فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب فرکانسی پاسخ طلا قدیمی با صدا زمینه را بهتر از پاسخ بر روی طلا یا فلز جدید را به همراه خواهد داشت و ان هم به دلیل وجود انرژی بالاتر در فلزات قدیمی یا طلا قدیمی از امواج الکترو مغناطیس با شدت انرژی بالاتردر محل اصلی دست نخورده طلا یا انواع فلزات میباشد

 این تفاوت تغییر صدا زمینه در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از موقعیت بازتاب فرکانس طلا قدیمی یا انواع فلزات قدیمی بصورت مجزا با صدا متفاوت از شرایط تشخیص مدار فلزیاب فرکانس طبق اصول تفکیک فرکانس ایجاد میگردد

پاسخ طلا یا واکنش بر روی فلزات یا طلا با صدا زمینه درفلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی دارای شرایطی متفاوت نسبت به فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE ی فلزیاب بی اف او BFO دارا است و فلزیاب  مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی میتواند در عمق کم با صدا فلزات یا طلا را تشخیص داده و مشخص یا تفکیک نمایید ولی اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را نمی تواند در روش حرکتی AC در عمق زیاد مشخص نموده یا تفکیک نماید

 برای همین اشکال در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی  طراحان فلزیاب اقدام به طراحی فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه با اصول رادار نموده که بتواند طلا یا اهداف را در با نوسان صدا زمینه در عمق زیاد در روش حرکتی AC تشخیص داده و تفکیک نمایند

فلزیاب صدا زمینه که در زمین الوده با کیفیت بالا عمل مینماید فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت تفکیک طبق عدد VDI طبق اصول رادار میباشد و این دسته فلزیاب ها میتواند فلزیاب انتنی صدا دار باشد که با عملیات جستجو انتنی منطقه را شعاع زنی و نقطه زنی نموده و با صدا زمینه نوسان تغییرات صدا زمینه را بدست اورد تا مشخص گردد از کدام دسته فلز یا طلا میباشد

سیستمهای صدا دار دارای صدا زمینه یا صدا یکسره و یکنواخت یک فلزیاب حرفه ای میباشد که برای عملیات حرفه ای در مناطق الوده و دارای کانالهای بحرانی زیاد طراحی میگردد تا بتواند شرایط صحنه کار الوده بر روی تنظیمات اعمال گردد تا تغییرات نوسان صدا در صدا زمینه به بهترین نحوبرای طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد اشکار گردد

 این دسته سیستمها فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی تنظیمات مربوط به صدا را در حالت های گوناگون را دارا میباشد

بهره گیری از فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه برای عملیات کاوش اهداف در شرایط نامطلوب و سخت و دشوار از نظر الودگی صحنه کار طراحی و ساخته شده است

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه میتوان بر روی تنظیمات صدا تغییراتی متناسب با صحنه کارایجاد نموده  تا صدا زمینه برایی تشخیص دقیق هدف نیز در ان موقعیت به حالت تعادل در تشخیص برسد.

صدا زمینه در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به دلیل بهره گیری از شرایط فرکانس درمدارو سرجستجوگر و مدار فلزیاب فرکانسی میباشد که موجب میگردد صدا در این دسته فلزیاب یکسره یا صدا زمینه باشد و در صورت برخورد سرجستجوگرفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی  با طلا یا اهداف تغییر صدا با نوسان در صدا زمینه پدید می اید

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که تنظیمات صدا را مانند تن اجاست TONE ADJUST و کلید PU/TON را برای تغییر صدا را دارا میباشد که مرتبط با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات کوئل الکترونیکی VDI DISC و VDI SENS برای افزایش توان تفکیک طلا یا انواع فلزات با صدا متفاوت در عمق زیاد میباشد

نحوه عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتربنابرشرایط میدان مغناطیس در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی میباشد و تفاوت ان با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی در نحوه تشخیص میباشد و سیستم فرکانس قدرت تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات را برای تفکیک دارا میباشد

ولی در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومترکه از اصول میدان مغناطیس بهره میبرد در شرایط مختلف برای تشخیص فلزات یا طلا دچار واکنش متفاوت میگردند زیرا تنظیماتی مربوط به ایجاد تعادل در ارزیابی و تفکیک DISCRIMINATION در این دسته فلزیاب ها و دستگاه ها در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT وجود ندارد

نحوه عملکرد فلزیاب جدید انحصاری یا رادار زمینی دستی از نوع فزکانس القایی یا فلزیاب جذبی با فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی دارای تفاوت زیادی در نوع طراحی مدار و شرایط تفکیک طلا یا انواع فلزات یا طلا را داشته

نحوه عملکرد فلزیاب انحصاری یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از دسته فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نظرطراحی مدار متفاوت با دیگر فلزیاب های مغناطیسی میباشد

نحوه عملکرد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات بنابر اصول فرکانس در رادار میباشد و تحت این شرایط است که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه های فرکانس القایی یا جذبی برای تفکیک اهداف یا طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC توان بالایی را دارا میباشد زیرا انتشارفرکانس و بازتاب فرکانس میتواند در محدوده ای وسیعی حرکت رفت و برگشت داشته