فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب انواع حفره

فلزیاب فرکانسی با وجود دارا بودن تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان جداسازی انواع حفره و چاه و کانال و تونل را با تعیین عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT در جهت تفکیک دارا میباشد و میتوان با تغییر عدد ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم وضعیت زمین دست خورده یا حفره یا چاه یا کانال یا تونل را به نسبت وضعیت عدد وی دی ای VDI متعلق به حفره و چاه و تونل و کانال مشخص نمود که این خصوصیات در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده فراهم میشود

 

WWW.MDT11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

 

 

فلزیاب یونیزه زمین

اینکه عده ای با استفاده از شرایط پراپ (پراب) میگویند میتوان زمین را یونیزه نموده تا بتوان با فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی بتوان حذف ذرات مزاحم نموده یا قدرت تشخیص را برای عمق زیاد افزایش داده از نظر علم عملیات جستجو یونیزه نمون زمین با ارسال ولتاژ یا نیرو یا مغناطیس  بصورت انتقال به زمین باعث میگردد که ایجاد فشار نیرو به منابع پر انرژی شده و این منابع میتواند موادی چون کوارتز یا سیلیس باشد که در مقابل انرژی ایستا یا انرژی ساکن و مغناطیس خاص در مواد معدنی و منابع آزاد شده یا رها شده و موجب الوده نمودن ان محدوده از جریان انرژی ذرات مزاحم گردد که به این عمل انتقال جابجائی ذرات در اثر فشار نیرو نیز میگویند

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

 

فلزیاب تصویری موقعیت انواع لکه رنگ

فلزیاب تصویری در زمان جستجو میتواند انواع لکه رنگ با رنگ های متفاوت آشکار نماید یا چند لکه رنگ هم رنگ را ظاهر نماید که این لکه رنگ ها حاکی از وضعیت و شرایط صحنه کار در ان محدوده ای میباشد و اپراتور فلزیاب تصویری که تجربه و مهارت در کار با فلزیاب تصویری داشته باشد قبل از تصویرگیری تنظیمات مدار اصلی فلزیاب تصویری و تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری را متناسب با ان صحنه کار تعیین نموده و بعد از تصویر گیری نیز با انالیز یا فیلتر دقیق نرم افزار فلزیاب تصویری میتواند موقعیت هدف اصلی یا طلا یا ذرات دیگر از بین لکه رنگ های آشکار شده مشخص نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

فلزیاب حذف کلیه ذرات زمین

فلزیاب با تغییرات شرایط زمین یا خاک که ایجاد ذرات مزاحم با نیرو بالا مینماید برای تشخیص مشگل داشته و حذف کلیه ذرات مزاحم برای همه فلزیاب ها دنیا انجام شدنی نمی باشد یا میتوان ابراز نمود حذف کلیه ذرات زمین توسط هر نوع فلزیاب قابل دسترس نمی باشد و فلزیاب ها نمی توانندهمه ذرات مزاحم زمین را نادید بگیرند و اگر حساسیت برای عمق زیاد در فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB افزایش داده شود توان حذف ذرات را از دست می دهد  

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

فلزیاب واقعاً گنج پیدا

فلزیاب که بتواند در عملیات جستجو طلا یا گنج را پیدا نماید یا فلزیاب واقعاً گنج طلا را پیدا نماید باید خصوصیات ویژه ای داشته باشد اولین خصوصیات ان در این است که سر جستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سنسور فرکانسی در حالت روش حرکتی بتواند طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد و مشخص نماید که در فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا هر نوع فلزیاب که با تغییر فاز در میدان مغناطیس فلز را تشخیص می دهد توان تشخیص طلا را در عمق زیاد بخصوص در زمین الوده یا دارای لایه های متفاوت ندارد و بالانس خود را از دست می دهد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری نتایج اسکن

فلزیاب تصویری برای اینکه لکه رنگ دقیق از طلا یا هدف اصلی را اشکار نماید باید شرایط یک فلزیاب تصویری را برای نتایج اسکن درست را دارا باشد و نتایج اسکن در فلزیاب تصویری به نوع مدار اصلی فلزیاب تصویری و تنظیمات تعیین شده در نوع طراحی فلزیاب تصویری بستگی دارد و شرایط عملکرد تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری از مهمترین عواملی است که اپراتور فلزیاب تصویری را در انالیز یا فیلتر قبل و بعد از تصویرگیری برای یک نتیجه اسکن دقیق کمک مینماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری