فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفکیک صدا در فلزیاب پیشرفته برای عمق زیاد در روش حرکتی AC فقط مختص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه میباشد و این نوع فلزیاب ها میتواند اهداف مانند طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد با تغییر نوسان صدا در عمق زیاد تفکیک نماید

در بعضی مدلها تغییر صدا نیازمند دقت و اشنائی با نوع صدا و تغییر نوع صدا میباشد و این دسته فلزیاب ها دارای تنظیمات خاص صدا است که میتواند نوع هدف را با صدا متفاوت مشخص نماید

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه وضعیت تغییر صدا حاصله از منابع و اهداف با هم متفاوت است و این تفاوت از شرایط نوع تنظیم متناسب با ان صحنه کار و الیاژ هدف نیز پدید میاید و برای هر نوع فلزدر طبقات متعلق به اعداد VDI صدای خاص خود را دارد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه امکان دارد در صورتیکه تنظیمات در یک صحنه کار با هدف و مواد معدنی و منابع متناسب تنظیم نگردد موجب شود که صدا اشکار شده مربوط به ان هدف نباشد یا سیستم فلزیاب یک هدف دیگر را مشخص نماید یا بر روی هدف اصلی مورد نظر اپراتور واکنش درست از خود نشان ندهد و تغییرتنظیمات در این نوع فلزیاب های فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده میتواند خطا در تشخیص با صدا زمینه را ازبین ببرد و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD به همراه تنظیمات تن اجاست TONE ADJUST قدرت تفکیک در حذف خطا را افزایش داده و خطا از دید فلزیاب فرکانسی با تغییر صدا را از بین میبرد

عمق فلزیاب فرکانسی صدا زمینه برای تشخیص با صدا بالا میباشد و این دسته فلزیاب دارای تنظیمات صدا از دسته  کلید PU/TON وتن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و AUDIO MODE و TARGET  به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب فرکانسی صدا زمینه در حالت صدا یکسره یا صدا زمینه  یا یکنواخت یا فرکانسی در صورت برخورد سیستم با هدف صدا افزایش یا کاهش میابد و این دسته سیستمها عمدتاً تا عمق زیاد از خود واکنش نشان میدهد و در بعضی مدلها تغییر صدا نیازمند دقت و اشنائی با نوع صدا و تغییر نوع صدا میباشد و این دسته فلزیاب ها دارای تنظیمات خاص صدا است که میتواند نوع هدف را با صدا متفاوت مشخص نماید

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه وضعیت تغییر صدا حاصله از منابع و اهداف با هم متفاوت است و این تفاوت از شرایط نوع تنظیم متناسب با ان صحنه کار و الیاژ هدف نیز پدید میاید و برای هر نوع فلزدر طبقات متعلق به اعداد VDI صدای خاص خود را دارد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه امکان دارد در صورتیکه تنظیمات در یک صحنه کار با هدف و مواد معدنی و منابع متناسب تنظیم نگردد موجب شود که صدا اشکار شده مربوط به ان هدف نباشد یا سیستم یک هدف دیگر را مشخص نماید یا بر روی هدف اصلی مورد نظر اپراتور واکنش درست از خود نشان ندهد.

 

فلزیاب تفاوت تفکیک طلا را در عمق دارا میباشد و تفاوت تفکیک طلا در فلزیاب با نوع ان فلزیاب مرتبط است و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از تنها دسته فلزیاب های در دنیا هستند که توان کاوش طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی AC دارا میباشند

تفاوت قدرت تفکیک طلا درفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در این است که فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند فرکانس طلا یا فرکانس فلزات که بازتاب میگردد را تشخیص داده و ازنوع انرژی بازتاب شده ازامواج الکترومغناطیس متعلق به فرکانس طلا عمل تفاوت تفکیک طلا را از دیگر منابع و عوامل مزاحم تشخیص داده و حرکت بازتاب فرکانس میتواند از عمق زیاد به سمت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بازگردد و از انجا که طراحی مدار فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار میباشد میتواند فرکانس طلا که دچار تنزیل شده است را تقویت نموده و برای پردازشگر فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی قابل تشخیص نماید تا تفکیک طلا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به انجام برسد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتریا مگنت یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR دارای قدرت تشخیص فرکانس طلا نمی باشد و از تغییر میدان مغناطیس واکنش از خود نشان می دهد و تفاوت زمان در محدوده تشخیص در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج مهم میباشد که دچار تاخیر در تشخیص در طول زمان به خاطر غیر مغناطیس بودن طلا میگردد و برای این است که این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها مغناطیسی یا مغناطیس سنج نمی تواند در عمق زیاد طلا را تفکیک یا کاوش نماید 

تفکیک فلزیاب در اصل مجزا تشخیص دادن انواع فلزات در طبقه خود میباشد و تفکیک فلزیاب با تفکیک طلا به همراه انواع فلزات مانند نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و روی و الومینیوم و برنج و برنز و قلع بصورت مجزا میباشد

تفکیک فلزیاب در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیر اهنی میباشد که به ان در عام فلز با ارزش یا فلز بی ارزش نیز میگویند و این تفکیک فلزات و طلا از نظر علمی نمی باشد و فقط تشخیص تفاوت فلزات است

حتی فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی که با عدد VDI عمل مینمایند نمی تواند در عمق زیاد در روش AC یک هدف مانند طلا را از دیگر منابع یا فلز پوسیده یا ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا نمی تواند فلزات مانند الومینیوم یا نقره یا مس یا روی یا نیکل یا برنز را که از طبقه غیر اهنی میباشد را مجزا تشخیص داده و مشخص نماید و در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها  واکنش طلا با مس در عمق زیاد برای ان یکی میباشد و میتواند مس را به جای طلا مشخص نماید ولی طلا را نمی توانند در عمق زیاد تشخیص داده یا تفکیک نماید زیرا طلا غیر مغناطیس است و دارای فرکانس در سطح الکتریکی خاص خود میباشد

تفکیک فلزیاب فقط مربوط به فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که مدار ان طبق اصول رادار طراحی شده باشد و با تعیین عدد VDI بتوان طلا یا نقره یا مس و روی و اهن و نیکل و الومینیوم و برنز را تفکیک نموده و با تغییر عدد تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD ذرات و خطا و منابع مزاحم را تشخیص داده و تفکیک نمود که این نوع فلزیاب در انحصار چند شرکت فلزیاب معتبر بزرگ در دنیا میباشد

گنج یابی یا شکار گنج از مواردی میباشد که اشخاص به ندرت گنج کاوش خواهند نمود و اشکار سازی مرکز یک هدف قدیمی یا گنج طلا با تمامی سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  دنیا در کانال انحرافی واقع میگردد و اپراتور نمی تواند مرکز یک هدف باستانی را براحتی مشخص نماید.

متاسفانه بعضی افراد و اشخاص که اقدام به خرید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  یا دوربین حرارتی راداری ومعدنیاب و رادار زمینی دستی یا هر نوع سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مینمایند فکر میکنندکه با این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  براحتی میتوانند گنج مورد نظر خود را کاوش نمایند که اینچنین نمی باشد و امکان موفقیت در رابطه با کاوش گنج درصد بسیار کمی میباشد. 

فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا سیستم انتن دار از وضعیت رادار تبعیت مینماید که از دسته رادار زمینی دستی میباشد که در دوربین حرارتی راداری یا رادار حرارتی دستی نیز بکاربرده میشود و سیستمهای انتن دار یا فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی مدلهای گوناگون دارا میباشند.

 عملیات بر روی یک نقطه نیازمند تجربه کافی و جامع برای کاوش هدف واقعی از هدف غیر واقعی میباشد.

 

فلزیاب انتنی راداری پیشرفته یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب در زمانی یک فلزیاب انتنی راداری پیشرفته میباشد که بتواند اهداف یا انواع فلزات یا طلا را با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تفکیک نماید که چنین قدرتی برای تفکیک طلا از دیگر مواد معدنی و منابع و ذرات مزاحم در دنیا فقط از یک فلزیاب فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل انجام است زیرا دیگر فلزیاب ها از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا مگنتی توان تفکیک فلزات با قدرت جدا اسازی مجزا را دارا نمی باشند و اگر تنظیمات تفکیک با عدد VDI را داشته باشند با تغییر عمق فلز یخصوص طلا عدد VDI انها متفاوت از عدد VDI واقعی طلا اشکار میگردد

فلزیاب انتنی پیشرفته باید دارای مدار الکترونیکی بنابر اصول رادار باشد فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی ازدسته سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب است که میتواند اهداف را ازفاصله دور شعاع زنی نموده و در محدوده دیوار و مرکز هدف نقطه زنی نماید