فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

انواع رنگ لکه رنگ فلزیاب تصویری بستگی به طراحی نوع نرم فزار فلزیاب تصویری داشته که نرم افزار فلزیاب تصویری در حالت عمومی نرم افزارلکه رنگی سه رنگ میباشد

 در حالت عمومی شرایط چند رنگ یا دو و سه رنگ  بر روی صفحه نمایشگر پدیدار میگردد که رنگهای   قرمز RED ،  سبز GREEN ، ابی BLUE که RGB به ان میگویند یا قرمز RED ، ابی BLUE ، زرد YELLOW که به ان RBY میگویند

فلزیاب تصویری میتواند نسبت به نوع برنامه نرم افزار تعیین شده در تنظیمات تعیین رنگ IND COL دارای انواع رنگ ها برای تشخیص وضعیت هدف اصلی یا طلا از دیگر منابع و ذارت باشد که این نوع تعیین رنگ IND COL در رنگ های متفاوت در نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO یا گلکسی موجود میباشد که این نوع نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO فقط در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X کاربرد برای کارایی تفکیک فلزات یا طلا را دارد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز 

فلزیاب تصویری نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO از پیشرفته ترین نرم افزار فلزیاب تصویری دارای تفکیک با عدد VDI میباشد

فقط نرم افزارفلزیاب تصویری از نوع برنامه تفکیک رنگ COL PRO با تفکیک عدد VDI با دیگرانواع نرم افزار فلزیاب تصویری متفاوت میباشد و فقط قابل نصب بر روی فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب تصویری برای اینکه بتواند با ترکیب نرم افزارهماهنگ باشد باید قدرت تشخیص منابع یا مواد معدنی یا فلزات یا طلا را از روی انرژی درونی ان فلز یا طلا داشته باشد

 فلزیاب تصویری که بخواهد با اختلاف فاز نوع هدف یا طلا را مشخص نماید مطمئناً نمی تواند یک هدف یا طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و مشخص نماید تا بصورت لکه رنگ در نرم افزار فلزیاب تصویری اشکار گردد زیرا در سطح و عمق زمین تغییرات فاز از میدان مغناطیس منابع و مواد معدنی برای فلزیاب یا دستگاه های مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتر پدید می اید که این نوع فلزیاب ها در صورتی تصویری گردد لکه رنگ های بیخودی یا غیرمفید بسیار از خود اشکار مینماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

انواع نرم افزار فلزیاب تصویری طراحی و به بازار فلزیاب تصویری ارائه شده است که تمامی این نرم افزار های فلزیاب تصویری برای فلزیاب تصویری فرکانسی طراحی شده است

نرم افزارفلزیاب تصویری در حالت عمومی نرم افزار P.I.P یا P.P.I میباشد که دارای چند رنگ مشخص میباشد که بعضی از نرم افزارهای فلزیاب تصویری دارای تفکیک با اعداد VDI یا تصاویر یا رنگهای گوناگون میباشد که هر نوع از انواع  نرم افزارها فلزیاب تصویری از نظر عملکرد پایه ای دارای شرایطی یکسان میباشد ولی هر کدام از انواع نرم افزار فلزیاب تصویری به یک شکل یا گونه توسط طراح اجراء شده است  به نرم افزارفلزیاب تصویری برنامه مختصاتی بر روی صفحه نمایشگر نیز میگویندDISPLAY COORDINATE P.I.P که به مخفف DIS CDR P.I.P مینامند.

نرم افزار فلزیاب تصویری درنحوه عملکرد اشکار شدن لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اثر میگذارد و این نوع اشکار شدن لکه رنگ به نوع مدار فلزیاب تصویری ارتباط داشته و با وجود یک مدار فلزیاب تصویری با کیفیت اصول رادار تصویری نوع ترکیب تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری نیز میتواند در ایجاد شرایط مطلوب برای مشخص شدن لکه رنگ اثر تشخیص فلزات یا طلا را افزایش دهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب تصویری پیکسل را بصورت لکه رنگ در صفحه نمایشگر اشکار مینماید و نرم افزار فلزیاب تصویری طبق عملکرد پیکسل در تصویرد P.P.I میباشد و وضعیت پیکسل P.P.I دارای دو نوع عملیات در رادار میباشد.

اول از طریق عملی و پیاده نمودن نقشه و شکل مسیر و مختصات اطراف هدف یا طلا یا گنج برای پیدا نمودن محدوده و مرکز هدف یا گنج طلا میباشد

 روش دوم آن است که مختصات هدف یا گنج طلا یا زیرخاکی  توسط لکه رنگ تصویری بر روی صفحه نمایشگر یا LCD توسط برنامه P.I.P قابل مشاهده و اجرا میباشد که به عملکرد اولی عملیات دستی و مختصات بر سطح زمین GROUND COORDINATE  و به اختصار به GND CRD میگویند و در روش دوم عملیات مختصات بر صفحه نمایشگر و ترکیب هدف بدست آمده تلقی میگردد

هر پیکسل اشکار شده در زمان تصویرگیری طبق تنظیمات کام یا قدم بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید که در اصل این پیکسل ها طبق شکل حرکت سرجستجوگر میتواند تصویر تغییرات یا فلزات یا طلا را بصورت لکه رنگ مشخص مینماید

قدم دقیق و درست برداشتن یا حرکت منظم سرجستجوگر فلزیاب تصویری موجب میگردد لکه رنگ های منظم مربوط به هدف اصلی یا طلا بهتر و واضح تر اشکار گردد که اشتباه در قدم برداشتن میتواند پیکسل اشکار گردیده را با بی نظمی روبرو نموده و حتی اگر هدف یا طلا در ان محدوده نباشد موجب گردد که لکه رنگ شبیه به هدف اصلی یا طلا ظاهر گردد و برعکس نیز میتواند اتفاق افتاده و کام یا قدم منظم برنداشتن موجب از بین رفتن شکل اصلی لکه رنگ هدف اصلی یا طلا بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری گردد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

نرم افزار فلزیاب تصویری طبق اصل برنامه نرم افزاررادارتصویر طراحی گردیده شده است و برای همین مدار فلزیاب تصویری باید طبق اصول رادار زمینی دستی طراحی گردد

سیستمهای فلزیاب تصویری دارای برنامه تصویری ازساختار نرم افزار PART COLOUR یا P.P.I یا P.I.P بهره میبرند که اصل بنیان و پایه آن متعلق به سیستم های رادار تصویری میباشند و نرم افزار مربوط به همان سخت افزار آن را قابل تبدیل برای استفاده در لپ تاب و صفحه دیجیتال یا LCD  یا صفحه نمایشگر مینمایند

نرم افزار فلزیاب تصویری در اصل طبق اصول نرم افزار رادار تصویری طراحی شده است و برای این است که نرم افزار فلزیاب تصویری بر روی فلزیاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای تشخیص انواع فلزات و طلا کاربرد داشته و در دیگر فلزیاب ها نمی توان از نرم افزار فلزیاب تصویری با کیفیت تغییرات تنظیمات نرم افزار بطور کامل و دقیق بهره برد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب دارای ستون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای مشخص شدن انواع فلزات و مواد معدنی و منابع را دارا میباشد

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارای ستونهای حروفی که منابع و مواد معدنی و الیاژ یا نوع هدف را مشخص نموده است و ستون اعداد که مقابل ستون حروفی میباشد و مشخصه نوع طبقه اهداف و منابع و مواد معدنی میباشد ستون میانی یا ستون سمت راست که مبین اهداف همگن یا هم مکان یا شبیه به هم میباشد که بیشتر متعادل اهداف در زمینهای میباشد که در هدف در ان منابع یا مواد معدنی در ان منطقه قرار گرفته اند.

در ستون چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را درج شده است که در ارزیابی برای تشخیص هدف مورد نظر بخصوص طلا که قدرت انرژی پذیری از اطراف خود را دارد بکار می اید تا بتوان با تغییر عدد VDI نقطه مرکز اصلی هدف یا طلا را با کیفیت بهتر تشخیص داده

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز