فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

در فلزیاب خطا در تفکیک طلا به نسبت تضاد ایجاد شده بر روی سیگنال طلا یا علائم دیگر فلزات میتواند از نوع ترکیب مواد معدنی و منابع یا دیگر فلزات و الیاژی بودن منابع صحنه کاردر حین جستجو ایجاد گردد

برای اینکه فلزیاب با اختلال در تشخیص طلا در تفکیک روبرو نشود باید قدرت ثابتی در تفکیک طلا یا انواع فلزات را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کاربخصوص طلا در عمق زیاد را داشته باشد

 ایجاد بالاترین قدرت تفکیک طلا از دیگر فلزات و مواد معدنی و منابع صحنه کاردر فلزیاب به نوع تنظیمات فلزیاب و مهارت اپراتور فلزیاب در تعیین تنظیمات داشته 

برای برطرف نمودن تضاد در تفکیک طلا یا انواع فلزات در فلزیاب وجود تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تفکیک DISCRIMINATION در EDIT با عدد VDI در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی الزامی میباشد و با وجود این نوع تنظیمات رفع خطا در تفکیک طلا از دیگر منابع یا فلزات از یکدیگرقابل دسترسی میباشد و دلیل ان نیز این است که فلزیاب فرکانسی با مشخصات ذکر گردیده میتواند بازتاب انرژی مربوط به فرکانس هر نوع منبع یا طلا را مجزا تفکیک نماید تا تضاد را از دید فلزیاب خارج نماید

در دسته انتن خوراکی یا ردیاب جیوه ای یا ردیاب خوراکی میتوان نمونه طلا را قرارداده و هدف نمونه طلا را که پنهان نموده اید پیدا نماید ولی به دلیل نداشتن مدار الکترونیکی طبق رادار نمی تواند در صحنه کار اصلی برای پیدا نمودن طلا قدیمی یا گنج این عمل را درست انجام دهد زیرا منابع دیگر نیز وجود دارد که میتواند علائم سیگنال شبیه طلا را بازتاب نماید که توسط دسته انتن خالی یا ردیاب جیوه ای یا ردیاب خوراکی قابل ارزیابی نمی باشد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد دارای مدار الکترونیکی میباشد که قدرت تفکیک طلا را از دیگر منابع با تعیین این تنظیمات طبق اصول رادار با عدد VDI دارا میباشد و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X عمل جداسازی میدان الکتریکی در حجم انرژی را تشخیص داده تا هدف اصلی مشخص گردد

چون دسته انتن خالی یا ردیاب جیوه ای یا ردیاب خوراکی در جهت نزدیکترین میدان تراکم مغناطیس از خود واکنش نشان می دهد در نتیجه دسته انتن خالی یا ردیاب جیوه ای یا ردیاب خوراکی نمی تواند تفکیک بنابر اصول رادار را دارا باشد تا بتواند طلا را در فاصله دور یا عمق پیدا نماید ولی در فلزیاب انتنی یا مدار الکترونیکی راداری با عدد VDI این عمل را مدار الکترونیکی برای دسته انتن در جهت دید هم جهت شدن با طلا تعیین شده در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE انجام می دهد

فقط فلزیاب انتنی که با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE از نوع فرکانسی میباشد و مدار ان طبق اصول رادار است میتوان برای ان طبق اصول طراحی مدار الکترونیکی شعاع و عمق در نظر گرفته و بیان نمود و طلا را از دیگر منابع و ذرات جدا تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب تفکیک جداگانه طلا را دارا باشد باید بتواند دیگر فلزات را نیز در طبقات گوناگون جداگانه تفکیک نماید و بتواند الومینیوم و مس و روی و اهن و نقره و نیکل و برنز و برنج و الیاژ انها را نیزمجزا تفکیک نماید

اینکه یک فلزیاب بتواند انواع فلزات را جداگانه تفکیک نماید مسلماً فلزیابی است که دارای قدرت بالایی درتفکیک طلا در عمق زیاد در زمین الوده یا زمین بد را دارا میباشد و این موضوع از این جنبه مهم و مطرح میباشد که در یک زمین الوده فلزیاب میتواند انواع مواد معدنی و منابع که ساختار ترکیبی یا بازتاب علائم مانند مس و روی و قلع و نقره و اهن و نیکل و کوارتز و سیلیس را دارا میباشد را از فرکانس طلا جدا نموده و مشخص نماید

قدرت تفکیک جداگانه فلزیاب با عدد VDI و ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از خصوصیات فلزیاب پیشرفته در دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که بر روی تفکیک فلزیاب برای تشخیص دقیق فلزات مورد نظر یا طلا از منابع مزاحم اثر متقابل داشته

اینکه یک فلزیاب نتواند ابعاد هدف IND SIZE را تشخیص داده و مشخص نماید بیانگر این است که قدرت تفکیک طلا را بصورت مجزا از دیگر منابع در عمق زیاد دارا نمی باشد که این نوع فلزیاب ها از دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR و دستگاه مکنتومتر یا مگنت یا تسلا یا بون یاب میباشد

قدرت تفکیک فلزیاب در زمین الوده یا زمین کوهستانی مطلبی است که توان فلزیاب را در مشخص نمودن مرکز طلا یا هدف اصلی مشخص مینماید

ولی اینکه زمین کوهستانی یا زمین الوده با چه شکل و شرایط باشد باید مورد بررسی قرار بگیرد

ان زمین کوهستانی یا الوده ای  در اینجا مورد بحث میباشد که در طول زمان دست نخورده باشد و طلا یا هدفی که در ان میباشد مربوط به دوران گذشته باشد که در زیر زمین قرار گرفته است

زیرا زمین کوهستانی دست نخورده که یک هدف قدیمی یا طلا در ان قرار دارد در اثر مرور زمان اطراف خود را الوده به شرایط خود مینماید و به همین میزان در پیدا نمودن مرکز طلا یا هدف دقت بالایی نیاز است و فلزیاب مورد بحث نیز باید دارای توان تشخیص وضعیت زاویه و شرایط ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD باشد تا با تغییر عدد ابعاد هدف IND SIZE بتوان موقعیت اطراف هدف یا طلا را از مرکز هدف یا طلا تشخیص داده و خطا در نقطه زنی DC با تعیین عدد VDI از بین برود

فلزیاب خطا در خواص مغناطیسی طلا را میتواند در عمق زیاد در زیر زمین دارا باشد زیرا خواص مغناطیسی فلزات غیر اهنی به یکدیگر نزدیک میباشد و فلزیاب های که طبق اصول تشخیص خواص مغناطیسی مانند تشخیص فلز اهنی از فلزغیراهنی یا فلز با ارزش از فلز بی ارزش عمل مینماید در تشخیص طلا با فلزات هم طبقه هم دارای خطا در تشخیص خواهد بودند در نتیجه یک قطعه طلا که در عمق یا فاصله زیاد قرار بگیرد تشخیص خواص مغناطیسی ان برای فلزیاب های که با تغییرمیدان مغناطیس عمل مینمایند دشوار و غیر قابل تشخیص میباشد

 خواص مغناطیسی فلزات هم طبقه طلا که عمری از انها گذشته باشد و دچار پوسیدگی شده باشد میتواند فلزیاب های مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا مگنتومتر یا مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO را با خطا در تشخیص روبرو نماید و این دسته فلزات یا مواد معدنی را به جای طلا تشخیص داده و مشخص نماید و این خطا میتواند ازخواص مغناطیسی فلزات اکسید شده یا پوسیده یا دارای الیاژ میباشد

 

فلزیاب اشتباه در نقطه زنی DC طلا یا هدف را میتواند دارا باشد و اشتباه در نقطه زنی با فلزیاب میتواند عوامل گوناگون داشته که این اشتباه در نقطه زنی یا خطا در نقطه زنی با فلزیاب میتواند از شکل اندازه طلا یا ابعاد هدف IND SIZE در فلزیاب ایجاد گردد

ابعاد هدف یا سطح و حجم فلزات یا طلا در تشخیص طلا یا هدف میتواند انحراف در نقطه زنی را ایجاد نماید .

اندازه طلا GOLD SIZE یا ابعاد هدف در شکل زاویه بازتاب سیگنال علائم اثر مستقیم  داشته

نوع ترکیب قرار گرفتن طلا یا هدف در سطح یا زیر زمین میتواند یک فاصله واکنشی متفاوت را برای فلزیاب نسبت به مرکز طلا یا هدف ایجاد نماید

 اندازه هدف بطور طبیعی یک تفاوت واکنشی  بین دیواره طلا یا هدف تا مرکز هدف بصورت اختلاف زاویه بر روی اضلاع برای تشخیص فلزیاب پدید میاورد که این اختلاف موجب واکنش فلزیاب در زاویه ایجاد شده در اطراف طلا یا هدف با فاصله از مرکز طلا یا هدف شکل میگیرد

مختصات یابی دقیق درعملیات جستجوتوسط اپراتور از فاصله دور یا محدوده اطراف هدف به کاوش مرکز هدف کمک مینماید.

اپراتورفلزیاب میتواند اولین واکنش را در محدوده اطراف هدف مشخص نموده و  این واکنش اولیه را از جهات مختلف اطراف طلا یاهدف را بدست اورده و سپس زوایا این واکنش را نسبت به مرکز هدف یا محل تقاطع اضلاع و زوایا را روبرو یکدیگر به هم متصل یا مشخص نموده تا مرکز تقاطع اضلاع و زوایا را بدست اورد و معین نماید تا محدوده اصلی طلا یا هدف مشخص گردد