فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب فرکانسی انحصاری در تفکیک

فلزیاب که بتواند قدرت تفکیک انحصاری دارا باشد یک فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد و تفکیک در فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسور فرکانسی یا فلزیاب تصویری به دلیل تشخیص خواص فرکانسی طلا یا انواع فلزات و توان سرعت و حرکت فرکانس موجب میگردد که فلزیاب فرکانسی بتواند طلا یا انواع فلزات تعیین شده در عدد وی دی ای VDI را در عمق زیاد تفکیک نماید  

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

گنج یاب

 

فلزیاب زمین متفاوت

فلزیاب که در زمین متفاوت بتواند تفکیک طلا یا انواع فلزات را به انجام برساند باید قدرت ارزیابی زمین  را دارا باشد و ارزیابی زمین برای زمین کوهستانی یا زمین مرطوب یا زمین سفت یا زمین الوده یا زمین سست و شل یا زمین یکدست با فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات ادیت EDIT با تفکیک عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم انجام شدنی میباشد و فلزیاب فرکانسی با اصول رادار در هر شرایطی میتواند جستجو دقیق داشته باشد به شرط انکه اپراتور فلزیاب بتواند تنظیمات را با دقت بالا تعیین نماید و تغییر تنظیمات را در نهایت کار عمل نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب

فلزیاب فرکانس اتوماتیک

فلزیاب فرکانسی دارای شرایط یک فرکانس مشخص در پائین ترین حد میباشد و اینکه فرکانس را در حالت تغییر قرار داده یا موج را در فلزیاب تعیین نموده یا موج تعیین شده دارای انواع فرکانس باشد با اصول رادار فرکانسی برای تفکیک طلا یا انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE هماهنگی نداشته یا عمل نمی نماید زیرا فلزیاب فرکانسی اصول انتشار فرکانس را برای تشخیص دارا میباشد و باید تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم را دارا باشد

 

 

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب لیزری

نقطه زن

فلزیاب موج متغیر در فرکانس

فلزیاب که با تعیین موج متغیر در فرکانس عمل مینماید در اصل همان فانگشن ژنراتور است که با تعیین موج خاص مانند موج مربعی یا موج دندان اره ای یا مثلثی یا موج سینوسی عمل مینماید نمی تواند طبق اصول تشخیص انرژی در فرکانس برای تفکیک عمل نماید و از آنجا که در این دسته دستگاه ها با این شرایط و تعیین نوع موج عمل مینماید از قانون تفکیک رادار فرکانسی بهره نمی برد در نتیجه دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم نمی باشد و این شرایط موج متغیر در فرکانس متعلق به فلزیاب فرکانسی با ساختار اصول رادار فرکانسی نمی باشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا

 

فلزیاب امواج الکترو مغناطیس فانگشن ژنراتور

فلزیاب را که با مدار فانگشن ژنراتور یا مدارات مغناطیسی ارائه مینمایند کار اصلی فلزیاب را به انجام نمی رسانند و در فانگشن ژنراتور یا مدارات مغناطیسی امواج الکترو مغناطیس با شکل موج خاص برای طلا یا فلز یا حفره منتشر میشود که ذاتاً نمی تواند عمل تفکیک طلا را در عمق زیاد به انجام رساند چون سیستم طراحی مداراتی مانند فانگشن ژنراتور توان ریگاوری RECOVERY فرکانس برای جداسازی اثر زمین بر طلا یا فلزات در گاین GAIN را برای ارزیابی بازتاب انرژی فرکانس را ندارد و برای رفع این نقص از پرآپ نصب به زمین بهره میبرند که بکار گیری پرآب نیز در تفکیک و تشخیص طلا یا انواع فلزات اثر مطلوبی ندارد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن

نحوه کار فانگشن ژنراتور به جای فلزیاب

فانگشن ژنراتور را که به جای فلزیاب ارائه مینماید در نحوه کار برای تفکیک طلا یا انواع فلزات دارای ضعف بالائی میباشد و درصد خطا فانگشن ژنراتور برای کار در عملیات جستجو در عمق زیاد برای طلا یا انواع فلزات مشگل تشخیص در تفاوت ترکیب برای پاسخ داشته و نمی تواند با دقت بالا عمل یک فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب تصویری را دارا باشد زیرا پایه کار فانگشن ژنراتور بیشتر در شرایط تشخیص میدان مغناطیس است چون پایه ساخت امواج الکترو مغناطیس در فانگشن ژنراتور از تغییر ولتاژ میباشد  و به دلیل همین نقص است که از پرآپ برای اتصال به زمین بهره برده میشود

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری