فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب دخمه دو موضوع متضاد با یکدیگر در تشخیص و تفکیک یا کاوش با فلزیاب میباشد دخمه منظور محلی است که در قدیم استفاده های گوناگون داشته زیرا در هر دوران دخمه معنای خاص خود راداشته مانند زمان حال که در زبان عام دخمه را به محل تنگ و تاریگ میگویند و ان معنا قدیم خود را در عام ندارد و بعضی از دخمه برای قرار دادن مردگان خود بهره میبردند فلزیاب دخمه را مانند یک کانال و چاه میتواند تشخیص دهد ولی مشکل دخمه که در درون ان مردگان یا اثار باستانی را قرار می دادند نسبت به یک کانل یا چاه این است که خود دخمه میتواند جریان مانند چاه و کانال را داشته باشد وضعیت رانش و کشش و فشار انواع جریان و نیرو انرژی و امواج و فرکانس متفاوت را داشته و یک جریان مغناطیس خارجی از این منابع پدید می اید که جریان مغناطیسی با تغییر جهت یا حرکت به اطراف دخمه حرکت نموده و جریان فرکانسی این وضعیت مغناطیسی با حرکت از نقاط سست تر یا نرم ترمیتواند از هواکش یا محل عبور یا محل حفاری مربوط به ان دخمه شکل گرفته که دارای مقاومت پایین تر باشد و این مقاومت پایین تر فشار نیروسرعت بالاتری از علائم نسبت به محدوده مرکز هدف یا دخمه را منتقل نموده واختلال در تشخیص فلزیاب ایجاد نماید و این وضعیت خطا در نقطه زنی فلزیاب شکل میگیرد اگر دیواره دخمه از سنگ یا منابع دست ساز باشد فشاربا تراکم بالاتررا در جهت انتقال علائم افزایش می دهد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب در تشخیص کانال روش خاص خود را دارد کانل خود برای انواع فلزیاب از نوع فلزیاب تصویری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی میتواند اختلال در جریان تشخیص و تفکیک ایجاد نماید و فلزیاب میتوان کانال و مسیرانرا مشخص نماید

وضعیت کانال در زیر زمین یک محدوده علائم افقی و عمودی را در زیر زمین ایجاد مینماید که این وضعیت علائم افقی و عمودی از پدیدار شدن جریان مغناطیس بین دیواره کانال با کف و سقف کانال میتواند پدید اید انچه که جریان بین دیواره مقابل کانال شکل میگیرد مربوط به علائم و جریان و انرژی و نیرو مغناطیس به شکل عمودی را شکل داده و انچه که از جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس و مغناطیس کف کانال و بالا کانال پدید می اید بصورت افقی میباشد که این دو علائم افقی از کف کانال با بالا کانال نیزبا هم میتواند متفاوت باشد زیرا سقف کانال یا بالا کانل به سمت سطح زمین نزدیکتر است و کف کانال به زمین اصلی یا جاذبه منظم یا مرتب همان منطقه نزدیک است این ارتباط بین دیواره ها و کف و سقف بر یکدیگر فشار وارد نموده و میتواند فلزیاب با یک وضعیت مغناطیسی با جهت تغییرسرعت و تغییر اندازه سرعت روبرو نموده و یک میدان جریان مغناطیسی یا فرکانسی را پدید اورده و فلزیاب ازاین تغییر جهات میتواند برای تشخیص کانال بهره ببرد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب چاه را میتواند تشخیص دهد یا فلزیاب چاه را بصورت هدف تشخیص می دهد این موارد دو موضوع قابل بررسی نسبت به نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن میباشد که باید از دید فلزیاب و نحوه عملکرد فلزیاب بیان گردد

چاه بطور طبیعی دارای تفاوت نسبت به اطراف خود میباشد و این تفاوت نسبت به جاذبه زمین در ان محدوده چاه دارای تغییرات میگردد و فلزیاب با این تغییرات اطراف چاه واکنش خواهد داشت ولی اگر یک هدف یا طلا در انتهای یک چاه قرار بگیرد کاوش و تفکیک ان هدف اصلی یا طلا با شرایط بحرانی بالاتری نسبت به یک هدف اصلی یا طلا قرار میگیرد که بر روی ان خاک زمین وجود داشته باشد

چاه و اطراف ان دارای مقاومت تغییر یافته نسبت به قسمتهای دیگر زمین همان محدوده میباشد چاه که سران پوشیده باشد یا باز باشد تحت فشار بالاتری در اطراف خود ایجاد مینماید و این فشار نیرو که وضعیت اینرسی و رانش و گرانش را در محدوده یک چاه پدید می اورد میتواند فلزیاب را با خطا در تشخیص مرکز خود چاه قرار دهد و رابطه بین لایه های زمین که بهم خورده است ناپایداری در جریان دو طرف چاه از جریان جاذبه زمین پدید می اید و همین موضوع میتواند در صورتیکه یک هدف اصلی یا طلا در کف چاه یا زیر چاه قرار گرفته باشد فلزیاب به راحتی نمی تواند تشخیص دهد و برای مشخص نمودن خود چاه توسط فلزیاب اختلاف فشارنیرو یا مقاومت بالا  میتواند باعث گردد که فلزیاب به درستی مرکز چاه را تشخیص ندهد و فلزیاب که دارای تنظیمات با عدد VDI میباشد توان تشخیص چاه را خواهد داشت زیرا تنظیم عدد VDI برای حفره یا چاه میتواند این اختلاف فشار نیرو یا ناپایداری نیرو یا جریان و انرژی را برای فلزیاب قابل تشخیص نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

انچه از فلزیاب تصویری برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن پدید میاید به جریان نوع خطوط افقی و عمودی جریان وانرژی و نیرو و محرکه الکتریکی یا دی الکتریک ان هدف دارد در دید فلزیاب تصویری دارد و ان دسته نقاط که در وضعیت برخورد خطوط جریان مغناطیس در یک هدف را پدید می اورد میتواند نقطه مهم پرتراکم برای تشخیص فلزیاب تصویری را شکل می دهد که فلزیاب این فشار تراکم علائم یا جریان و انرژی و فرکانس و امواج را بعنوان یک لکه رنگ اشکار مینماید که میزان رنگ و ترکیب رنگ ها در فلزیاب تصویری مرتبط به میزان تراکم علائم یا جریان یا انرژی یا مغناطیس ان مواد یا اهداف میباشد انچه که بعنوان بیشترین حد مواد معدنی و منابع وخاک عمومی یا مواد معدنی اکثریت در صحنه کار میباشد بعنوان رنگ پس زمینه یا بیشترین لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد و اهداف با تراکم بار مثبت به رنگ روشن و اهداف با تراکم بار منفی به رنگ تیره ظاهر میگردد که شکست علائم یا امواج یا جریان یا انرژی یا نیرو یا فرکانس میتواند موجب اختلال در تشخیص نوع رنگ لکه رنگ به نسبت نوع بازتاب این شکستگی در علائم میگردد که این منابع یا اهداف که با شکستگی علائم با انکه در اصل لکه رنگ با رنگ روشن به ترکیب رنگ دیگر یا تیره اشکار میگردد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 فلزیاب طلایاب عملیات پیکسل را با لکه رنگ بر روی برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری اشکار مینماید نوع پیکسل اشکار گردیده در فلزیاب تصویری به نوع برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری بستگی دارد در فلزیاب تصویری از نوع لکه رنگ سه رنگی تصویر بصورت پیکسل مربع یا مستطیل اشکار میگردد و در بعضی برنامه ها نرم افزار فلزیاب تصویری مانند فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO از شکل پیکسل خطی بهره برده می شود

کلاً فلزیاب تصویری به فلزیاب P.I.P معرفی میگردد و در عام به ان GPRS نیز کفته میشود

پیکسل که در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری بصورت رنگ ها متفاوت اشکار میگردد حاصل تشخیص مدار فلزیاب تصویری میباشد که بر روی صفحه نمایشگربصورت لکه رنگ از عملکرد قرار گرفتن پیکسل رنگ ها در کنار یکدیگر شکل میگیرد و انچه که در فلزیاب تصویری باعث اشکار گردیدن لکه رنگ ها می شود تغییرات است که در اطراف و محدوده سرجستجوگر فلزیاب تصویری از جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس و تفاوت مغناطیس از وضعیت میدان مغناطیس و خواص مغناطیس شکل میگیرد 

 به نسبت حرکت و بار مثبت و منفی یک هدف قانون القاء بطور طبیعی یک سیکل مغناطیس را پدید اورده که نیروی محرکه با قرار گرفتن در یک میدان مغناطیس خارجی دارای نظم و ترتیب میگردد و برای این است که لکه رنگ منظم در فلزیاب تصویری میتواند متعلق به هدف اصلی باشد و این عمل از دید فلزیاب تصویری بنابر نوع طراحی فلزیاب تصویری برای تشخیص هدف اصلی میباشد

  البته در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ نوع خواص مغناطیسی نیز در نظر گرفته میشود که نوع هدف با لکه رنگ به همراه رنگ و عدد VDI متعلق به ان هدف اشکار میگردد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب جستجو خودکارطلا یا هدف را نمی تواند بصورت تنظیمات اتوماتیک خودکار انجام دهد بلکه تنظیمات در اصل برای این تنظیمات است که دستی باشد و تنظیمات خودکار در مدار فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یک عمل ثابت را دارا میباشد که فلزیاب جستجو خودکار نماید و فلزیاب که بخواهد در هر وضعیتی توان عملیات جستجو را داشته باشد باید تنظیمات دستی را برای تشخیص موقعیت هدف اصلی یا طلا را داشته باشد

این موضوع را در رابطه با طلا بخصوص طلا GOLD که عمری از ان گذاشته باشد و مدت طولانی در زیر زمین مانده باشد و از جای اولیه و اصلی خود تغییر مکان نداده باشد یا بیرون نیامده باشد را میتوان بیان نمود و ان هم  تاثیرات نوع مواد معدنی و منابع و ذرات بر روی طلا و طلا بر روی اطراف خود موجب میگردد که علائم طلا در هر وضعیتی نسبت به نوع مواد معدنی و منابع و ذرات زمین تغییر یافته و طول و عرض یا ترکیب هم جهت یا همسو بودن ان با هدف اصلی یا طلا که مورد دید فلزیاب است قابل تشخیص نباشد و برای این است که فلزیاب جستجو خودکار طلا اتوماتیک طلا را نمی تواند در شرایط تغییر یافته تشخیص دهد یا بتواند از دیگر علائم تفکیک نماید و ان فلزیاب باید تنظیمات دستی برای تنظیم طلا در شرایط گوناگون بنابر ستون سمت چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را داشته باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز