فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

خرید از شرکت فلزیاب معتبرموجب ایجاد اطمینان برای خریدار فلزیاب میگردد و این شرکت فلزیاب معتبرمیتواند شرکت فلزیاب ایرانی یا شرکت فلزیاب خارجی باشد و شرکت فلزیاب ایرانی نیز در ایران فعال هست که از بالاترین کیفیت فلزیاب در دنیا برخوردار است

متاسفانه بیشترشرکت ها یا اشخاص سازنده فلزیاب در ایران اقدام به ساخت فلزیاب یا دستگاه ها ازنوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوررا مینمایند و در زمینه فلزیاب یا دستگاه های خود از این دسته مطالب خارج از واقعیت را ابراز نموده و به خریدارفلزیاب بیان مینمایند

فقط از شرکت های تولید کننده فلزیاب ایرانی که دارای اجازه تولید در زمینه فلزیاب میباشند خریداری نمایید زیرا این تولید کنندگان فلزیاب معتبر دارای دانشمندان علوم الکترونیک رادار میباشند و طراحی مدارفلزیاب انها انحصاری و با توان بالا میباشد

فلزیاب تغییرصدا زمینه مجزا و تفکیک شده برای هر نوع فلزمانند طلا و نقره و اهن و مس و روی و اهن و الومینیوم و نیکل را در صورتی دارا میباشد که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE و تفکیک با عدد VDI یا تنظیمات صدا از نوع کلید PU/TON وتن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و AUDIO MODE و TARGET  میباشد

 در سیستمهای که فرکانسی یا جذبی میباشند صدا یکسره و یکنواخت ظاهر میگردد که در اثر برخورد با هدف صدا افزایش یا کاهش میابد و این دسته سیستمها فلزیاب دارای تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز میباشد و بیشتر مواقع دارای تنظیم تن اجاست TONE ADJUST نیزهستند که نوع شدت و پالس PULSE و تن TONE یا ریز و تند بودن صدا را اپراتور میتواند تعیین نماید.

تنظیمات صدا بر روی سیستمهای دارای صدا در سیستمهای گوناگون میتواند با همدیگر متفاوت باشد.

سیستمهای بیصدا نیز طراحی گردیده است که با تغییر تنظیمات مربوط به صدا به حالت صدا یکسره تبدیل میگردد و تغییر صدای ان با سیستمهای فرکانسی یا جذبی نزدیک به هم میباشد با این تفاوت که در سیستمهای صدا یکسره جذبی یا فرکانسی اپراتور میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را نیز تعیین نماید.  

 

تفکیک دقیق فلزیاب به نوع شرایط تفکیک DISCRIMINATION انواع فلزات و طلا در ان فلزیاب وابسته است و دقیق بودن در تفکیک فلزیاب به مجزا تفکیک نمودن فلزات بستگی دارد

در صورتیکه اپراتورسیستم فلزیاب را بخواهد برای تفکیک دقیق به حد مطلوب برساند یا در حالتی فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی را قراردهد که دارای توان بالایی در کاوش طلا یا اهداف بنابر ابعاد هدف IND SIZE مورد نظر قرار بگیرد میتواند ازتغییرات تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره ببرد تا عوامل تفکیک در مدار فلزیاب اماده تعیین نوع انرژی بازتاب شده ازان فلزتعیین شده درعدد VDI باشد و با دارا بودن چنین شرایطی یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند هدف مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نماید و این عامل تنظیمات صحیح میتواند خطا در تشخیص در تفکیک فلزیاب را از بین ببرد

 

واقعیت فروش فلزیاب را میتوان در زمان خرید فلزیاب از عملکرد ان فلزیاب بدست اورد و واقعیت تفکیک فلزیاب یک موضوع مهم است که بیشتر فروشندگان فلزیاب که توان طراحی و ساخت فلزیاب تفکیک دار طبق عدد VDI به همراه ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD را ندارند برای خریداران فلزیاب ابرازمینمایند که تفکیک در فلزیاب وجود ندارد و این برای ان است که این عده اطلاعات علمی روز دنیا را ندارند و فقط در حد فلزیاب تفریحی یا معمولی مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب BFO یا مگنتومتر و مگنت اطلاعات دارا میباشند و این فلزیاب ها که ذکرگردید واقعاً تفکیک دارا نمی باشد و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از غیر اهنی را داشته و این عده که فکر میکنند تفکیک در فلزیاب بصورت مجزا وجود ندارد از طراحی مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE هیچگونه اطلاعات علمی نداشته و چون نمی دانند سعی در نفی واقعیت فلزیاب با تفکیک را مینمایند

فروش فلزیاب یا فروش انواع فلزیاب درایران به دست یک دسته افراد یا اشخاص به انجام میرسد که فقط میخواهند فروش فلزیاب یا فروش انواع فلزیاب خود را داشته باشند و به همین خاطر مطالبی را این عده بیان مینماید که فلزیاب انها دارای این توان نمی باشد بطور مثال به خریدار میگویند دستگاه انها گنج یا دفینه یا عتیقه راحتماً پیدا مینماید و دستگاه گنج یاب است و در این رابطه اطمینان صد در صدی به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب میدهند با انکه این چنین نیست این مطالب فقط برای فروش فلزیاب یا فروش انواع فلزیاب خود بیان مینماید

مگنتومتردر اصل یک سیستم مغناطیس سنج میباشد و مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنت هیچکدام در اصل فلزیاب نمی باشد و قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات را نداشته و فلزیاب مگنتومتر وجود ندارد و مگنتومتریک مدار مغناطیس سنج است که توان تفکیک هیچگونه فلز را دار نمی باشد بخصوص مگنتومترقدرت تفکیک طلا را دارا نمی باشد زیرا طلا یک فلزغیر مغناطیس یا پارا مغناطیس میباشد و مگنتومترتوان تشخیص یا تفکیک فلزات غیر مغناطیس مانند طلا را ندارد

اشکال اساسی مگنتومتر این است که هر نوع فلز اهنی یا مواد معدنی یا منابع که دارای شرایط بالاتری در ایجاد مغناطیس دارا میباشد را میتواند بعنوان یک هدف یا طلا مشخص نماید و با داشتن چنین شرایطی خطا در تشخیص در مگنتومتر ایجاد میگردد و برای این است که مگنتومتر را بر روی اهنربا تست مینمایند

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب TR را که با یک مدار مگنتومتر در یک جعبه کنترل قرارداده و بعنوان فلزیاب تصویری ارائه مینمایند در اصل توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را در شرایط تصویری را نداشته و در زمان ارائه عمل تصویری انرا بر روی اهنربا به انجام میرسانند که این یک تست خطا در فلزیاب تصویری میباشد چون اهنربا دارای مغناطیس میباشد که میتواند سنسور مگنتومتر را دچار واکنش نماید و لکه رنگ اشکار گردد

فلزیاب مواد معدنی ترکیبی را که از انواع گوناگون باشد و ترکیب متفاوت داشته باشد را باید بتواند تشخیص داده تا قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات در چنین وضعیتی افزایش یابد و این وضعیت تفکیک نیازمند تنظیمات با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم متناسب با همان موقعیت صحنه کار از نظر مواد معدنی و منابع میباشد

بعضی از منابع و مواد معدنی  و اهداف دارای بافت ترکیبی  میباشند که بطور طبیعی دارای  دما یا حرارت بیشتری نسبت به  دیگر منابع و اهداف اطراف خود دارند و همین موضوع در نوع سیگنال طلا یا فلزات تاثیر خواهد گذاشت.

نویزها و پارازیتهای از منابع و دیگر مواد معدنی باعث انحراف سیستم فلزیاب در کاوش اهداف واقعی یا فلزات یا طلا میگردد.

در این موقعیت تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD این توان را در پردازشگرتفکیک فلزیاب ایجاد مینماید که بتواند فرکانس های چند زاویه ای شبیه به فرکانس طلا یا فرکانس فلزات را تشخیص داده و فرکانس های چند زاویه ای که از نقاط اطراف طلا یا هدف بازتاب میگردد را از تشخیص فلزیاب خارج نماید و تفکیک طلا یا فلز مورد نظر تعیین شده در محل اصلی خود توسط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به انجام برسد