و اهداف از آنجا که دارای مادون قرمز و حرارت خاص خود میباشد این علائم بصورت جریان میدان الکتریکی و مغناطیسی یا امواج الکترو مغناطیس در اطراف هدف شکل گرفته و از آنجا که سیستم فلزیاب حرارتی دارای مادون قرمز و علائم مغناطیس و فرکانس میباشد با علائم هدف در زیر زمین هم جهت شده و عمل حرکت ذرات انرژی  پدید آمده و سیستم فلزیاب حرارتی به علائم بازتاب شده هدف واکنش نشان داده و این واکنش به شکل تغییر صدا یا لکه رنگ تصویری ا عدد VDI یا حرکت آنتن ظاهر میگردد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری