فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ساخت فلزیاب سنتی را میتوان شاقولی در نظر گرفته شود و در مورد تفکیک یا تشخیص فلزیاب نحوه قرار گرفتن زاویه سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده موج یا جریان یا انرژی نسبت به جهت هدف در پاسخگوئی سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نسبت به تنظیم تفکیک و تشخیص موثر است و اگر زاویه سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده فلزیاب نسبت به موقعیت هدف صحیح و منظم نباشد در تشخیص سیستم فلزیاب برای تفکیک نوع هدف اثر خواهد داشت و فلزیاب سنتی از نوع شاقولی چون خود یک نوع سرجستجوگر میباشد و بدون مدار الکترونیکی است و دارای ثبات در حرکت نمی باشد در عمل تفکیک طلا یا فلزات با خطا در زاویه روبرو میشود

 البته در فلزیاب الکترونیکی میتوان ساخت فلزیاب سنتی را همان دسته فلزیاب ها معمولی ازنوع فلزیاب  ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. در نظر گرفته شود

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب حرفه ای را میتوان یک فلزیاب پرقدرت با تنظیمات تفکیک طبق طبقه فرکانس در تفکیک دانست و در مورد تفکیک یا تشخیص فلزیاب میزان فاصله سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده موج یا جریان یا انرژی نسبت به جهت هدف در پاسخگوئی سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نسبت به تنظیم تفکیک و تشخیص موثر است و اگر فاصله  سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده نسبت به موقعیت هدف تغییر یابد در تشخیص سیستم فلزیاب برای تفکیک نوع هدف اثر خواهد داشت و هر چه عمق یا فاصله هدف با سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده  فلزیاب بیشتر باشد امکان تغییر در نوع کد یا عددی که در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC درسیستم فلزیاب افزایش می یابد.

فلزیاب حرفه ای برای دو هدف یکسان از نظر نوع الیاژ و اندازه در یک محدوده  ولی در دو عمق متفاوت امکان بهره گیری از دو نوع کد یا عددی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارکت ایکس TARGET X وجود داشته و اپراتور میتواند برای هدف در فاصله زیاد یا عمق بالا بخصوص در روش حرکتی یا شعاع زنی یا AC  کد یا عدد مورد نظر هدف را در همان طبقه از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE یا تنظیم EDIT یا VDI DISC به همراه در نظر داشتن شرایط صحنه کار و الیاژ هدف در تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX برابر اندازه هدف تعیین نموده و برای اهداف در فاصله یا عمق کم بخصوص درروش  غیر حرکتی یا نقطه زنی یا DC از اعداد پائین تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X متعلق به اهداف کوچک به همراه کد یا اعداد پائین همان طبقه از جدول تفکیک و تشخیص VDI DISC یا EDIT که مورد نظر اپراتور میباشد که  در روش حرکتی یا شعاع زنی AC بهره برده است تعیین میگردد .

بعضی مواقع در مدلها بخصوص سیستمهای فلزیاب اعداد دیجیتالی یا لکه تصویری  یا تصویر و عددی قراردادی  فاصله سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده موج یا جریان یا انرژی با هدف تغییر نماید اطلاعات ارائه شده نیز دچار تغییر میگردد

در تعدادی از سیستمهای فلزیاب  اعداد دیجیتالی یا لکه تصویری  یا تصویر و عددی قراردادی  فاصله سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده موج یا جریان یا انرژی کمتر باشدامکان توانایی تفکیک توسط سیستم فلزیاب  افزایش میابد و واکنشهای ارائه شده برای اپراتور با یک هدف از همان نوع یا یکسان متفاوت میگردد و این تجربه اپراتور است که میتواند بین این اختلاف را تشخیص دهد یا سیستم فلزیاب حرفه ای را بصورتی تنظیم نماید که واکنش سیستم فلزیاب برای اینگونه اهداف در این شرایط یکسان ارائه گردد البته توجه نمائید که در مدل انتن دار و صوتی نیز این شرایط میتواند حاکم گردد و اپراتور را از تشخیص هدف واقعی منحرف نماید چون عواملی که بر روی موج یا جریان یا انرژی برگشتی تأثیر می‌گذارند کمتر خواهد بود.

بعضی اشخاص از سیستم رادیو در جهت ساخت فلزیاب با رادیو عمل نموده که این نوع فلزیاب ها دارای ساختار ساده ای میباشد و توان بالای ندارد.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

ساخت فلزیاب تفکیکی برای این طراحی میگردد که بتواند اهداف بخصوص طلا را در عمق زیاد کاوش نماید ودر فلزیاب معمولی یا دیگر فلزیاب ها که مدار انها طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI نمی باشد  و از دسته فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR و دارای تنیمات EDIT میباشد اگر عمق یا فاصله هدف با سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده فلزیاب بیشتر باشد امکان تغییر در نوع کد یا عددی که در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC دراین دسته سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب افزایش می یابد

البته درساخت فلزیاب تفکیکی از نوع  فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی مواردی درنظر گرفته میشود که فلزیاب تشعشع و ولتاژ یا جریان و انرژی از طریق تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تنظیم نسبت به نوع و ابعاد و وضعیت صحنه کار میباشد اپراتور میتواند عملیات  منظمی را در ان صحنه کار به انجام رساند 

 در صورتی که در اینگونه سیستمها فلزیاب تنظیمات را متناسب با ان صحنه کار و اهداف تعیین نمائید این مشکل تفاوت فاصله بر روی عمق هدف که بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC پدید نخواهد امد و زاویه قرار گرفتن هدف نسبت به موج یا جریان یا انرژی ارسالی در برگشت امواج و انرژی و جریان به شکل واقعی و صحیح مؤثر است و به همین دلیل در نقطه‌ زنی DC  اپراتور باید دقت عمل بیشتری در پیدا کردن مرکز هدف به عمل آورد و نسبت زاویه عامل ارسال کننده موج یا جریان یا انرژی  به محل هدف را با دقت بیشتری تنظیم نماید .

 ساخت فلزیاب تفکیکی یا فلزیاب تفکیک دار به سیستمهای فلزیاب اطلاق میگردد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

اموزش ساخت فلزیاب باید با در نظر گرفتن ترکیب نوع سرجستجوگر با توان ایجاد واکنش دقیق بر روی طلا یا هدف اصلی باشد و یکی از دلایلی که برای تشخیص وتفکیک بهتر فلزیاب طول آنتن یا اندازه کوئل و لوپ بزرگ یا توانائی سنسور را با شرایط حرارت سنج یا لیزر یا مادون قرمزیا التراسونیک  انتخاب می‌نمایند برای این است که بتوانند اهداف را در مناطق الوده بهتر یا در عمق بیشتر تفکیک و تشخیص نمایند  در بعضی فلزیاب ها مدلها سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده کربنی بکار برده میشود که بیشتر مخصوص سیستمهای FCD یا رادار زمینی دستی یا مرکب یا فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اندازه سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده این نوع سیستمها فلزیاب مخصوص خودشان میباشد و اندازه انها زیاد در عملکرد سیستم فلزیاب تاثیر نخواهد داشت زیرا تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این عمل را برای این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی انجام می دهد

در سیستمهای فلزیاب با سنسور مادو ن قرمز اندازه سرجستجوگر مطرح نمی باشد زیرا این سیستمها فلزیاب سنسوری یا مادون قرمز دارای شرایط خاص برای تشخیص میباشد و علائم را بطور طبیعی پراکنده نموده و علائم پراکنده را نیزدریافت مینماید.

 اموزش فلزیاب را در زمان خرید بیاموزید و یک هدف را در سطح و عمق پیدا نمائید تا به توان سیستم فلزیاب دست یابید.

 اموزش ساخت فلزیاب برای اموزش اولیه ساخت فلزیاب میباشد و مدارات حرفه ای هیچ زمان در اختیار عام قرار نمیگیرد یا دارای نواقصی است در نقشه ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که امکان ساخت فلزیاب با کیفیت بالا را از سازنده فلزیاب میگیرد.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

اموزش ساخت طلایاب را که بصورت عام دراختیار عموم قرار میگیرد در اصل از قانون تفکیک یابنده یا فلزیاب با عدد VDI بهره نمی برد

 اموزش ساخت طلایاب را باید از ساخت فلزیاب حرفه ای اغاز نمود تا بتوان فلزیاب با تفکیک را برای تفکیک طلا ساخت واین نوع فلزیاب که دارای تفکیک با عدد VDI است ساخت ان کار هر شخصی نمی باشد زیرا نوع نقشه مدار این دسته فلزیاب حرفه ای از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در اختیار هر فرد یا شخص یا شرکت فلزیاب نمی باشد که در اختیار عموم قرار دهد و ساخت طلایاب حرفه ای  برای اینکه توانائی کاوش در سیستم فلزیاب را تا حد ممکن افزایش یابد قسمتهای مربوط به تنظیم سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را به صورت مرحله ای در مدار فلزیاب به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC طراحی نموده  تا در تفکیک و تشخیص هدف سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  توانائی بهتری را بدست اورد و البته این عمل را متناسب با نوع روش جستجو طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام میرسانند .

 اموزش ساخت طلایاب همان اموزش ساخت فلزیاب است .

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب برتر یا فلزیاب بهتران دسته فلزیاب یا طلایاب است که توان تفکیک انواع فلزات مانند طلا را از ذرات انرژی دیگر مواد معدنی و منابع دارا باشد و فلزیاب در مناطقی که صاف و یکدست است یا هدف نسبت به وضعیت صحنه کار سازکار است یا هدف در شرایط نظم در الیاژ یا شکل فیزیکی را دارا میباشد تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRERSHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  یا قسمت‌هایی که مربوط به اندازه هدف است در روش نقطه زنی DC کاهش می‌دهند یا از پائین ترین عدد ان طبقه از اعداد سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X متعلق به اندازه همان هدفی که اپراتور تعیین نمود است بهره میبرند .

فلزیاب برتر یا فلزیاب بهترمانند اینکه برای یک هدف با اندازه بزرگ اعداد تعیین شده در تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X از اولین عدد از اعداد بالای ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در روش حرکتی یاشعاع زنی  ACبهره برده میشود و برای همین درفلزیاب برتر یا فلزیاب بهتر مشخص نموده مرکز هدف در روش نقطه زنی DC تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بر روی اعداد میانگین قرارداده  پس در نتیجه برای اهداف با اندازه و ابعاد دیگر نیز تنظیمات سطح و حجم را با همین ترتیب با اولین عدد از اعداد ابعاد همان طبقه مد نظر در تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در روش حرکتی یا شعاع زنی AC فلزیاب بهره ببرید و برای عملیات در روش نقطه زنی DC با فلزیاب عدد منتهی به تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یک طبقه پائین تر از عدد تنظیمات سطح و حجم  یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X درروش حرکتی یا شعاع زنی AC در سیستم فلزیاب  تعیین میگردد.

 فلزیاب برتر ان فلزیابی برتر است که در زمان اموزش و سپس تست خودتان بتوانید هدف را در سطح و عمق کاوش نمائید و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا باشد.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز