فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

انواع نرم افزار فلزیاب تصویری طراحی و به بازار فلزیاب تصویری ارائه شده است که تمامی این نرم افزار های فلزیاب تصویری برای فلزیاب تصویری فرکانسی طراحی شده است

نرم افزارفلزیاب تصویری در حالت عمومی نرم افزار P.I.P یا P.P.I میباشد که دارای چند رنگ مشخص میباشد که بعضی از نرم افزارهای فلزیاب تصویری دارای تفکیک با اعداد VDI یا تصاویر یا رنگهای گوناگون میباشد که هر نوع از انواع  نرم افزارها فلزیاب تصویری از نظر عملکرد پایه ای دارای شرایطی یکسان میباشد ولی هر کدام از انواع نرم افزار فلزیاب تصویری به یک شکل یا گونه توسط طراح اجراء شده است  به نرم افزارفلزیاب تصویری برنامه مختصاتی بر روی صفحه نمایشگر نیز میگویندDISPLAY COORDINATE P.I.P که به مخفف DIS CDR P.I.P مینامند.

نرم افزار فلزیاب تصویری درنحوه عملکرد اشکار شدن لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اثر میگذارد و این نوع اشکار شدن لکه رنگ به نوع مدار فلزیاب تصویری ارتباط داشته و با وجود یک مدار فلزیاب تصویری با کیفیت اصول رادار تصویری نوع ترکیب تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری نیز میتواند در ایجاد شرایط مطلوب برای مشخص شدن لکه رنگ اثر تشخیص فلزات یا طلا را افزایش دهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب تصویری پیکسل را بصورت لکه رنگ در صفحه نمایشگر اشکار مینماید و نرم افزار فلزیاب تصویری طبق عملکرد پیکسل در تصویرد P.P.I میباشد و وضعیت پیکسل P.P.I دارای دو نوع عملیات در رادار میباشد.

اول از طریق عملی و پیاده نمودن نقشه و شکل مسیر و مختصات اطراف هدف یا طلا یا گنج برای پیدا نمودن محدوده و مرکز هدف یا گنج طلا میباشد

 روش دوم آن است که مختصات هدف یا گنج طلا یا زیرخاکی  توسط لکه رنگ تصویری بر روی صفحه نمایشگر یا LCD توسط برنامه P.I.P قابل مشاهده و اجرا میباشد که به عملکرد اولی عملیات دستی و مختصات بر سطح زمین GROUND COORDINATE  و به اختصار به GND CRD میگویند و در روش دوم عملیات مختصات بر صفحه نمایشگر و ترکیب هدف بدست آمده تلقی میگردد

هر پیکسل اشکار شده در زمان تصویرگیری طبق تنظیمات کام یا قدم بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید که در اصل این پیکسل ها طبق شکل حرکت سرجستجوگر میتواند تصویر تغییرات یا فلزات یا طلا را بصورت لکه رنگ مشخص مینماید

قدم دقیق و درست برداشتن یا حرکت منظم سرجستجوگر فلزیاب تصویری موجب میگردد لکه رنگ های منظم مربوط به هدف اصلی یا طلا بهتر و واضح تر اشکار گردد که اشتباه در قدم برداشتن میتواند پیکسل اشکار گردیده را با بی نظمی روبرو نموده و حتی اگر هدف یا طلا در ان محدوده نباشد موجب گردد که لکه رنگ شبیه به هدف اصلی یا طلا ظاهر گردد و برعکس نیز میتواند اتفاق افتاده و کام یا قدم منظم برنداشتن موجب از بین رفتن شکل اصلی لکه رنگ هدف اصلی یا طلا بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری گردد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

نرم افزار فلزیاب تصویری طبق اصل برنامه نرم افزاررادارتصویر طراحی گردیده شده است و برای همین مدار فلزیاب تصویری باید طبق اصول رادار زمینی دستی طراحی گردد

سیستمهای فلزیاب تصویری دارای برنامه تصویری ازساختار نرم افزار PART COLOUR یا P.P.I یا P.I.P بهره میبرند که اصل بنیان و پایه آن متعلق به سیستم های رادار تصویری میباشند و نرم افزار مربوط به همان سخت افزار آن را قابل تبدیل برای استفاده در لپ تاب و صفحه دیجیتال یا LCD  یا صفحه نمایشگر مینمایند

نرم افزار فلزیاب تصویری در اصل طبق اصول نرم افزار رادار تصویری طراحی شده است و برای این است که نرم افزار فلزیاب تصویری بر روی فلزیاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای تشخیص انواع فلزات و طلا کاربرد داشته و در دیگر فلزیاب ها نمی توان از نرم افزار فلزیاب تصویری با کیفیت تغییرات تنظیمات نرم افزار بطور کامل و دقیق بهره برد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب دارای ستون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای مشخص شدن انواع فلزات و مواد معدنی و منابع را دارا میباشد

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارای ستونهای حروفی که منابع و مواد معدنی و الیاژ یا نوع هدف را مشخص نموده است و ستون اعداد که مقابل ستون حروفی میباشد و مشخصه نوع طبقه اهداف و منابع و مواد معدنی میباشد ستون میانی یا ستون سمت راست که مبین اهداف همگن یا هم مکان یا شبیه به هم میباشد که بیشتر متعادل اهداف در زمینهای میباشد که در هدف در ان منابع یا مواد معدنی در ان منطقه قرار گرفته اند.

در ستون چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را درج شده است که در ارزیابی برای تشخیص هدف مورد نظر بخصوص طلا که قدرت انرژی پذیری از اطراف خود را دارد بکار می اید تا بتوان با تغییر عدد VDI نقطه مرکز اصلی هدف یا طلا را با کیفیت بهتر تشخیص داده

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب با تفکیک جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را برای تفکیک طلا یا تفکیک گنج یا تفکیک انواع فلزات دارا است و اعداد و نوع اهداف ومنابع و مواد معدنی را مشخص مینماید که به تنظیمات ان EDIT یا VDI DISC میگویند این جدول در تمامی سیستمهای دنیا یکسان است و فقط امکان دارد طراحان چیدمان اعداد انرا از صفرتا ده یا صفر تا صد قرار دهند در بعضی سیستمها فلزیاب یا طلایاب عدد یک VDI همان عدد صفر (0) میباشد.

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتواند در فلزیاب های مانند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب BFO و فلزیاب تی ار TR نیز برای تفکیک اهداف یا طلا با عدد VDI بهره برده شود ولی در این دسته فلزیاب بخاطر توان پایین مدار شان در تشخیص اهداف در عمق زیاد بخصوص طلا نمی تواند عدد VDI را از یک طلا در عمق زیاد مشخص نماید و یک ایراد دیگر این دسته فلزیاب برای تفکیک با عدد VDI در این است که تغییر عمق فلزات یا طلا عدد VDI ان هدف یا طلا نیز تغییر می یابد

فلزیاب با تفکیک جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به خاطر توان تفکیک نوع انرژی مربوط به هدف اصلی یا طلا در فرکانس ان هدف یا طلا میتواند انواع فلزات یا طلا را در سطح و عمق با یک عدد VDI مشخص نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

در فلزیاب تصویری تفکیک لکه رنگ  بصورت P.I.P/P.P.I وجود دارد و به هر شکل که فلزیاب تصویری طراحی شده است در اصل عمل تشخیص انها با لکه تصویریا رنگ یا اعداد و تصاویر یا عدد حرارتی یا رنگ در دوربین حرارتی راداری میباشد.

اینکه بعضی اشخاص ابراز مینمایند در فلزیاب تصویری تصویر بصورت واقعی و زنده و مانند هدف را سیستم فلزیاب تصویری مشخص مینماید در بعضی سیستمهای حرارتی امکان پذیر است ولی فقط تا عمق 40 سانتیمتری در زیر زمین نفوذ مینماید و فلزیاب تصویری تصویر زنده را بصورت هاله حرارتی نشان میدهد ان هم برای اهدافی که حرارت از خود ایجاد نمایند .

در صورتیکه چنان سیستمهایی فلزیاب تصویری  طراحی شده بود در رادارهای هوائی نظامی و هواشناسی قابلیت استفاده داشت و به جای اینکه هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوا را بصورت لکه مشخص نماید بصورت تصویر زنده و عین تصویر هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوائی مانند طوفان را نشان می داد با آنکه تصاویر ایندسته از رادارهای هوائی و هواشناسی و نظامی نیز به صورت لکه تصویریا رنگ یا اعداد و تصاویر قراردادی میباشد.

پس سیستم فلزیاب تصویری به صورت عام طراحی و در اختیار کاربران قرار گرفته نشده است که بتواند تا عمق زیاد تصویر واقعی هدف اصلی یا طلا یا گنج مانند تصویر تلویزیون به اپراتور نشان دهد یا اعداد و لکه رنگ یا رنگ را به شکل خود هدف واقعی یا عین شکل هدف یا طلا یا گنج مانند تصاویر در تلویزیون نشان دهدو به همین نسبت در رابطه با اعداد و رنگ دوربین حرارتی و تصاویر قراردادی نیز این موضوع صدق مینماید که واکنش یا اطلاعات ارائه شده در اثر الیاژ و عمق هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کاربر روی نوع لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویر دیجیتال و قراردادی تغییرات ایجاد نماید و یا حالت عمومی واکنش سیستم فلزیاب تصویری در اطلاعات بدست امده از منابع و مناطق گوناگون برای یک هدف یکسان نباشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز