فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پاسخ فلزیاب درمحل های که مقاومت زمین تغییر مینماید با بی ثباتی روبرو میشود و در مکان های که فلزات یا طلا با عمر زیاد وجود دارد اطراف ان محدوده بطور طبیعی دچار کاهش مقاومت شده و به دلیل پائین بودن مقاومت این نقاط علائم هدف یا هدف از محدودهای دارای مقاومت پائین به نسبت اطراف خود به سمت زمین و سیستم فلزیاب یا طلایاب با سرعت بیشتر و راحت تر باز میگردد که موجبات تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب به این نقاط به جای مرکز هدف اصلی یا طلا میگردد.

چاهها و حفره مصنوعی و طبیعی بر روی علائم سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اثر واکنش را ایجاد مینماید

فلزیاب حرارتی راداری یا رادارزمینی دستی حرارتی توانائی کاوش اهداف را با رنگ و اعداد VDI متعلق به همان هدف یا طلا را دارا میباشد و با هر دو نرم افزار برنامه لکه رنگ سه رنگ و نرم افزار تفکیک رنگ COL RO عمل مینماید.

فلزیاب راداری حرارتی از ان دسته سیستمهای میباشد که مترادف رادار زمینی دستی و زیر مجموعه یا پائین دست ان میباشد.

فلزیاب حرارتی راداری از سیستمهای هستند که هم با برنامه P.I.Pو TCO عمل مینماید و نوع رنگ و لکه رنگ و اعداد ان بنابر جدول CCS  میباشد.

سیستمهای رادار زمینی حرارتی یا فلزیاب راداری حرارتی به چند دسته با نرم افزار و برنامه گوناگون تقسیم میشود . رادارزمینی دستی حرارتی یا فلزیاب سنسور نوری حرارتی با طراحی مدار طبق اصول راداردر تفکیک فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات عمل جستجو و کاوش را انجام می دهد

در اصل رادار زمینی دستی یا فلزیاب حرارتی با سنسور نوری حرارتی یک سیستم حرارتی تصویری میباشد که بصورت تصویر حرارتی با تغییرات رنگ  به نسبت تغییر حرارت یا دما و وجود مادون قرمز در وضعیت سطح زمین صحنه کارعمل نموده و این تغییرات رنگ در صحنه کار  بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

در مدل رادار زمینی دستی حرارتی یا فلزیاب لیزری حرارتی با مادون قرمز تصویر زنده همان هر تغییراتی میباشد که از لایه های زیرین زمین بر روی سطح زمین ایجاد میگردد و این تغییرات دما یا حرارت که با تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز همراه است با تفاوت رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد .

در بعضی مواقع برای اینکه بتواند به تغییر رنگ اعتماد بیشتری حاصل نمود از نوع تصویر لکه رنگ تفکیک رنگ COL PRO  به همراه PIP   یا PPI با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  بهره برده میشود.

 

دستگاه فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که نحوه عملکرد و طراحی ان در دنیا انحصاری میباشد این دسته فلزیاب ها به دلیل طراحی طبق اصول تشخیص فرکانس در تفکیک فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات بنابر اصول راداردر نحوه عملکرد برای تفکیک و تشخیص با شرایط خاص خود میباشد و نحوه عملکرد این دسته فلزیاب ها مانند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنت یا مگنتومتر نمی باشد تا اشخاص عام یا شرکت های فاقد تکنولوژی بتوانند فلزیاب فرکانسی با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طراحی نمود و به خط تولید برساند در نتیجه اطلاعات علمی نیز در این زمینه دارا نمی باشند

 خواهشمندیم از اندسته که اطلاعاتی از این نوع سیستمها فلزیاب تصویری فرکانسی با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO ندارند سئوالی در زمینه مقایسه با دیگر فلزیاب های ننمایید زیرا مطمئناً اطلاعات علمی و مطالب دروغ یا کذب یا خارج از واقعیت را بیان نموده و ادعا مینمایند که اطلاعات بالایی در زمینه این دسته فلزیاب ها دارند که اصلاً این چنین نمی باشد زیرا این سیستمها دارای کتب اموزشی و عملیاتی ثبت شده در دنیا میباشد

در فلزیاب تصویری از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با عدد VDI و نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO تصویرگیری مینماید توان تغییرات در نوع رنگ ها یا تشخیص با نوع رنگ در لکه رنگ را برای اپراتور فلزیاب ایجاد مینماید تا کاربر فلزیاب بتواند در تنظیمات تعیین رنگ IND COL تغییر نوع رنگ را در رنگ های طبقات اعداد VDI به انجام رساند تا تفکیک طلا یا انواع فلزات با نوع رنگ مختص خود و اعداد VDI مربوط به ان نوع رنگ یا عدد VDI مشخص گردد

تنظیم نوع رنگ IND COL در سیستمها فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRRO  توسط اپراتورنیز قابل تغییر است تا بتواند در شرایط گوناگون با تغییر رنگ نوع عدد VDI لکه رنگ را تشخیص داده   

 میتواند اپراتور فلزیاب لکه رنگ های تصاویر را به حالت عادی با شرایط لکه رنگ سه رنگی مشاهده نموده و سپس رنگ لکه رنگ ها را به نسبت نوع ارزیابی خاک به هدف اصلی یا طلا نیزدر نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO  مورد ارزیابی قرار داده  و در مراحل مختلف از ان برای تایید وجود هدف اصلی یا طلا بهره ببرد.

 

تفکیک طلا با فلزیاب پالسی مگنتومتردر عمق زیاد به ویژه در روش حرکتی AC قابل دسترس نمی باشد یا فلزیاب پالسی مگنتومتر نمی تواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید زیرا توان تشخیص فرکانس طلا حاصل از امواج الکترو مغناطیس را نداشته

 نحوه عملکرد فلزیاب پالسی مگنتومترتشخیص بالاترین تغییرات مغناطیسی در زیر سرجستجوگر میباشد و ان محدوده که بالاترین تغییرات مغناطیسی را ایجاد نمایید بهترین واکنش را در صدا یا تصویر فلزیاب پالسی یا مگنتومترایجاد مینماید که این پاسخ یا واکنش فلزیاب پالسی مگنتومتر میتواند از یک منبع یا وجود مواد معدنی و منابع در زیر زمین با مغناطیس بالا باشد و مربوط به طلا یا هدف یا فلزات مورد نظر نباشد