فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

خطا فلزیاب درعبوراز روی طلا یا فلزات میتواند با برداشتن ان طلا از محدوده اولیه یا نبودن طلا و عبور مجدد سرجستجوگر فلزیاب بر روی همان محل ایجاد گردد و در صورت برداشتن یا نبودن  طلا یا هدف در همان نقطه قبلی فلزیاب دوباره واکنشی را از خود ایجاد نماید که در زمان وجود طلا یا هدف از خود نشان داده است که این خطا در نحوه عملکرد فلزیاب میباشد 

یک مشکل دیگر در چندین بار عبور از روی هدف یا طلا در این است که طلا یا هدف را از ان نقطه برداشته و دیگر طلا یا هدف در ان قبلی وجود ندارد و بر روی همان محل سرجستجوگر را عبور دهید موجب گردد که فلزیاب دوباره همان پاسخ قبلی را به همان نقطه بصورت تغییر صدا یا واکنش حرکت انتن یا تصویر نشان دهد

البته بعد از گذشت زمانی این وضعیت در ان نقطه از بین میرود و این شرایط بخاطر ایجاد وضعیت تغییر سطح الکتریکی طلا یا فلزیاب با جریان ایجاد شده توسط فلزیاب میباشد

در زمان جستجو با فلزیاب بر روی یک نقطه یا محدوده در نقطه زنی یا شعاع زنی یا روش حرکتی  بازتاب سیگنال علائم طلا یا فلزات به اطراف طلا یا هدف بصورت ذرات منتقل شده و دیگر منابع این ذرات را دریافت نموده و موقعیت ذرات انرژی را تا مدتی در خود نگهداشته و در اثر برخورد دوباره علائم سیگنال فلزیاب این نیروی ذرات انرژی موجب بازتاب با شرایط زمان وجود طلا یا هدف میگردد و همین امر میتواند موجب واکنش فلزیاب در زمانی گردد که هدف یا طلا را از ان نقطه برداشته شده یا محل ان هدف یا طلا تغییر داده شده است   

اموزش فلزیاب و تمرین فلزیاب یکی از مراحل مهم برای کسب تجربه با فلزیاب در زمینه انجام عملیات کاوش طلا یا جستجو انواع فلزات در شرایط متفاوت برای انجام عملیات و تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات در صحنه کار اصلی میباشد

در زمان تمرین با فلزیاب باید مراحل متفاوت را از روی اطلاعات و اموزش فلزیاب در دستورعملکردی INSTRUCTION MANUAL به انجام رساند تا انواع واکنش فلزیاب در وضعیت تغییر صدا یا تصویر یا حرکت انتن یا اعداد VDI را بدست اورد تا در صحنه کار اصلی نوع واکنش فلزیاب را اپراتور فلزیاب به درستی تشخیص داده تا بتواند واکنش واقعی فلزیاب را بر روی طلا یا هدف اصلی تشخیص داده تا اپراتور فلزیاب بتواند از خطا فلزیاب جلوگیری نموده یا خطا فلزیاب را تشخیص دهد و با داشتن این تجربیات تنظیمات فلزیاب را نسبت به موقعیت ان منطقه برای رفع خطا فلزیاب به انجام رساند

در زمان اموزش فلزیاب و تمرین فلزیاب برای اشنایی با انواع واکنش فلزیاب در شرایط متفاوت طلا یا هدف یا انواع فلزات را در ابتدا در سطح قرار داده و شرایط واکنش فلزیاب را بدست اورده و در مراحل بعد بهتر است که عمق طلا یا فلزات را تغییر داده و مرحله به مرحله طلا یا فلز مورد نظر را در عمق بیشتر قرار داده تا تجربه کامل در روش حرکتی یا شعاع زنی AC و نقطه زنی DC کسب گردد و این مراحل یادگیری برای عملیات در صحنه کار اصلی مهم میباشد  

فلزیاب تنظیمات تفکیک طلا یا انواع فلزات را بصورت خاص طبق اصول علمی تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باید دارا باشد تا بتواند در دسته فلزیاب تفکیک دار قرار بگیرد

نوع تنظیمات فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که از نوع تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD میباشد این امکان را به اپراتور فلزیاب می دهد که بتواند با تغییر تنظیمات قدرت نقطه زنی DC و حرکتی یا شعاع زنی را برای تفکیک افزایش دهد

 امکانات تغییر تنظیمات در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR یا مغناطیس سنج یا مگنت یا مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا این وجود ندارد که بتوان توان قدرت شعاع زنی یا نقطه زنی عملیات در روش حرکتی را به حد عالی برای مشخص نمودن وضعیت هدف یا طلا بکار برد

اموزش فلزیاب حرفه ای که از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD که از نوع فلزیاب پیشرفته میباشد در مراحل اولیه اسان میباشد و در مراحل بعدی خریدار فلزیاب فرکانسی حرفه ای باید از روی دستورالعمل همان فلزیاب حرفه ای تمرین نموده تا مهارت و تجربه در زمینه کار با فلزیاب حرفه ای پیشرفته را بدست اورد

ساخت فلزیاب و فروش فلزیاب و اموزش و کار فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR و مگنت و مگنتومترو یون یاب ساده میباشد ولی خطا این دسته فلزیاب برای تشخیص طلا یا فلزات در عمق زیاد یا زمینهای الوده بالا میباشد

تشخیص خطا در فلزیاب فرکانسی با تغییر تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE برای اپراتور فلزیاب قابل تشخیص میباشد

فلزیاب تفکیک دار در عمق کم میتواند توسط شرکت های خارجی و سازندگان ایرانی ارائه گردد و فلزیاب تفکیک دار با عمق کم که متعلق به شرکت های خارجی میباشد و با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل تفکیک طلا یا انواع فلزات را انجام می دهد از دسته فلزیاب مغناططیس یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب بی اف او BFO میباشد

این دسته فلزیاب ها مغناطیسی یا دستگاه ها مغناطیس سنج در بهترین شرایط که قدرت تفکیک با عدد VDI را نیز دارا است فقط تا چند سانتیمتر میتواند عمل تفکیک طلا یا انواع فلزات را به انجام برساند و فلزیاب که درعمق زیاد نتواند طلا را از دیگر فلزات در روش حرکتی یا شعاع زنی AC تفکیک نماید در دسته فلزیاب تفکیک داربا عمق کم قرار میگیرد

این دسته شرکت های خارجی معتبر که فلزیاب با عمق کم با تفکیک عدد VDI را ارائه  مینمایند در اصل توانایی تفکیک وقدرت تفکیک فلزیاب خود را به واقعیت بصورت نمونه طلا در عمق کم معرفی مینمایند و عملاً درسایت ها یا کاتالوگ خود یا عمق نهایی فلزیاب تفکیک دار با عدد VDI را مطرح ننموده یا قدرت حدودی عمق فلزیاب خود را برای یک طلا کوچک در پنجاه سانت تا هفتاد سانت بیان مینمایند تا به خریدار فلزیاب اعلام نمایند قدرت تفکیک این نوع فلزیاب که ارائه مینمایند در این حد میباشد ولی همین نوع فلزیاب خارجی را فروشندگان ایرانی با قدرت تفکیک در عمق زیاد به خریدار فلزیاب معرفی مینمایند تا ان فلزیاب را بفروش برسانند

در ایران ساخت فلزیاب به شکل های گوناگون توسط افراد متفاوت یا شرکت ها بدون اجازه تولید فلزیاب ساخته شده و در اختیار خریداران قرار میدهند که بیشتر این فلزیاب ها از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورمیباشد که در دسته فلزیاب های با قدرت تفکیک برای تشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد در شرایط متفاوت نمی باشد

برترین فلزیاب که از پیشرفته ترین نوع فلزیاب در دنیا میباشد و قدرت بالای در تفکیک و تشخیص در عمق زیاد در شرایط متفاوت را داشته و فلزیاب ساخت و و طراحی ایران میباشد فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد