فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب به دلیل تشخیص و تفکیک نوع فرکانس طلا یا فرکانس فلزات با عدد VDI و دارا بودن تنظیمات ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توان را دارند که تغییرات فرکانس طلا یا فرکانس فلزات را به نسبت اندازه طلا یا هدف یا فلزات تشخیص داده و در مقابل اثرات اندازه طلا یا فلزات با ابعاد کوچکتررا در عمق زیاد نیز بتواند تشخیص داده و مشخص نماید

در سیستمهای معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب از نوع فرکانس القایی یا جذبی که دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX  و SAT SPEED و TRACK SSPEED میباشد اپراتور میتواند ابعاد طلا یا هدف را برای سیستم معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب تعیین نماید و با این تغییر در تشخیص سیستم معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب توان سیستم معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب برای کاوش طلا یا انواع فلزات یا اهداف در عمق زیادتر افزایش میابد.

ساخت رادار زمینی دستی یا ساخت فلزیاب انحصاری در اصل با طراحی انحصاری درترکیب نقشه مدار ان فلزیاب شکل میگیرد که با طراحی فلزیاب انحصاری که موجب ساخت فلزیاب انحصاری میگردد باعث میگردد فلزیاب انحصاری از نظر عملکرد و تنظیمات با دیگر فلزیاب ها متفاوت باشد و ساخت فلزیاب در اصل به نوع طراحی مدار ان فلزیاب وابسته است زیرا ساخت فلزیاب در انواع گوناگون در دنیا به انجام میرسد ولی ساخت فلزیاب پیشرفته و انحصاری توسط هر سازنده فلزیاب به انجام نمی رسد زیرا یک فلزیاب پیشرفته نیازمند یک طراحی انحصاری فلزیاب و طراحی تخصصی فلزیاب میباشد و ساخت فلزیاب تخصصی از نظر ساختار با دیگر فلزیاب ها که دیگر سازندگان فلزیاب ارائه مینمایند متفاوت است  

ساخت فلزیاب در انواع گوناگون طراحی و تولید میگردد و ساخت فلزیاب در تمام دنیا به انجام میرسد و ساخت فلزیاب به شکل های متفاوت از نظر ظاهری میباشد ولی بکار بردن گنج یاب برای یک یابنده DETECTOR فقط یک کلمه تبلیغاتی است

 کلمه طلایاب را فقط برای انواع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بکار برده میشود که دارای تنظیمات تفکیک بنابر عدد VDI به همراه تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا ابعاد هدف IND SIZE باشد

نرم افزار فلزیاب تصویری طبق راداراز نوع رادارتصویری یا رادار زمینی دستی میباشد و نرم افزار فلزیاب تصویری از روی نرم افزار رادار تصویری یا رادار زمینی دستی تصویری طراحی شده است با این تفاوت که این نوع نرم افزار فلزیاب تصویری و مدار فلزیاب تصویری از اصول فرکانس پایین برای تشخیص طراحی شده است و برای این است که فلزیاب تصویری باید دارای مدار از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد تا بهترین کیفیت را برای تشخیص اهداف یا طلا را دارا باشد

برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری مطابق با اصول نرم افزاررادارطراحی گردیده است و مدارانواع فلزیاب تصویری باید دارای مدار فلزیاب طبق اصول رادار باشد که فقط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که مدار ان بنابر اصول رادار طراحی گردیده است و انواع فلزیاب تصویری از این نوع در بازار وجود دارد که فقط شرکت تریشورز یا شرکت جویندگان اسیا که مادر تخصصی میباشند این نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از نوع تصویری را با این نوع تنظیمات به بازار ارائه مینماید که انواع فلزیاب تصویری مربوط به این دو شرکت تولیدی و صنعتی معتبردردنیا در زمینه رادار زمینی دستی یا فلزیاب تصویری واقعی با اصول رادار و تشخیص با فرکانس فلزات یا فرکانس طلا میباشد و از انجا که این مجموعه های صنعتی مادر تخصصی میباشند مدار و نوع طراحی فلزیاب های انحصاری را به بازارفلزیاب ارائه مینمایند

انواع گنج یاب تصویری یا انواع طلایاب تصویری همان انواع فلزیاب تصویری است و فقط فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتوان بعنوان طلایاب نام برد زیرا دارای توان تفکیک فلزات یا اهداف یا طلا با عدد VDI میباشد

فلزیاب تصویری گنج یاب یا هر نوع فلزیاب یا رادار زمینی دستی که ارائه میگردد و سازنده یا فروشنده ان ابراز مینماید که ان فلزیاب تصویری گنج یاب است و فلز جدید یا طلا جدید را نمی گیرد و فلز قدیمی یا طلا قدیم یا فقط گنج را میگیرد واقعیت نداشته و چون فلزیاب یا دستگاه یابنده تصویری انها از اصول رادار بهره نمی برد و در دسته مگنتومتر یا مغناطیس سنج است و نمی تواند یک طلا جدید را تشخیص داده و تفکیک نماید برای همین ضعف درفلزیاب تصویری که ارائه مینمایند میگویند فلزیاب تصویری گنج یاب ارائه مینمایند و این دستگاه طلا جدید را نمیگیرد

بعضی از این فروشندگان یا سازندگان انواع فلزیاب تصویری که فلزیاب تصویری خارج از اصول رادار تصویری طراحی یا ساخته شده است را ارائه مینمایند بخواهید نحوه واکنش انواع فلزیاب تصویری را اموزش داده و شکل واکنش انواع فلزیاب تصویری را به خریدار نشان دهند میگویند این انواع فلزیاب تصویری فقط بر روی اهداف قدیمی یا گنج واکنش از خود نشان میدهد که این چنین نیست زیرا فلزیاب تصویری در زمینهای گوناگون مانند اب و برق و مخابرات و سدسازی و پتروشیمی و نفت و ...... کاربرد دارد که اهداف یا فلزات در این مشاغل زیاد قدیمی نمی باشد و کار در این نوع زمینه ها دقت بالایی میخواهد و برای این است که از فلزیاب تصویری از دسته فلزیاب تصویری با اصول رادار در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بهره میبرند

البته درست است اینکه ابراز میگردد که توان فلزیاب تصویری در کشف گنج یا فلزات قدیمی بالاتر است و لکه رنگ منظم تری را ارایه مینماید ولی دلیل ان این است که  انرژی و موج سه بعدی یک فلزیاب قدیمی مانند فلز پارامغناطیس طلا بالاتر از فلز طلا نو میباشد و فلزیاب تصویری عملاً بر روی اهداف جدید یا نو نیز باید واکنش داشته و نوع لکه رنگ ها بر روی اهداف جدید یا نوکمی نامنظم تر است و فقط فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی چنین توانایی را برای تشخیص درست امواج سه بعدی یک هدف یا طلا را داشته

سازنده فلزیاب پیشرفته از نوع فلزیاب حرفه ای فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD از نوع فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب تصویری انتنی باید دارای توانایی بالای در طراحی و ساخت این دسته فلزیاب باشد تا بتواند بازار فلزیاب را در اختیار خود قرار دهد

سازنده فلزیاب پیشرفته یا تولید کننده فلزیاب باید وقت اموزش برای خریدار فلزیاب قرار دهد و اطلاعات دقیق در زمینه این دسته فلزیاب فرکانسی را بصورت دستورالعمل دیداری و نوشتاری در اختیار خریدارفلزیاب قرار دهد که خیلی از خریداران فلزیاب تمایل به خرید فلزیاب با عملکرد ساده را داشته زیرا این موضوع را خریدار فلزیاب در نظر نمیگیرد که فلزیاب ساده همان میزان که ساده کار میکند در مقابل نیز به سادگی خطا مینماید و تشخیص این خطا با فلزیاب ساده قابل تشخیص نمی باشد که همه اینها به صرفه تولید کننده فلزیاب نمی باشد تا رقبت به تولید این دسته فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب پیشرفته از دسته فلزیاب فرکانسی نماید زیرا سطح فروش فلزیاب را در بازار فلزیاب کاهش می دهد و سود تولید فلزیاب را کاهش می دهد  و فقط شرکت های فلزیاب معتبر با دارا بودن تکنولوژی پیشرفته در زمینه این دسته فلزیاب های فرکانسی اقدام به ساخت این نوع فلزیاب ها نموده که این تعداد تولید کننده فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده نیز در دنیا محدود میباشند

 طراحی و ساخت فلزیاب با تکنولوژی بالا نیازمند دارا بودن تکنیک علمی در زمینه موضوعات مربوط به الکترونیک در رادار میباشد و طراحی فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب با تکنولوژی پیشرفته هزینه بالایی را به همراه داشته و زمان زیادی میبرد تا یک طراح بتواند یک فلزیاب یا رادار زمینی دستی فوق پیشرفته را اماده برای عملیات کار با دقت نماید و همین موضوع بر روی قیمت فلزیاب پیشرفته اثر گذاشته و خیلی از تولید کنندگان فلزیاب از پرداخت هزینه بالا برای پروژه طراحی فلزیاب پیشرفته خودداری مینمایند زیرا موجب گرانی فلزیاب یا رادار زمینی دستی در مرحله فروش میگردد

 بدست اوردن تکنولوژی از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD دارای هزینه بالایی میباشد که برای بیشترتولید کنندگان فلزیاب در دنیا صرفه اقتصادی ندارد و در مقابل برای خریدار فلزیاب  کار با فلزیاب فرکانسی و تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION در عمق زیاد نیازمند کسب مهارت میباشد که اموزش و دستورالعمل جامع را نیاز داشته که بیشتر تولید کنندگان فلزیاب تمایل به وقت و صرفه هزینه برای اموزش برای خریدار را نداشته و برای همین نیز تمایل به ساخت فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج در دنیا رواج بیشتری دارد