فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب شعاع زن که از نوع راداری باشد و نقطه زنی نماید یک فلزیاب انتنی با اصول رادار فرکانسی میباشد که فلزیاب انتنی فرکانسی راداری در مدار خود دارای ترکیب طراحی جداسازی میدان مغناطیس منابع از جریان میدان الکتریکی متعلق به انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات میباشد که این شرایط در رادار فرکانسی با قدرت شعاع زنی با فاصله زیاد حاکم میباشد و در مدار فرکانسی فلزیاب انتنی تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان نقطه زنی را شکل می دهد

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا

فلزیاب راداری تفکیک طلا را در کوهستان یا زمین الوده میتواند با شرایط فرکانس تشخیص داده و تفکیک نماید و فلزیاب راداری طبق اصول رادار با تشخیص فرکانس عمل مینماید و اینکه فلزیاب راداری از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب آنتنی فرکانسی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسور فرکانسی بنابر تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند طلا را در عمق زیاد در کوهستان تشخیص داده و تفکیک نماید از ساختار جداسازی انرژی بازتاب شده در فرکانس منابع و طلا و فلزات میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن

فلزیاب تصویری تفکیک دار فرکانسی شکل طلا یا انواع فلزات را بصورت لکه رنگ از آنجا میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید که طلا یک فلز غیر مغناطیس میباشد و طلا در طول زمان دچار تغییرات ملوکول درونی نمیگردد و برای همین در طول زمان پوسیده نمی شود و شرایط طلا جدید با طلا قدیم از نظر ساختار یکسان میباشد و همین عاملی میگردد که فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم و ترشهولد THRESHOLD بتواند طلا جدید یا طلا قدیم را تشخیص داده و تفکیک نماید

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری

 

فلزیاب تصویری قابل اطمینان در اصل فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب تصویری جذبی میباشد زیرا فلزیاب تصویری فرکانسی میتواند شرایط فرکانس طلا یا انواع فلزات طبق اصول تنظیمات تفکیک در ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD به انجام رسانده و همین شرایط در تشخیص فرکانس است که قدرت عمق فلزیاب تصویری فرکانسی را افزایش داده و اطمینان را برای کاوش طلا یا انواع فلزات ایجاد مینماید

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب

 

فلزیاب تصویری در اصل عمل تشخیص تغییرات فرکانس را مورد ارزیابی قرار داده و این جریان تشخیص تغییرات فرکانسی فقط در فلزیاب تصویری فرکانسی طراحی شده طبق اصول رادار بدست می آید و مدار فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب تصویری جذبی میتواند تغییرات بازتاب شده از فرکانس طلا یا فلز مورد نظر را طبق اعداد وی دی ای VDI تعیین شده در ادیت EDIT با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD جداگانه تفکیک نموده

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن

 

 

اصول نحوه کار فلزیاب تصویری تفکیک دار برای تفکیک طلا یا انواع فلزات تشخیص انرژی حاصله از فرکانس طلا یا انواع فلزات مانند شرایط تشخیص رادار فرکانسی میباشد و برای همین شرایط است که فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد تفکیک نموده و با لکه رنگ با رنگ های متفاوت آشکار نماید

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری