فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تست لوپ حرکتی

فلزیاب را که در روش حرکتی MOTION با لوپ یا کوئل یا سنسور مورد تست قرار دهید و با حرکت دادن سرجستجوگر یا لوپ یا کوئل یا سنسور بر روی سطح زمین بتواند طلا یا فلز تعیین شده را تفکیک نماید میتواند یک فلزیاب با توان خوب برای کار باشد و اگر فلزیاب در روش حرکتی بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید یک فلزیاب قابل اطمینان برای جستجو در هر نوع عملیات میباشد

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.FRH11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

 

 فلزیاب نتیجه تست

کار تست فلزیاب یک رایج در ایران میباشد و در دیگر کشورها این تست برای شرکت ها یا کارخانجات دارای گواهی تولید مفهوم نداشته بهترین نتیجه تست فلزیاب باید تفکیک طلا در روش حرکتی در عمق زیاد باشد ولی در ایران چون ساخت فلزیاب با اجازه تولید فلزیاب به انجام نمی رسد و اصولاً سازندگان فلزیاب افرادی هستند که اطلاعات پائینی در زمینه الکترونیک در نهایت در حد دانشگاهی داشته و تخصص در زمینه طراحی مدار فلزیاب پیشرفته یا علوم الکترونیک رادار ندارند برای بهتر جلوه دادن فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا مگنتومتر تصویری خود اقدام به روش های گوناگون تست فلزیاب نموده و از ان فیلم نیز تهیه نمود و کار تست خود را بهترین تست میدانند با انکه هیچکدام تست ها با طلا در عمق زیاد در روش حرکتی به انجام نمی رسد و روش تست و لوپ یا سنسور ثابت یا سر جستجوگر ثابت و حرکت فلز از جلو یا زیر ان روش تست اشتباه میباشد

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.MDT11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

 

فلزیاب فرکانس گیر

فلزیاب اگر در شرایطی قرار بگیرد که منبع دیگر به غیر از خود فلزیاب فرکانس یا میدان مغناطیس ایجاد نماید دچار اختلال میگردد و کاهش توان تفکیک یا تشخیص طلا یا انواع فلزات در عمق میگردد زیرا نیروی وارده از دیگر منابع مانند فرکانس گیر یا دستگاه فرکانس ساز یا هر جریان نیروی که به غیر از منابع منتشر کننده فلزیاب در صحنه کار عمل نماید یا انتشار فرکانس یا میدان مغناطیس نماید میتواند توان فلزیاب را در تشخیص یا مشخص نمودن فلز مورد تست دچار خطا یا کاهش توان در فلزیاب گردد به  این شرایط افت سیگنال در اثر نیروی دیگر یا تنزل سیگنال میگویند

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.RDT11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

فلزیاب تست صخره بزرگ

تست فلزیاب در روش حرکتی با سر جستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی با فاصله از فلز مهم است و اگر سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی را در یک صخره بزرگ یا زمین طبیعی کوهستانی یا هر نوع شرایط لایه زمین قرار داده و فلز را از زیر یا مقابل سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی عبور داده شود با شرایط زمین یکدست و بدون الودگی یا لایه های متفاوت یکسان است و دلیل ان این است که سرجستجو گر ثابت باشد در شرایط بالانس دستی یا اتوماتیک و تغییرات فاز از میدان مغناطیس ذرات مزاحم پدید نمی اید و جریان مغناطیس سرجستجوگر حالت ثابت داشته و با این وضعیت قدرت دقت و عمق فلزیاب بدست نمی اید  و این روش نمایش است و کار اصلی ان فلزیاب نمی باشد

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.GALAXY25.COM

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

گنج یاب

فلزیاب تست فلز با لوپ ثابت

اینکه با فلزیاب در کوهستان یا بر روی یک صخره تست فلزیاب را به انجام رسانده و لوپ ثابت باشد یا کوئل یا سنسور مغناطیسی ثابت باشد و فلز را از زیر صخره یا چند لایه گوناگون زمین عبور داده شود تست واقعی فلزیاب برای نشان دادن قدرت عمق و دقت ان فلزیاب نمی باشد زیرا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا هر نوع فلزیاب که بالانس زمینی یا بالانس اتوماتیک عمل نموده و فقط فلزات آهنی را از فلز غیر آهنی را تشخیص داده و مشخص مینماید در صورت ثابت بودن لوپ یا هر نوع سرجستجوگر دچار تغییرات در میدان مغناطیس سر جستجوگر یا لوپ نمیگردد تا بتوان به ثبات ان فلزیاب دست یافت و با این نوع تست توان فلزیاب مشخص نمیگردد

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

گنج یاب

بهترین ردیاب طلا

بهترین ردیاب طلا که معرفی میگردد باید توجه نمود چه مشخصاتی دارد ایا ان بهترین ردیاب طلا در شعاع زنی و نقطه زنی قدرت بالائی برای تفکیک طلا از انواع فلزات و منابع و ذرات مزاحم دارد یا فقط جهت تبلیغات بعنوان بهترین ردیاب طلا معرفی شده است بهترین ردیاب طلا که توان تفکیک طلا ا از منابع مزاحم دارد فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب انتنی جذبی با طراحی شده طبق اصول رادار با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

 09126270600

77071446 021

ردیاب طلا

فلزیاب

فلزیاب انتنی جذبی

فلزیاب | طلایاب | تریشورز