فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب هانکس HANX یک فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب تصویری لیزری میباشد فلزیاب هانکس در عملیات کوهستانی قدرت بالای داشته و میتواند در هر شرایطی عمل نماید فلزیاب هانیکس جزو تنها فلزیاب های میباشد که تنظیمات مربوط به زمین را بطور کامل دارا است

فلزیاب هانکس دارای تنظیم تارگت ایکس TARGET X بصورت مجزا از تنظیم ترشهولد THRESHOLD میباشد و همین تنظیم در فلزیاب هانکس توان کاوش اهداف اصلی یا طلا را در مناطق بهم ریخته از نظر مواد معدنی و منابع و ذرات به حد بالای میرساند

فلزیاب هانکس از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که توان بالای در تفکیک اهداف از یکدیگر دارد و میتواند ذرات را از دیگر منابع و هدف اصلی یا طلا تشخیص داده و تفکیک نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب هیواکس HIVAX از نوع فلزیاب تصویری میباشد فلزیاب هیواکس با دو برنامه تفکیک رنگ COL PRO و برنامه لکه رنگی سه رنگ عمل نموده وفلزیاب هیواکس اهداف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن را با عدد VDI میتواند تفکیک نموده و جدا نماید

فلزیاب هیواکس دارای تنظیمات ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED برای تشخیص نوع وضعیت علائم هدف اصلی یا طلا در شرایط واکنشی با علائم نامتعادل میباشد

فلزیاب هیواکس تنظیم اس اتی اسپید SAT SPEED رادارد که در روش حرکتی و نقطه زنی توان فلزیاب هیواکس را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا در زمینهای متفاوت افزایش می دهد

فلزیاب هیواکس از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که توان بالای در تفکیک اهداف از یکدیگر دارد و میتواند ذرات را از دیگر منابع و هدف اصلی یا طلا تشخیص داده و تفکیک نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب رسکن RASCAN یک فلزیاب تصویری با تکنولوژی بالا درزمینه کاوش اهداف و طلا و نقره و مس و روی و اهن میباشد فلزیاب رسکن در زمینه جستجو اهداف توان تفکیک اهداف را با عدد VDI داشته و فلزیاب رسکن میتواند هر نوع هدف یا طلا یا ذرات یا منابع و حفره یا چاه را تشخیص داده و جدا نموده و پیدا نماید و همین توان جداسازی در فلزیاب رسکن قدرت تشخیص و تفکیک فلزیاب رسکن را به حد مطلوب رسانده

فلزیاب رسکن تنظیمات کروش COARSE را دارا میباشد که برای عملیات در زمینهای سفت و سخت میباشد که توان فلزیاب رسکن را در زمینهای الوده و بهم ریخته میتواند به حد مطلوب برساند

فلزیاب رسکن تنظیمات فاین FINE را دارا میباشد که برای تشخیص اهداف با شرایط نرم مانند طلا در زمینهای سفت و سخت یا یکدست توان فلزیاب را افزایش داده یا برای اهداف یا طلا که پارا مغناطیس است عمل فلزیاب را افزایش می دهد

فلزیاب رسکن یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب صد در صدی یا فلزیاب با تفکیک صد در صدی  را باید در حین کار اصلی یا تشخیص هدف اصلی یا طلا در فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا شعاع زنی یا نقطه زن یا ردیاب بدست اورد

فلزیاب صد در صدی را باید از چند جنبه در نظر گرفت توان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در عمق یابی و توان فلزیاب در نقطه زنی و توان فلزیاب در تفکیک و توان فلزیاب برای عملکرد در زمین الوده و توان فلزیاب درتشخیص هدف اصلی از ذرات و توان فلزیاب در ثبات برای تشخیص هدف اصلی یا طلا و توان کار در رطوبت با فلزیاب از مواردی است که باید مورد نظر قرار بگیرد

فلزیاب که صد در صد تفکیک نماید یک امر عادی برای فلزیاب از نوع فرکانس القائی  یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLE با عدد VDI میباشد و همین موضوع که یک فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد این توان را در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب ایجاد مینماید که بتواند درصحنه کار الوده و مرطوب و ذرات باثبات کامل یک هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و پیدا نماید

دیگر فلزیاب ها یا طلایاب ها یا گنج یاب ها که این تکنولوژی را دارا نمی باشند هر کدام عملکرد ضعیفتری در تشخیص و کاوش هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

شعاع زن یا شعاع یاب هر دو یکی میباشد و کلمه شعاع یاب را در انجا بکار میبرند که فلزیاب انتنی توان تفکیک یک هدف اصلی یا طلا را داشته باشد و شعاع یابی یک فلزیاب انتنی در این است که بتواند یک هدف اصلی یا طلا را از فاصله دور مورد ردیابی قرار داده و محل و محدوده ان هدف اصلی یا طلا را بنابرعدد VDI مشخص نماید

شعاع یابی برای یک فلزیاب انتنی که دارای مدار فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی میباشد بکار برده می شود زیرا شعاع زنی را با یک دسته انتن خالی بدون مدار فلزیاب انتنی نیز میتوان انجام داد ولی اینکه یک دسته انتن خالی بتواند قدرت یابندگی یک هدف اصلی و طلا را داشته و بعد بتواند ذرات و دیگر مواد معدنی و منابع را تشخیص دهد وجود ندارد و برای ان است که در رابطه با دسته انتن خالی بدون مدار فلزیاب انتنی نمی توان کلمه شعاع یاب را بکار برد

اما یک فلزیاب انتنی که دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار باشد میتواند یابنده یک هدف اصلی یا طلا بنابر عدد VDI بوده و این توان فلزیاب انتنی را شعاع یاب میتوان گفت زیرا این فلزیاب انتنی میتواند با تغییر تنظیمات بین هدف اصلی یا طلا و ذرات را تشخیص داده و قدرت بایندگی برای تفکیک را دارا است

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

نقطه زن طلا میتواند فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب لیزری باشد که میتواند هدف اصلی یا طلا را با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE جدانموده و تفکیک نماید ولی نقطه زن طلا یا نقطه زن گنج که بعنوان طلایاب در جهت مصارف گنج یابی معرفی میگردد یک بیان عام برای کلمات مهاوره ای میباشد ولی در بیانات فروشندگان فلزیاب که میخواهند خریدار فلزیاب را دچار توهم گنج نماید از کلمه نقطه زن طلا با عنوان طلایابی یا گنج یابی بهره میبرند خریدار فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باید مطلع باشد که بکار گیری این کلمه نقطه زن طلا یا نقطه زن گنج یا نقطه زن دفینه یا نقطه زن عتیقه میتواند فقط برای یک فروشنده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پایه مبحثی داشته باشد ولی برای متخصصین و پژوهشگران و دانشمندان علوم الکترونیک و رادار یک استعاره تبلیغاتی یا کلمه عام در کاربر روزانه دارد

طلا در وضعیت مواد معدنی و منابع و ذرات اطراف خود در اثر مرور زمان میتواند در اطراف خود اختلال فرکانسی یا جریان وانرژی و نیرو و تششعات و ولتاژایجاد نموده که این اختلال فرکانسی یا امواج یا جریانات اطراف یک هدف اصلی یا طلا یا گنج نویزمختل را ایجاد نموده که به این نویز مختل نویز فریبکار نیز میگویند زیرا این نویزمختل شده در اطراف یک هدف قدیمی و گنج یا طلا قدیمی پدید امده و دید فلزیاب را منحرف نموده یا فریب داده و خود را به جای مرکز هدف اصلی یا گنج یا دفینه به دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نشان می دهد